MS06-071: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 4.0

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 927978 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-071 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń

  • Ta aktualizacja jest oferowana wielokrotnie.

    Różne wersje programu MSXML są uwzględniane w różnych produktach firmy Microsoft, takich jak Windows, Internet Explorer, Microsoft Office i Microsoft SQL Server, jak również w niektórych produktach innych firm. Ta aktualizacja może być oferowana ponownie, jeżeli instalowany jest nowy produkt lub aktualizowany jest produkt, w którym uwzględniono wersję programu MSXML inną niż aktualnie zainstalowana. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych wersji programu MSXML dostępnych lub uwzględnianych w różnych produktach lub aktualizacjach oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
    269238 Lista wersji programu Microsoft XML Parser (MSXML)
  • Aktualizacja zabezpieczeń 927978 dla programów MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 oraz MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 nie obsługuje pełnego usuwania programu MSXML 4.0, ponieważ ta wersja programu MSXML jest instalowana w trybie „obok” innych wersji parsera. W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
    1. Usuń aktualizację zabezpieczeń 927978 za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy dostępnego w Panelu sterowania.
    2. Usuń plik MSXML4.dll z folderu %SystemRoot%\System32.
    3. Za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy dostępnego w Panelu sterowania usuń wcześniejsze instalacje programu MSXML 4.0.
    Wcześniejsze wersje plików Msxml4.dll oraz Msxml4r.dll są przywracane zarówno w folderze „obok”, jak i w folderze %SystemRoot%\System32.
  • Podczas instalowania tej aktualizacji zabezpieczeń z witryny Windows Update może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
    Zarejestrowanie biblioteki typów c:\Windows\system32\msxml4.dll było niemożliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
    Gdy ten błąd wystąpi, w pliku dziennika może się pojawić informacja przypominająca następujący zapis:
    Błąd 1911. Zarejestrowanie biblioteki typów c:\Windows\system32\msxml4.dll było niemożliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
    MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Produkt: MSXML 4.0 z dodatkiem SP2 (KB927978) -- Błąd 1911. Zarejestrowanie biblioteki typów c:\Windows\system32\msxml4.dll było niemożliwe. Skontaktuj się z pomocą techniczną.
    === Rejestrowanie zatrzymane : 11/10/2006 17:53:07 ===
    MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Uwaga: 1: 1708
    MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Produkt: MSXML 4.0 SP2 (KB927978) -- Niepowodzenie instalacji.
    MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Instalator Windows zainstalował produkt. Nazwa produktu: MSXML 4.0 SP2 (KB927978). Wersja produktu: 4.20.9839.0. Język produktu: 1033. Powodzenie instalacji lub stan błędu: 1603.
    MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Zebrano mutex wykonania.
    MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Czyszczenie niezainstalowanych pakietów instalacyjnych, jeśli istnieją
    MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: Funkcja MainEngineThread zwraca wartość 1603
    === Rejestrowanie informacji pełnych zatrzymane: 11/10/2006 17:53:07 ===
    Aby obejść ten problem, należy ręcznie zainstalować aktualizację zabezpieczeń z witryny Microsoft — Centrum pobierania, a następnie kliknąć przycisk Ignoruj, gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Aby potwierdzić, że instalacja się powiodła, należy zweryfikować, że plik Msxml4.dll w folderze %systemroot%\System32 ma wersję 4.20.9841.0.
  • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927978 może tworzyć plik dziennika. Pakiet nadaje plikowi dziennika nazwę KB927978.log. Pakiet zapisuje plik dziennika w folderze. Nazwa folderu jest generowana przez system. Folder znajduje się w katalogu głównym dysku systemowego. Ścieżka ma następującą postać:
    C:\nazwa wygenerowana przez system\KB927978.log.
    Uwaga: W tym przykładzie C jest literą dysku systemowego.

    Chociaż jest to opcjonalne, mozna usunąć plik dziennika i folder.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927978 dla programu MSXML 4.0 jest pełnym pakietem instalacyjnym. Można użyć tego pakietu do zainstalowania programu MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) na komputerze, na którym nie są zainstalowane wcześniejsze wersje programu MSXML 4.0. Tego pakietu można także użyć do zaktualizowania istniejącej instalacji programów MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.
  • Witryny Windows Update oraz Microsoft Update oferują pakiet aktualizacji 927978 tylko wtedy, gdy na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza wersja programu MSXML 4.0, MSXML 4.0 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub MSXML 4.0 z dodatkiem SP2.
  • Program MSXML 4.0 nie zawiera parsera 64-bitowego i jest obsługiwany tylko w trybie WoW na komputerach z 64-bitowymi systemami operacyjnymi. Dlatego pakiety 64-bitowej wersji programu MSXML 4.0 są niedostępne dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby zaktualizować parser 32-bitowego programu MSXML 4.0 w trybie WoW na komputerze z 64-bitowym systemem operacyjnym, należy zainstalować pakiet 32-bitowej wersji programu MSXML 4.0. Na przykład w celu zaktualizowania 64-bitowego systemu operacyjnego w angielskiej wersji językowej należy zainstalować pakiet Msxml4-KB927978-enu.exe.
  • Plik instalowany przez pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927978 dla programu MSXML 4.0 jest wymieniony w poniższej tabeli.
    Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
    Nazwa pliku Wersja Data Godzina Rozmiar
    Msxml4.dll 4.20.9841.0 11/4/2006 2:14 1,18 MB
    Uwaga: Ta aktualizacja zabezpieczeń jest instalowana zarówno w trybie „obok” innych wersji parsera, jak i w folderze %systemroot%\System32.
  • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w trybie cichym z rejestrowaniem informacji pełnej i bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć polecenia analogicznego do następującego:
    msxml4-kb927978-enu.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb927978.log
    Szczegółowy dziennik procesu instalacji będzie zlokalizowany w pliku wskazanym w poleceniu. Na przykład będzie to plik C:\KB927978.log.
  • Jeżeli plik Msxml4.dll jest zablokowany, może nie zostać zaktualizowany podczas stosowania aktualizacji zabezpieczeń MS06-071 dla programów MSXML 4.0, programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP1 i programu MSXML 4.0 z dodatkiem SP2. W celu obejścia tego problemu należy użyć następujących poleceń do odinstalowania pliku Msxml4.dll:
    • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive
    • Del %windir%\system32\msxml4.dll

Właściwości

Numer ID artykułu: 927978 - Ostatnia weryfikacja: 29 października 2007 - Weryfikacja: 4.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft XML Core Services 4.0
Słowa kluczowe: 
kbqfe kbexpertisebeginner kbresolve KB927978

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com