คุณอาจพบปัญหาการเชื่อมต่อหรือปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณเชื่อมต่อพีซีแบบเคลื่อนที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista หรือ Windows 7 ไปยังจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบปัญหาการเชื่อมต่อแบบสุ่มเมื่อคุณเชื่อมต่อ Windows7 หรือ Windows Vista โดยใช้พีซีแบบเคลื่อนบาง Wi-Fi "hot spots" ปัญหาการเชื่อมต่อเหล่านี้รวมต่อไปนี้:
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหลุด
 • คุณพบประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
คุณพบปัญหาเหล่านี้ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี

หมายเหตุ:นอกจากนี้คุณอาจประสบปัญหาเหล่านี้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับ Windows 7or ใช้ Windows Vista พีแบบเคลื่อนแบบไร้สายจุดเข้าใช้งาน (AP) ในสภาพแวดล้อมของสำนักงาน (SOHO) สำนักงานขนาดเล็ก/ในบ้าน หรือ ในสภาพแวดล้อมองค์กร

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากตำแหน่งของ hot Fi Wi ใช้จุดการเข้าถึงแบบไร้สาย หรือเราเตอร์ที่ไม่สนับสนุนการใช้พลังงาน 802.11 บันทึกโพรโทคอล

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้พลังงานที่บันทึกลักษณะการทำงานที่รวมอยู่ใน Windows Vista และ Windows 7 แผนการใช้พลังงานเริ่มต้นที่ Windows Vista และ Windows 7 ใช้สำหรับพีซีแบบเคลื่อนอยู่ดุลแผนการใช้พลังงาน ต่อไปนี้เป็นจริงสำหรับเครื่องพีซีแบบเคลื่อนที่กำหนดค่าให้ใช้การดุลแผนการใช้พลังงาน:
 • เมื่อพีซีแบบเคลื่อนที่ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ มีการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจะใช้ประสิทธิภาพสูงสุดโหมด นี้จะปิดการใช้พลังงาน 802.11 บันทึกโหมด
 • เมื่อพีซีแบบเคลื่อนกำลังเรียกใช้พลังงานแบตเตอรี มีการกำหนดค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายจะใช้บันทึกการใช้พลังงานปานกลางโหมด ซึ่งใช้พลังงาน 802.11 โหมดการบันทึก
เมื่อมีการ์ดเครือข่ายไร้สาย 802.11 ที่มีการตั้งค่าการใช้พลังงานบันทึกโหมดธต้องการป้อนเป็นสถานะการสลีป อะแดปเตอร์บ่งชี้การแสดงนี้ไปยังจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย การ์ดเชื่อมต่อไม่นี้ โดยการตั้งค่าพลังงานบันทึกตัวเลือกของแพคเก็ต หรือ ในเฟรม 802.11 ที่ส่งไปยังจุดการเข้าถึงแบบไร้สาย ในสถานการณ์สมมตินี้ ลักษณะการทำงานต่อไปนี้ควรเกิด:
 1. เมื่อจุดการเข้าถึงแบบไร้สายได้รับเฟรมที่มีการใช้พลังงานบนบันทึกการตั้งค่าตัวเลือก จุดการเข้าถึงแบบไร้สายกำหนดว่า อะแดปเตอร์เครือข่ายไคลเอ็นต์ที่ส่งเฟรมต้องการป้อนสถานะการประหยัดพลังงาน
 2. แบบไร้สายจุดการเข้าถึงจากบัฟเฟอร์เก็ตที่ destined สำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายไคลเอ็นต์
 3. เมื่อวิทยุของอะแดปเตอร์เครือข่ายไคลเอนต์เปิด อะแดปเตอร์เครือข่ายไคลเอนต์ จะสื่อสารกับจุดการเข้าถึงเพื่อเรียกแพคเก็ต buffered
ลักษณะการทำงานนี้เปิดใช้งานการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ใช้พลังงานน้อยลง และกลับมาทำงานขึ้นเป็นระยะ ๆ ในเวลาถูกต้องได้รับการรับส่งข้อมูลเครือข่ายจากจุดการเข้าถึง

หากจุดการเข้าถึงแบบไร้สายไม่สนับสนุนคุณลักษณะนี้อย่างถูกต้อง จุดการเข้าถึงแบบไร้สายทำการส่งแพคเก็ตอะแดปเตอร์เครือข่ายไคลเอ็นต์แม้ว่าวิทยุอะแดปเตอร์เครือข่ายของไคลเอ็นต์ถูกปิดใช้งาน ดังนั้น เก็ตเหล่านี้จะสูญหายไป ในสถานการณ์สมมตินี้ อาการที่คุณพบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการเชื่อมต่อแบบไร้สายที่แพคเก็ตเหล่านี้จะสูญหายไป

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

วิธีที่ 1: การพีซีแบบเคลื่อนเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

เมื่อคุณเสียบปลั๊กพีซีแบบเคลื่อนที่เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ Windows Vista หรือ Windows 7 สลับตั้งค่าพลังงานของการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายในแผนการใช้พลังงานเริ่มต้นจากนั้นบันทึกการใช้พลังงานปานกลางการตั้งค่าไปประสิทธิภาพสูงสุดการตั้งค่า นี้จะปิดการใช้พลังงาน 802.11 โหมดการบันทึก

วิธีที่ 2: ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานเริ่มต้นการบันทึกแผนการใช้พลังงาน

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานในแบตเตอรีการเริ่มต้นสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายจะใช้การตั้งค่าคอนฟิกประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ Windows Vista หรือ Windows 7 ถูกกำหนดค่าให้ใช้การตั้งค่านี้ดุลแผนการใช้พลังงานหรือประหยัดพลังงานแผนการใช้พลังงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:ตัวเลือกการใช้พลังงานในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกตัวเลือกการใช้พลังงานในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าแผนunder the power plan that is selected. ตัวอย่างเช่น ถ้าการBalancedเลือกตัวเลือก คลิกChange plan settingsภายใต้Balanced.
 3. คลิกChange advanced power settings.
 4. ในการตัวเลือกการใช้พลังงานกล่องโต้ตอบกล่อง ขยายWireless Adapter Settingsแล้ว ขยายPower Saving Mode.
 5. In the list that appears next toOn batteryคลิกMaximum Performanceแล้ว คลิกตกลง.

Method 3: Use the "High performance" power plan

If the computer is running on a power plan other than theHigh performancepower plan when you connect to a wireless network, manually change the power plan toHigh performance. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:ตัวเลือกการใช้พลังงานในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกตัวเลือกการใช้พลังงานในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.

  หมายเหตุ:You can also right-click the battery icon in the notification area to access theตัวเลือกการใช้พลังงานคำสั่ง
 2. คลิกHigh performance.

ข้อมูลเพิ่มเติม

To help work around this issue, the defaultOn batterypower saving setting that is in theWireless Adapter Settingsoption is modified in Windows Vista and Windows 7. The defaultOn batterypower saving setting is set toMaximum Performance. This change affects theBalancedpower saving mode. Additionally, this change affects the running time of the computer when it runs on battery power. This change reduces the battery time by between approximately two percent and nine percent running time.

หมายเหตุ:This change may not be reflected in original equipment manufacturer (OEM) versions of Windows Vista that may be installed on mobile PCs. Computer manufacturers may change the default Windows power settings according to their guidelines.

Although you are more likely to experience this issue in Windows Vista or Windows 7, you may also experience this issue when you connect to a Wi-Fi hot spot by using a Microsoft Windows XP-based computer. This issue is less likely to occur in Windows XP because the default power saving mode in Windows XP does not turn on the 802.11 power save mode of the wireless network adapter. However, if you do experience this issue in Windows XP, you can modify the power saving settings of the wireless network adapter to work around this issue. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:ncpa.cplแล้ว คลิกตกลง.
 2. ในการการเชื่อมต่อเครือข่ายdialog box, right-click the wireless network adapter, and then clickคุณสมบัติ.
 3. คลิกตั้งค่าคอนฟิกunder the name of the network card.
 4. คลิกการขั้นสูงtab, and then modify the power management settings. ตัวอย่างเช่น คลิกPower managementในการคุณสมบัติlist, drag theค่าslider to the power management setting that you want to use, and then clickตกลง.

  หมายเหตุ:These settings may differ depending on the manufacturer of the wireless network adapter.
สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้พลังงานปริมาณการใช้แบตเตอรีชีวิตปัญหาและใน Windows Vista แวะไปที่เว็บเพต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
Keywords: 
kbtshoot kbinfo kbwireless kbnetworkconnectivity kbenv kbbroadband kbprb kbexpertisebeginner kbhardware kbmt KB928152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com