Artikli ID: 929135 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.

Hoolduspakettideta Windows Vista tugi lõppes 13. aprillil 2010. Et ka edaspidi Windowsi turbevärskendusi saada, veenduge, et kasutate operatsioonisüsteemi Windows Vista koos hoolduspaketiga Service Pack 2 (SP2). Lisateavet leiate järgmiselt Microsofti veebisaidilt:
Mõne Windowsi versiooni tugi hakkab lõppema

Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

SISSEJUHATUS

Mis on ?puhas algkäivitus??

Tõrketeadete ja muude probleemide tõrkeotsingul võib Windows Vista, Windows 7 või Windows 8 käivitada vähima draiverite ja käivitusprogrammide komplektiga. Sellist käivitamist nimetatakse ?puhtaks algkäivituseks?. Puhas algkäivitus aitab kõrvaldada tarkvarakonfliktid.

Selles artiklis kirjeldatakse Windows Vista, Windows 7 või Windows 8 probleemi tõrkeotsingut puhta algkäivituse teel. Samuti kirjeldatakse artiklis, kuidas käivitada teenus Windows Installer ja kuidas lähtestada arvuti, et see käivituks tavalisel viisil.

Ahenda see piltLaienda see pilt
2683283
Märkus Kui teete puhta algkäivituse, võib mõni funktsioon ajutiselt toimimast lakata. Kui käivitate arvuti tavalisel viisil, saate taas neid funktsioone kasutada. Võite saada algse tõrketeate. Ette võib tulla ka algset käitumist.

Kuidas teha puhast käivitust?

See teave pole ette nähtud konkreetsete probleemide tõrkeotsinguks. Seetõttu otsige enne nende juhiste järgimist oma probleemi kohta teavet Microsofti teabebaasist. Kasutage otsingul tõrketeate teksti või probleemi kirjeldust. Teabebaasist otsimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
Microsofti tugiteenused
Ahenda see piltLaienda see pilt
2683283
Märkus. Kui arvuti on ühendatud võrku, võivad nende juhiste järgimist takistada võrgupoliitika sätted. Soovitame tungivalt süsteemi konfigureerimise utiliidi abil arvuti täpsemaid algkäivitussuvandeid mitte muuta, kui seda ei palu teha Microsofti tugiteenuste töötaja. Kui seda teete, võib arvuti kasutuskõlbmatuks muutuda.

Windows 8

Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding start collapsed
 1. Nipsake sõrmega ekraani paremast servast sissepoole ja koputage seejärel suvandit Otsing. Kui kasutate hiirt, osutage kursoriga ekraani alumisse parempoolsesse nurka ja klõpsake seejärel suvandit Otsing.
 2. Sisestage otsinguväljale msconfig ja seejärel koputage või klõpsake suvandit msconfig.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907285


 3. Koputage või klõpsake dialoogiboksi System Configuration (Süsteemi konfiguratsioon) vahekaarti Services (Teenused), et valida märkeruut Hide all Microsoft services (Peida kõik Microsofti teenused), ning koputage või klõpsake seejärel nuppu Disable all (Keela kõik).

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907286


 4. Koputage või klõpsake dialoogiboksi Süsteemi konfigureerimine vahekaardil Käivitus käsku Ava tegumihaldur.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907287


 5. Valige tegumihalduri vahekaardil Käivitus iga käivitusüksus ja klõpsake käsku Keela.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907288


 6. Sulgege tegumihaldur.
 7. Koputage või klõpsake dialoogiboksi Süsteemi konfigureerimine vahekaardil Käivitus nuppu OK ja taaskäivitage arvuti.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907289


Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding end collapsed

Windows 7 ja Windows Vista

Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding start collapsed
 1. Kasutage arvutisse sisselogimiseks administraatori õigustega kontot.
 2. Klõpsake süsteemi konfigureerimise utiliidi käivitamiseks nuppu Start
  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Nupp Start
  , tippige väljale Start Search (Käivita otsing) msconfig.exe ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Kasutajakonto juhtimise luba
  Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitamist, tippige parool või kinnitage.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907290


 3. Klõpsake vahekaardi General (Üldine) suvandit Selective Startup (Valikuline käivitamine) ja tühjendage seejärel märkeruut Load startup items (Laadi käivitusüksused). (Märkeruutu Use Original Boot.ini (Kasuta esialgset Boot.ini) ei saa kasutada.)

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907291


 4. Märkige vahekaardil Teenused ruut Hide All Microsoft Services (Peida kõik Microsofti teenused) ja seejärel klõpsake nupul Disable All (Keela kõik).

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907292


  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2683283
  Märkus. Selle toiminguga lubate jätkata Microsofti teenuste käitamist. Nende teenuste hulka kuuluvad võrgundus, isehäälestus, sündmuste logimine, tõrgetest teatamine ja muud teenused. Kui keelate need teenused, võib juhtuda, et kustutate jäädavalt kõik taastepunktid. Ärge tehke seda, kui soovite kasutada süsteemitaaste utiliiti ja olemasolevaid taastepunkte.
 5. Klõpsake OK ja seejärel nuppu Restart (Taaskäivita).
Video. Kuidas teha Windowsi puhast käivitust?
Ahenda see piltLaienda see pilt
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Ahenda see piltLaienda see pilt
assets video2
Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding end collapsed

Lisateave

Kuidas tuvastada, mis põhjustab probleemi puhtal käivitusel?

Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding start collapsed

Windows 8

 1. Kasutage arvutisse sisselogimiseks administraatoriõigustega kontot.
 2. Tippige avakuvale Start tekst msconfig ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Services (Teenused) ja koputage või klõpsake uuesti, et valida märkeruut Hide all Microsoft services (Peida kõik Microsofti teenused).
 4. Valige koputamise või klõpsamise teel pooled loendis Service (Teenus) olevad märkeruudud.
 5. Koputage või klõpsake OK ning seejärel nuppu Restart (Taaskäivita).
 6. Pärast arvuti käivitamist tehke kindlaks, kas probleem ilmneb endiselt.
  • Kui probleem pole lahenenud, korrake etappe 1 kuni 4, kuid tühjendage pooled algul valitud märkeruudud loendis Teenus.
  • Kui probleemi enam ei esine, korrake etappe 1 kuni 4, valides loendis Teenus ainult pooled märkimata ruudud. Korrake neid samme, kuni olete valinud kõik märkeruudud.
  • Kui loendis Teenus on valitud ainult üks teenus ja probleem on endiselt alles, on probleemi põhjuseks valitud teenus ja peaksite liikuma 10. etapi juurde. Kui probleemi põhjustajaks ei ole teenus, minge 7. etapi juurde.
 7. Tehke puhas algkäivitus. Selleks korrake selle jaotise samme 1 ja 2. 
 8. Koputage või klõpsake vahekaarti Startup (Käivitus) ja valige seejärel koputamise või klõpsamise teel loendis Startup Item (Käivitusüksus) pooled märkeruudud.
 9. Klõpsake OK ja seejärel nuppu Restart (Taaskäivita).
  • Kui probleem pole lahenenud, korrake samme 7 kuni 8, kuid tühjendage pooled loendis Startup Item (Käivitusüksus) märgistatud märkeruudud, mille alguses valisite.
  • Kui probleemi enam ei esine, korrake samme 7 kuni 8, valides loendis Startup Item (Käivitusüksus) ainult pooled märkimata ruudud. Korrake neid samme, kuni olete valinud kõik märkeruudud.
  • Kui loendis Startup Item (Käivitusüksus) on valitud ainult üks käivitusüksus ja probleem on endiselt alles, on probleemi põhjuseks valitud käivitusüksus. Minge 10. sammu juurde. Kui ükski käivitusüksus probleemi ei põhjusta, on probleemi põhjuseks kõige tõenäolisemalt mõni Microsofti teenus. Et välja selgitada, milline Microsofti teenus võib probleemi põhjustada, korrake 2. sammu toiminguid 1?6, kuid ärge valige üheski toimingus märkeruutu Hide all Microsoft services (Peida kõik Microsofti teenused).
 10. Kui olete probleemi põhjustava käivitusüksuse või teenuse välja selgitanud, võtke ühendust programmi tootjaga, et teha kindlaks, kas probleemi on võimalik kõrvaldada. Võite käivitada ka süsteemi konfigureerimise utiliidi ja tühjendada seejärel probleemsele üksusele vastava märkeruudu.

Windows 7 ja Windows Vista

 1. Kasutage arvutisse sisselogimiseks administraatori õigustega kontot.
 2. Klõpsake süsteemi konfigureerimise utiliidi käivitamiseks nuppu Start
  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Nupp Start
  , tippige väljale Start Search (Käivita otsing) msconfig.exe ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Kasutajakonto juhtimise luba
  Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitamist, tippige parool või kinnitage.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  2907293


 3. Klõpsake vahekaardil Teenused ja märkige ruut Hide all Microsoft Services (Peida kõik Microsofti teenused).
 4. Valige pooled märkeruudud loendis Teenus.
 5. Klõpsake OK ja seejärel nuppu Restart (Taaskäivita).
 6. Pärast arvuti käivitamist tehke kindlaks, kas probleem ilmneb endiselt.
  • Kui probleem pole lahenenud, korrake samme 1 kuni 4, kuid tühjendage pooled loendis Service (Teenus) märgistatud märkeruudud, mille alguses valisite.
  • Kui probleemi enam ei esine, korrake etappe 1 kuni 4, valides loendis Teenus ainult pooled märkimata ruudud. Korrake neid samme, kuni olete valinud kõik märkeruudud.
  • Kui loendis Service (Teenus) on valitud ainult üks teenus ja probleem on endiselt alles, on probleemi põhjuseks valitud teenus. Jätkake 10. etapiga. Kui ükski teenus ei põhjusta probleemi, jätkake 7. etapiga.
 7. Tehke puhas algkäivitus. Selleks korrake etappe 1 ja 2. 
 8. Klõpsake vahekaarti Startup (Käivitus) ja valige seejärel loendis Startup Item (Käivitusüksus) pooled märkeruudud.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Kuvatõmmis sellest toimingust
 9. Klõpsake OK ja seejärel nuppu Restart (Taaskäivita).
  • Kui probleem pole lahenenud, korrake samme 7 kuni 8, kuid tühjendage pooled loendis Startup Item (Käivitusüksus) märgistatud märkeruudud, mille alguses valisite.
  • Kui probleemi enam ei esine, korrake samme 7 kuni 8, valides loendis Startup Item (Käivitusüksus) ainult pooled märkimata ruudud. Korrake neid samme, kuni olete valinud kõik märkeruudud.
  • Kui loendis Startup Item (Käivitusüksus) on valitud ainult üks käivitusüksus ja probleem on endiselt alles, on probleemi põhjuseks valitud käivitusüksus. Minge 10. toimingusse. Kui probleemi põhjuseks pole käivitusüksus, on viga tõenäoliselt hoopis mõnes Microsofti teenuses. Selgitamaks välja, milline Microsofti teenus võib probleemi põhjustada, korrake etappe 1 kuni 6, valimata üheski sammus märkeruutu Peida kõik Microsofti teenused.
 10. Kui olete probleemi põhjustava käivitusüksuse või teenuse välja selgitanud, võtke ühendust programmi tootjaga, et teha kindlaks, kas probleemi on võimalik kõrvaldada. Võite käivitada ka süsteemi konfigureerimise utiliidi ja seejärel tühjendada probleemsele üksusele vastava märkeruudu.
Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding end collapsed

Kuidas lähtestada arvuti pärast puhta käivitusega tõrkeotsingut tavaliseks käivituseks?

Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding start collapsed
Pärast tõrkeotsingu lõpetamist järgige neid etappe arvuti lähtestamiseks tavaliseks käivituseks.

Windows 8

 1. Tippige avakuvale Start tekst msconfig ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).
 2. Koputage või klõpsake vahekaardi Üldine valikut Tavakäivitus.
 3. Koputage või klõpsake vahekaarti Teenused ja tühjendage märkeruut valiku Peida kõik Microsofti teenused juures, seejärel koputage või klõpsake käsku Luba kõik.
 4. Seejärel koputage või klõpsake vahekaarti Käivitus ja siis käsku Ava tegumihaldur.
 5. Tegumihalduris lubage kõik oma käivitusprogrammid, seejärel koputage või klõpsake OK.
 6. Kui teil palutakse arvuti taaskäivitada, klõpsake nuppu Restart (Taaskäivita).

Windows 7 ja Windows Vista

 1. Klõpsake nuppu Start
  Ahenda see piltLaienda see pilt
   Nupp Start
  , tippige väljale Start Search (Käivita otsing) tekst msconfig.exe ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Kasutaja juurdepääsu reguleerimise õigus
  Kui küsitakse administraatori parooli või kinnitust, tippige parool või klõpsake nuppu Continue (Jätka).
 2. Klõpsake vahekaardi Üldine suvandil Normal Startup (Tavakäivitus) ja seejärel klõpsake OK.
 3. Kui teil palutakse arvuti taaskäivitada, klõpsake nupul Taaskäivita.

Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding end collapsed

Lisaressursid

Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding start collapsed

Teenuse Windows Installer käivitamine, kui süsteemiteenused pole laaditud

Kui käivitate installiprogrammi teenust Windows Installer käivitamata, võidakse kuvada järgmine tõrketeade.
The Windows Installer service could not be accessed. Contact your support personnel to verify that the windows Installer service is properly registered. (Teenusele Windows Installer puudub juurdepääs. Pöörduge oma tugipersonali poole, et kontrollida, kas teenus Windows Installer on õigesti registreeritud.)
Kui tühjendate süsteemi konfigureerimise utiliidis märkeruudu Load system services (Laadi süsteemiteenused), ei käivitu Windows Installeri teenus. Et kasutada teenust Windows Installer, kui süsteemiteenused pole laaditud, peate selle teenuse käsitsi käivitama. Selleks toimige järgmiselt.
Windows 8
 1. Tippige avakuvale märksõna ?arvuti?.
 2. Paremklõpsake suvandit Computer (Arvuti) või libistage sõrme suvandi peal alla ning koputage või klõpsake seejärel nuppu Manage (Halda).
 3. Koputage või klõpsake konsoolipuus suvandit Services and Applications (Teenused ja rakendused) ning seejärel suvandit Services (Teenused).
 4. Paremklõpsake üksikasjapaanil suvandit Windows Installer või libistage sõrme suvandi peal alla ning koputage või klõpsake seejärel nuppu Start (Käivita).
Windows 7 ja Windows Vista
 1. Klõpsake nupul Start
  Ahenda see piltLaienda see pilt
  nupp Start
  , paremklõpsake käsul Arvuti ja seejärel klõpsake käsul Halda.

  Ahenda see piltLaienda see pilt
  Kasutaja juurdepääsu reguleerimise õigus
  Kui teilt küsitakse administraatori parooli või kinnitamist, tippige parool või kinnitage.
 2. Klõpsake konsoolipuus valikul Teenused ja rakendused ja seejärel valikulTeenused.
 3. Üksikasjapaanil paremklõpsake valikul Windows Installer ja seejärel käsul Käivita.
Ahenda see piltLaienda see pilt
assets folding end collapsed

Atribuudid

Artikli ID: 929135 - Viimati läbi vaadatud: 1. november 2013 - Redaktsioon: 14.0
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Märksõnad: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbcip kbvideocontent KB929135

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com