มีดำเนินการคลีนบูตเพื่อเริ่ม Windows โดยการใช้ชุดโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมเริ่มต้นเล็กที่สุด ซึ่งช่วยขจัดข้อขัดแย้งของซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้น เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมหรือการปรับปรุง หรือ เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมใน Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista นอกจากนี้คุณยังอาจแก้ปัญหา หรือตรวจสอบข้อขัดแย้งใดเป็นสาเหตุของปัญหา โดยการทำคลีนบูต
ทำไมข้อขัดแย้งของซอฟต์แวร์เกิดขึ้นหรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
เมื่อคุณเริ่ม Windows โดยใช้การเริ่มต้นปกติการดำเนินการ การหลายโปรแกรมประยุกต์ และบริการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ แล้วทำงานในเบื้องหลัง โปรแกรมเหล่านี้รวมถึงกระบวนการพื้นฐานของระบบ ไวรัส แอพลิเคชันอรรถประโยชน์ระบบ และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ โปรแกรมประยุกต์และบริการเหล่านี้อาจทำให้เกิดความขัดแย้งของซอฟต์แวร์
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP ไป วิธีการกำหนดค่า Windows XP เพื่อเริ่มการทำงานในสถานะ "คลีนบูต".

ในบทความนี้

Show all imageแสดงทั้งหมดHide all imageซ่อนทั้งหมด

วิธีการทำคลีนบูต

หมายเหตุ
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำคลีนบูต
 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจสูญเสียฟังก์ชันการทำงานบางอย่างเป็นการชั่วคราวเมื่อคุณทำการคลีนบูต เมื่อคุณเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ตามปกติ ฟังก์ชันส่งกลับ อย่างไรก็ตาม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดิม หรือพบลักษณะการทำงานเดิมหากปัญหายังคงมีอยู่
 • ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การกำหนดค่าระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูงในคอมพิวเตอร์ยกเว้นว่าวิศวกรสนับสนุนของ Microsoft ชี้แนะให้คุณทำเช่นนี้ การทำเช่นนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการทำคลีนบูต:

8.1 ของ Windows และ Windows 8

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ชนิด msconfig ในการค้นหาใน กล่อง แล้ว เคาะ หรือคลิกmsconfig
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. บนแท็บบริการของกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกระบบเคาะ หรือคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดแล้ว เคาะ หรือคลิกปิดใช้งานทั้งหมด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 4. บนแท็บStartในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกระบบเคาะ หรือคลิกเปิดตัวจัดการงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 5. บนแท็บStartในตัวจัดการงาน สำหรับสินค้าแต่ละรายการเริ่มต้น เลือกรายการ นั้นแล้ว คลิกปิดใช้งาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 6. ปิดตัวจัดการงาน
 7. บนแท็บStartในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าคอนฟิกระบบเคาะ หรือคลิกตกลงและจากนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

Windows 7 และ Windows Vista

 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มชนิด msconfig.exe ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด Enter เพื่อเริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ
  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน คุณควรพิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. บนแท็บทั่วไปคลิกตัวเลือกการเริ่มต้นที่เลือกแล้ว คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายโหลดรายการเริ่มต้นระบบ (กล่องกาเครื่องหมายของแฟ้ม Boot.ini เดิมใช้ไม่พร้อมใช้งาน)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 4. ในการบริการ แท็บ คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดและจากนั้น คลิกปิดใช้งานทั้งหมด
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้

  หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ช่วยให้การดำเนินต่อเพื่อเรียกใช้บริการของ Microsoft บริการเหล่านี้รวมถึงระบบเครือข่าย Plug and Play บันทึกเหตุการณ์ รายงานข้อผิดพลาด และบริการอื่น ๆ ถ้าคุณปิดใช้งานบริการเหล่านี้ คุณอาจจะลบจุดคืนค่าทั้งหมด ไม่ทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการใช้ยูทิลิตี้ System Restore ร่วมกับจุดคืนค่าที่มีอยู่
 5. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำคลีนบูตใน Windows 7 และ Windows Vista การอ้างอิง วิดีโอ: วิธีการทำคลีนบูตใน Windows.

มีอะไรถัดไปเมื่อฉันมีสภาพแวดล้อมการเริ่มต้นระบบใหม่ทั้งหมดหรือไม่

หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ คุณจะมีสภาพแวดล้อมการคลีนบูต แล้ว ทำวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
 • ถ้า คุณไม่สามารถติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมหรือการปรับปรุงก่อนที่คุณดำเนินการเริ่มระบบแบบสะอาดพยายามที่จะติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงอีกครั้ง

  หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด "บริการ Windows Installer ไม่สามารถเข้าถึง" ในระหว่างการติดตั้งหรือถอนการติดตั้ง ทำตาม วิธีเริ่มต้นบริการ Windows Installer เมื่อบริการของระบบไม่ได้ถูกโหลดแล้วติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งโปรแกรม หรือการปรับปรุงอีกครั้ง
  • ถ้าการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้แก้ไขปัญหาของคุณ ทำตาม วิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เริ่มการทำงานตามปกติ การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มต้นระบบแบบธรรมดา
  • ถ้าการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งยังคงล้มเหลว ซึ่งหมายความว่า ไม่เกิดปัญหานี้ โดยโปรแกรมประยุกต์หรือบริการมีการรบกวน คุณอาจต้องไป ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
 • ถ้า คุณไม่สามารถรันโปรแกรมก่อนที่คุณดำเนินการเริ่มระบบแบบสะอาดพยายามที่จะรันโปรแกรมอีกครั้ง
  • ถ้าโปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้อง ปัญหานี้เกิดจากโปรแกรมประยุกต์หรือบริการ interferences ทำตาม วิธีการตรวจสอบสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา โดยการทำคลีนบูต เมื่อต้องการกำหนดโปรแกรมประยุกต์หรือบริการใดเป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่
  • ถ้าโปรแกรมยังคงไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้น โดยโปรแกรมประยุกต์หรือบริการมีการรบกวน คุณอาจต้องไป ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับการสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

วิธีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นโดยปกติหลังจากการแก้ไขปัญหาการคลีนบูต

หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เริ่มการทำงานตามปกติ

8.1 ของ Windows และ Windows 8

 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ชนิด msconfig ในการค้นหาใน กล่อง แล้ว เคาะ หรือคลิกmsconfig
 3. บนแท็บทั่วไปเคาะ หรือคลิกตัวเลือกการเริ่มต้นปกติ
 4. เคาะ หรือคลิก บริการ แท็บ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้าง ๆ ซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดและจากนั้น เคาะ หรือคลิก เปิดใช้งานทั้งหมด.
 5. บัญชีเจ้าหนี้หรือคลิก เริ่มต้นระบบ แท็บ และจากนั้น เคาะ หรือคลิก เปิดตัวจัดการงาน.
 6. ในตัวจัดการงาน เปิดใช้งานโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ และจากนั้น เคาะ หรือคลิก ตกลง.
 7. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ เคาะ หรือคลิกเริ่มใหม่

Windows 7 และ Windows Vista

 1. คลิกเริ่มชนิด msconfig.exe ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด Enter
  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน คุณควรพิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกยกเลิก
 2. บนแท็บทั่วไปคลิกตัวเลือกการเริ่มต้นปกติและจากนั้น คลิกตกลง
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกเริ่มใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการกำหนดว่าอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา ด้วยการคลีนบูต

8.1 ของ Windows และ Windows 8
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 3. ชนิด msconfig ในการค้นหาใน กล่อง แล้ว เคาะ หรือคลิกmsconfig
 4. เคาะ หรือคลิกแท็บบริการและจากนั้น เคาะ หรือคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมด
 5. เคาะ หรือคลิกเพื่อเลือกครึ่งบนของกล่องกาเครื่องหมายในรายการบริการ
 6. เคาะ หรือคลิกตกลงและจากนั้น เคาะ หรือคลิกเริ่มใหม่
 7. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นการเริ่มการทำงาน ตรวจสอบว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้น
  • ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 แต่ล้างครึ่งล่างของกล่องกาเครื่องหมายในรายการบริการที่คุณเลือกไว้แต่เดิม
  • หากปัญหาไม่เกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 และเลือกเฉพาะครึ่งบนของกล่องกาเครื่องหมายที่เหลือซึ่งจะถูกล้างในรายการบริการ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด
  • หากคุณยังคงประสบปัญหาเมื่อมีเลือกการบริการเดียวเท่านั้นในการบริการรายการ ซึ่งหมาย ความ ว่า บริการที่เลือกเป็นสาเหตุของปัญหา คุณควรไปที่ขั้นตอนที่ 11 ถ้าไม่มีบริการทำให้เกิดปัญหา ไปที่ขั้นตอนที่ 8
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 3 ในส่วนนี้
 9. เคาะ หรือคลิกเริ่มต้นระบบแท็บ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายในครึ่งบนจะรายการเริ่มต้นระบบรายการงาน
 10. คลิกตกลงแล้ว คลิกรีสตาร์ท.
  • ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 ได้ล้างครึ่งล่างของกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบในรายการเริ่มต้นรายการที่คุณเลือกไว้แต่เดิม
  • หากปัญหาไม่เกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 และ 9 และเลือกเฉพาะครึ่งบนของกล่องกาเครื่องหมายที่เหลือซึ่งจะถูกล้างในรายการเริ่มต้นระบบ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด
  • หากคุณยังคงประสบปัญหาหลังจากที่เลือกรายการเริ่มต้นเพียงรายการเดียวในรายการเริ่มต้นระบบซึ่งหมาย ความ ว่า รายการเริ่มต้นระบบที่เลือกเป็นสาเหตุของปัญหา คุณควรไปที่ขั้นตอนที่ 11 ถ้าไม่มีรายการเริ่มต้นระบบเป็นสาเหตุของปัญหานี้ เป็นบริการของ Microsoft อาจเป็นสาเหตุของปัญหา การตรวจสอบว่าบริการของ Microsoft อาจทำให้เกิดปัญหา ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 โดยไม่เลือกซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายในแต่ละขั้นตอน
 11. หลังจากที่คุณตรวจสอบรายการเริ่มต้นระบบหรือการบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อดูว่า สามารถแก้ปัญหา หรือ เรียกใช้ยูทิลิตี System Configuration และจากนั้น เคาะ หรือคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่เกิดปัญหา
Windows 7 และ Windows Vista
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มชนิด msconfig.exe ในกล่องเริ่มการค้นหาแล้วกด Enter เพื่อเริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ
  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน คุณควรพิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 3. คลิกแท็บบริการและจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมด
 4. คลิกเพื่อเลือกครึ่งบนของกล่องกาเครื่องหมายในรายการบริการนั้น
 5. คลิกตกลงและจากนั้น คลิกเริ่มใหม่
 6. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นการเริ่มการทำงาน ตรวจสอบว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้น
  • ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 แต่ล้างครึ่งล่างของกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบในรายการบริการที่คุณเลือกไว้แต่เดิม
  • หากปัญหาไม่เกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 และเลือกเฉพาะครึ่งบนของกล่องกาเครื่องหมายที่เหลือซึ่งจะถูกล้างในรายการบริการ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด
  • หากคุณยังคงประสบปัญหาหลังจากที่เลือกบริการเดียวเท่านั้นในการบริการรายการ ซึ่งหมายความ ว่า บริการที่เลือกเป็นสาเหตุของปัญหา ไปที่ขั้นตอนที่ 10 ถ้าไม่มีบริการเป็นสาเหตุของปัญหานี้ ไปที่ขั้นตอนที่ 7
 7. ทำคลีนบูต ด้วยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
 8. คลิกเริ่มต้นระบบแท็บ และจากนั้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายในครึ่งบนจะรายการเริ่มต้นระบบรายการงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  จับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 9. คลิกตกลงแล้ว คลิกรีสตาร์ท.
  • ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 ได้ล้างครึ่งล่างของกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบในรายการเริ่มต้นรายการที่คุณเลือกไว้แต่เดิม
  • หากปัญหาไม่เกิดขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 และเลือกเฉพาะครึ่งบนของกล่องกาเครื่องหมายที่เหลือซึ่งจะถูกล้างในรายการเริ่มต้นระบบ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด
  • หากคุณยังคงประสบปัญหาหลังจากที่เลือกรายการเริ่มต้นเพียงรายการเดียวในรายการเริ่มต้นระบบซึ่งหมายความ ว่า รายการเริ่มต้นระบบที่เลือกเป็นสาเหตุของปัญหา ไปที่ขั้นตอนที่ 10 ถ้าไม่มีรายการเริ่มต้นระบบเป็นสาเหตุของปัญหานี้ เป็นบริการของ Microsoft อาจเป็นสาเหตุของปัญหา การตรวจสอบว่าบริการของ Microsoft อาจทำให้เกิดปัญหา ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 โดยไม่เลือกซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายในขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่ง
 10. หลังจากที่คุณตรวจสอบรายการเริ่มต้นระบบหรือการบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อดูว่า สามารถแก้ปัญหา หรือ เรียกใช้ยูทิลิตี System Configuration และจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่เกิดปัญหา

วิธีเริ่มต้นบริการ Windows Installer เมื่อบริการของระบบไม่ได้ถูกโหลด

ถ้าคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นบริการ Windows Installer คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

"บริการการตั้งค่า Windows Installer อาจไม่สามารถเข้าถึง ติดต่อบุคลากรสนับสนุนของคุณเพื่อตรวจสอบว่า Windows Installer Service ถูกลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

Windows Installer Service ไม่เริ่มต้นถ้าคุณล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายโหลดบริการระบบในยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ เมื่อต้องการใช้บริการ Windows Installer ไม่ได้ถูกโหลดบริการระบบ คุณต้องเริ่มบริการด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
8.1 ของ Windows และ Windows 8
 1. ปัดเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา หรือ ถ้าคุณใช้เมาส์ ชี้ไปมุมขวาล่างของหน้าจอ และจากนั้น คลิกค้นหา
 2. ชนิด คอมพิวเตอร์ ในกล่องค้นหา คลิกขวา หรือรูดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์และจากนั้น เคาะ หรือคลิกจัดการ
 3. คลิกขวา หรือรูดลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์และจากนั้น เคาะ หรือคลิกการจัดการ
 4. ในทรีคอนโซล เคาะ หรือคลิกบริการและโปรแกรมประยุกต์แล้ว เคาะ หรือคลิกการบริการ
 5. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกขวา หรือรูดลงบนWindows Installerและจากนั้น เคาะ หรือคลิกเริ่ม
Windows 7 และ Windows Vista
 1. คลิกเริ่มคลิกขวาที่คอมพิวเตอร์และจากนั้น คลิกการจัดการ
  หมายเหตุ หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
 2. ในทรีคอนโซล คลิกบริการและโปรแกรมประยุกต์และจากนั้น คลิกการบริการ
 3. ในบานหน้าต่างรายละเอียด คลิกขวาWindows Installerและจากนั้น คลิกเริ่ม

วิดีโอ: วิธีการทำคลีนบูตใน Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
uuid =8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl =http://aka.ms/o1h3lc
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้

เกี่ยวกับบทความนี้

หมายเลขบทความ (Article ID): 929135
บทวิจารณ์ล่าสุด: 13 มีนาคม 2557
ใช้กับ: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929135
คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้หรือไม่
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.