Windows Vista sader?go tre?o personu virtu?lo priv?to t?klu (VPN) klientu pl?ni

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 929490 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? nor?d?ti da??du Windows Vista sader?go virtu?lo priv?to t?klu (VPN) klientu pieejam?bas datumi.

PAPILDINDORM?CIJA

Windows Vista sader?bas pl?ni

AT&T

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
IPsec VPNBetax867.0 beta 16Tagad pieejamshttp://attnetclient.com
Betax64Nezin?ms
Beigux86Notiek lietojumprogrammas izstr?de. Publisks pl?ns nav pieejams.
Beigux64Nezin?ms

Aventail

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
SSL VPNBetax86Notiek lietojumprogrammas izstr?de. Publisks pl?ns nav pieejams.Lai ieg?tu atjaunin?jumus, sazinieties tie?i ar Aventail.
Betax64Nezin?ms
Beigux86Notiek lietojumprogrammas izstr?de. Publisks pl?ns nav pieejams.
Beigux64Nezin?ms

Checkpoint (Zonelabs)

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
IPsec VPNBetax86NGX R60Tagad pieejamshttp://www.checkpoint.com/ vistasecureclient/http://www.checkpoint.com/ vistasecureclient/
Betax64Nezin?msNezin?mshttp://www.checkpoint.com/ vistasecureclient/
Beigux86NGX R602007. gada apr?lishttp://www.checkpoint.com/ vistasecureclient/
Beigux64Nezin?msNezin?mshttp://www.checkpoint.com/ vistasecureclient/

Cisco

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
IPsec VPNBetax865.0.0.0090Tagad pieejamshttp://support.cisco.comNepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.
Betax64Nav pl?nots. Jauniniet uz Cisco AnyConnect VPN klientu. Nepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.
Beigux862007. gada 3. apr?lis http://www.cisco.com/ en/US/products/sw/secursw/ps2308/index.htmlNepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.
Beigux64Nav pl?nots. Jauniniet uz Cisco AnyConnect VPN klientu.
SSL VPNBetax862.0Tagad pieejams, izmantojot Cisco AnyConnect VPN klientu. (Tiek sniegts ar? maza latentuma DTLS transporta atbalsts.) Sazinieties ar Cisco uzskaites grupu, lai piedal?tos beta programm?.Nepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.
Betax642.0Tagad pieejams, izmantojot Cisco AnyConnect VPN klientu. (Tiek sniegts ar? maza latentuma DTLS transporta atbalsts.)Sazinieties ar Cisco uzskaites grupu, lai piedal?tos beta programm?.Nepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.
Beigux862.02007. gada martshttp://www.cisco.com/go/asaNepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.
Beigux642.02007. gada martshttp://www.cisco.com/go/asaNepiecie?ams Cisco SMARTnet lietot?jv?rds un parole.

Citrix

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
SSL VPNBetax86Notiek lietojumprogrammas izstr?de. Publisks pl?ns nav pieejams.
Betax64Nezin?ms
Beigux86Notiek lietojumprogrammas izstr?de. Publisks pl?ns nav pieejams.
Beigux64Nezin?ms

F5 Networks

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
SSL VPNBetax866.0.1Tagad pieejamshttp://askf5.com
Betax64Nezin?ms
Beigux866.0.128.2.2007.
Beigux64Nezin?ms

Juniper Networks

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
SSL VPNBetax86Pieejams Juniper SA Vista beta atbalsts. Lai sa?emtu papildinform?ciju, sazinieties ar Juniper p?rst?vi.Sazinieties ar Juniper tirdzniec?bas p?rst?vi.
Betax64Nezin?ms
Beigux86Notiek lietojumprogrammas izstr?de. Publisks pl?ns nav pieejams.
Beigux64Nezin?ms

NCP

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
IPsec VPNBetax642007. gada apr?lis
Beigux869.00 Tagad pieejamshttp://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html http://www.ncp.de/english/filedownload/ps_entry_win.pdf
Beigux642007. gada j?nijs
SSL VPNBetax866.12Tagad pieejamshttp://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html Sazinieties ar NCP vai NCP izplat?t?ju p?rst?vi.
Betax642007. gada j?nijs
Beigux867.02007. gada martshttp://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html
Beigux642007. gada augusts

Nortel Networks

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
IPsec VPNBetax86V6.07Tagad pieejamsSazinieties ar Nortel p?rst?vi.
Betax6430.09.2007.
Beigux86V6.0731.03.2007.http://www130.nortelnetworks.com/ go/main.jsp
Klientu var?s lejupiel?d?t tikai Nortel klienti un partneri.
Beigux6430.11.2007.
SSL VPNBetax86Netdirect 6.0.5Tagad pieejamsSazinieties ar Nortel p?rst?vi.
Betax6430.09.2007.
Beigux86Netdirect 6.0.730.04.2007.
Beigux6430.11.2007.

SafeNet

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
VPN klienta tips LaidiensPlatformaVersijaDatumsLejupiel?des URLPapildinform?cija
IPsec VPNBetax862.2 beta23.2.2007.http://biz.safenet-inc.com/index.asphttp://www.safenet-inc.com/products/vpn/softRemote.asp
Betax642.3 beta27.4.2007.http://biz.safenet-inc.com/index.asp
Beigux862.230.03.2007.http://biz.safenet-inc.com/index.asp
Beigux642.325.05.2007.7http://biz.safenet-inc.com/index.asp
Microsoft sniedz tre?o personu kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o personu kontaktinform?cijas precizit?ti.

?aj? rakst? min?tos tre?o personu produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 929490 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2007. gada 13. apr?lis - P?rskat??ana: 5.0
ATTIECAS UZ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Atsl?gv?rdi: 
kbexpertiseinter kb3rdpartynetclient kbhowto kbinfo KB929490

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com