Planovi klijenata nezavisne virtuelne privatne mre?e (VPN) kompatibilnih sa operativnim sistemom Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929490 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak daje datume dostupnosti razli?itih klijenata virtuelne privatne mre?e (VPN) kompatibilnih sa operativnim sistemom Windows Vista.

DODATNE INFORMACIJE

Planovi za Windows Vista kompatibilnost

AT&T

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPsec VPNBetax64Nepoznat
Kona?nox867.0Dostupan odmah.http://attnetclient.com/download.php
Kona?nox64Nepoznat

Aventail

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
SSL VPNBetax86Aplikacija u razvoju. Nije dostupan javni plan.Obratite se direktno preduze?u Aventail za ispravke.
Betax64Nepoznat
Kona?nox86Aplikacija u razvoju. Nije dostupan javni plan.
Kona?nox64Nepoznat

Check Point (Zonelabs)

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPsec VPNBetax86NGX R60Dostupan odmahhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.htmlhttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
Betax64NepoznatNepoznathttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
Kona?nox86NGX R60April 2007.http://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
Kona?nox64NepoznatNepoznathttp://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html
SSL VPNKona?nox86VPN-1 NGX R65Dostupan odmahhttp://www.checkpoint.com/products/ssl_network_ext/index.html
Kona?nox86R62 HFA01Dostupan odmahhttp://www.checkpoint.com/products/ssl_network_ext/index.html

Cisco

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPsec VPNKona?nox865.0.00.0340Dostupan odmah. http://www.cisco.com/en/US/ products/sw/secursw/ps2308/index.htmlPotrebni su Cisco SMARTnet korisni?ko ime i lozinka.
Kona?nox64Nije planirano. Nadogradnja na Cisco AnyConnect VPN klijent.
SSL VPNKona?nox862.0 Dostupan odmah putem Cisco AnyConnect VPN klijenta. (Tako?e pru?a podr?ku za DTLS prenos sa malim ka?njenjem.) http://www.cisco.com/go/asaPotrebni su Cisco SMARTnet korisni?ko ime i lozinka.
Kona?nox642.0 Dostupan odmah putem Cisco AnyConnect VPN klijenta. (Tako?e pru?a podr?ku za DTLS prenos sa malim ka?njenjem.) http://www.cisco.com/go/asaPotrebni su Cisco SMARTnet korisni?ko ime i lozinka.

Citrix

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
SSL VPNBetax86Aplikacija u razvoju. Nije dostupan javni plan.
Betax64Nepoznat
Kona?nox86Aplikacija u razvoju. Nije dostupan javni plan.
Kona?nox64Nepoznat

Fortinet

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPSec VPNKona?nox86Dostupan odmahhttp://www.solosoporte.com/soft/FortiClientSetup.zipOpis proizvoda: http://www.fortinet.com/products/forticlient.html
Napomena uz izdanje: http://www.fortinet.com/doc/vpn/FortiClient-ReleaseNotes.pdf

F5 Networks

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
SSL VPNBetax866.0.1Dostupan odmahhttp://askf5.com
Betax64Nepoznat
Kona?nox866.0.12/28/2007https://downloads.f5.com/esd/product.jsp?sw=FirePass&pro=firepass_v5.x&prodesc=FirePass
Kona?nox64Nepoznat

Juniper Networks

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPSec VPNBetax863. kvartal 2007.Obratite se Juniper predstavniku prodaje.
Betax64Nepoznat
Kona?nox863. kvartal 2007.Obratite se Juniper predstavniku prodaje.
Kona?nox64Nepoznat
SSL VPNKona?nox865.5Dostupan odmahhttps://www.juniper.net/customers/csc/software/ive/

(Potrebno je prijavljivanje korisnika ili partnera.)
http://www.juniper.net/products_and_services/ssl_vpn_secure_access/
Kona?nox64NepoznatObratite se Juniper predstavniku prodaje.

NCP

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPsec VPNKona?nox869.00 Dostupan odmah. http://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html http://www.ncp.de/english/filedownload/PS_Entry_Win.pdf
Kona?nox649.01Dostupan odmah.http://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html
SSL VPNBetax866.12Dostupan odmah.http://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html Obratite se NCP-u ili NCP predstavniku za prodaju.
Betax64Jun 2007.
Kona?nox867.0Mart 2007.http://www.ncp.de/english/ download/testsoftware/index.html
Kona?nox64Avgust 2007.

Nortel Networks

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPsec VPNBetax86V6.07Dostupan odmah.Obratite se predstavniku preduze?a Nortel.
Betax649/30/2007
Kona?nox86V6.073/31/2007http://www130.nortelnetworks.com/ go/main.jsp
Samo klijenti i partneri preduze?a Nortel mo?i ?e da preuzmu klijent.
Kona?nox6411/30/2007
SSL VPNBetax86Netdirect 6.0.5Dostupan odmahObratite se predstavniku preduze?a Nortel.
Betax649/30/2007
Kona?nox86Netdirect 6.0.74/30/2007
Kona?nox6411/30/2007

SafeNet

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Tip VPN klijentaIzdanjePlatformaVerzijaDatumURL adresa za preuzimanjeVi?e informacija
IPsec VPNBetax8611.1 beta 9/17/2007http://biz.safenet-inc.com/index.asphttp://www.safenet-inc.com/products/vpn/softRemote.asp
Betax6411.1 beta 9/17/2007http://biz.safenet-inc.com/index.asp
Kona?nox8611.110/1/2007http://biz.safenet-inc.com/index.asp
Kona?nox6411.110/1/2007http://biz.safenet-inc.com/index.asp
Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929490 - Poslednji pregled: 28. novembar 2007. - Revizija: 14.2
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Starter
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbinfo kb3rdpartynetclient kbexpertiseinter KB929490

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com