זיכרון המערכת המדווח בתיבת הדו-שיח 'מידע מערכת' ב- Windows Vista קטן מהצפוי אם מותקן זיכרון RAM של ?4 GB

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 929605 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אם במחשב מותקן זיכרון גישה אקראית (RAM) של 4 ג'יגה-בתים, זיכרון המערכת המדווח בתיבת הדו-שיח מידע מערכת ב- Windows Vista קטן מהצפוי.

לדוגמה, תיבת הדו-שיח מידע מערכת עשויה לדווח על 3,120 מגה-בתים (MB) של זיכרון מערכת במחשב שבו מותקן זיכרון בנפח ?4 GB ?(?4,096 MB).

הערה באפשרותך לגשת לתיבת הדו-שיח מידע מערכת בדרכים הבאות:
 • לחץ על התחל, הקלד System בתיבה חיפוש ולאחר מכן לחץ על מערכת תחת תוכניות.
 • לחץ פעמיים על מערכת בלוח הבקרה.
 • לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 • לחץ על הצג פרטים נוספים בחלון מסך הפתיחה Windows Vista.
הערה חל שינוי באופן שבו רכיבי ממשק המשתמש מדווחים על זיכרון ב- Windows Vista Service Pack 1 (SP1)?. לדוגמה, חלק מהרכיבים של ממשק המשתמש של Windows Vista SP1 מדווחים מתי מותקן במחשב זיכרון פיזי בנפח של 4 ג'יגה-בתים או יותר.

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו הזיכרון מדווח ב- Windows Vista Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
946003 Windows Vista Service Pack 1 ידווח על זיכרון מערכת (RAM) בנפח 4 ג'יגה-בתים במערכות שבהן מותקן זיכרון של 4 ג'יגה-בתים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

סיבה

אופן פעולה זה הוא התוצאה הצפויה של גורמי חומרה ותוכנה מסוימים.

התקנים שונים במחשב סטנדרטי מחייבים גישה לזיכרון ממופה. מצב זה מוכר כזיכרון קלט/פלט ממופה (MMIO). כדי ששטח MMIO יהיה זמין במערכות הפעלה של 32 סיביות, שטח MMIO חייב לשכון ב- ?4 GB הראשונים של שטח הזיכרון.

לדוגמה, אם ברשותך כרטיס וידאו עם זיכרון פנימי של ?256 MB, יש למפות זיכרון זה ב- 4? GB הראשונים של שטח הכתובות. אם כבר מותקן זיכרון מערכת של ?4 GB, יש לשמור חלק משטח הכתובות למיפוי הזיכרון הגרפי. מיפוי הזיכרון הגרפי מחליף חלק מזיכרון המערכת. תנאים אלה מפחיתים את הכמות הכוללת של זיכרון המערכת הזמין במערכת ההפעלה.

הירידה בזיכרון המערכת הזמין תלויה בהתקנים המותקנים במחשב. עם זאת, כדי למנוע בעיות אפשריות בתאימות מנהלי התקנים, גירסאות 32 סיביות של Windows Vista מגבילות את הזיכרון הזמין הכולל ל- ?3.12 GB. ראה סעיף "מידע נוסף" לקבלת מידע אודות בעיות אפשריות בתאימות מנהלי התקנים.

אם במחשב מותקנים התקנים רבים, נפח הזיכרון הזמין עשוי לרדת אף ל- ?3 GB או פחות. עם זאת, הזיכרון המרבי הזמין בגירסאות 32 סיביות של Windows Vista הוא בדרך כלל ?3.12 GB.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי שמערכת Windows Vista תשתמש בכל הנפח של ?4 GB זיכרון במחשב שבו מותקנים ?4 GB של זיכרון, המחשב חייב לעמוד בדרישות הבאות:
 • ערכת השבבים חייבת לתמוך ב- ?8 GB לפחות של שטח הכתובות. ערכות שבבים הכוללות יכולת זו כוללות את הערכות הבאות:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X ב- Socket 775
  • ערכות שבבים התומכות במעבדי AMD המשתמשים ב- socket F?, socket 940?, socket 939 או socket AM2. ערכות שבבים אלה כוללות כל שילוב של socket של AMD ו- CPU שבו בקר הזיכרון שוכן ב- CPU.
 • ה- CPU חייב לתמוך במערכת הוראות x64. AMD64 CPU ו- Intel EM64T CPU תומכים במערכת הוראות זו.
 • ה- BIOS חייב לתמוך בתכונה של מיפוי הזיכרון מחדש. תכונת מיפוי הזיכרון מחדש מאפשרת למפות מחדש קטע של זיכרון המערכת שהוחלף בעבר על-ידי שטח התצורה של חברור רכיבים היקפיים (PCI) מעל שורת הכתובת של ?4 GB. תכונה זו חייבת להיות מופעלת בכלי השירות לקביעת תצורה של ה- BIOS במחשב. לקבלת הוראות המסבירות כיצד להפעיל תכונה זו, הצג את תיעוד המוצר של המחשב. מחשבים רבים המותאמים לצרכנים אינם תומכים בתכונת מיפוי הזיכרון מחדש. לא קיימת טרמינולוגיה סטנדרטית בתיעוד או בכלי השירות לקביעת תצורה של ה- BIOS עבור תכונה זו. לכן, ייתכן שיהיה עליך לקרוא את התיאורים של הגדרות התצורה השונות של ה- BIOS הזמינות כדי לקבוע אם הגדרות כלשהן מאפשרות להשתמש בתכונה למיפוי הזיכרון מחדש.
 • יש להשתמש בגירסת x64 (?64 סיביות) של Windows Vista.
פנה לספק המחשב כדי לקבוע אם המחשב שלך עומד בדרישות אלה.

הערה כאשר זיכרון RAM פיזי המותקן במחשב שווה לשטח הכתובות הנתמך על-ידי ערכת השבבים, זיכרון המערכת הכולל הזמין למערכת ההפעלה יהיה תמיד קטן מזיכרון ה- RAM הפיזי המותקן. לדוגמה, שקול להשתמש במחשב עם ערכת שבבים Intel 975X התומך בשטח כתובות של ?8 GB. אם תתקין זיכרון RAM בנפח ?8 GB, זיכרון המערכת הזמין עבור מערכת ההפעלה יופחת על-ידי דרישות התצורה של PCI. בתרחיש זה, דרישות התצורה של PCI מפחיתות את הזיכרון הזמין למערכת ההפעלה בנפח שנע בין כ- 200? MB ל- ?1 GB. מידת ההפחתה תלויה בתצורה.

מידע נוסף

בעיות תאימות של מנהלי התקנים הנוצרות על-ידי מצב PAE

בעיות תאימות הקשורות למניעת ביצוע נתונים (DEP) הן בדרך כלל בעיות תאימות הנוצרות על-ידי מצב הרחבת כתובת פיזית (PAE).

הערה PAE דרוש רק במחשבים בעלי מעבדים התומכים ב- DEP הנכפה על-ידי החומרה.

DEP עלול לגרום לבעיות תאימות עם מנהלי התקנים המבצעים יצירת קוד או משתמשים בשיטות אחרות ליצירת קוד הפעלה בזמן אמיתי. מנהלי התקנים רבים שנתקלו בבעיות אלה תוקנו. מאחר ש- DEP תמיד מופעל עבור מנהלי התקנים בגירסאות של 64 סיביות של Windows, מנהלי התקנים אלה בדרך כלל נתקלים בבעיות תאימות. עם זאת, אין כל הבטחה לכך שכל מנהלי ההתקנים יעודכנו כדי לתקן בעיות תאימות הנוצרות על-ידי מצב PAE. בכל מקרה, ישנם מנהלי התקנים מעטים המשתמשים בשיטות אלה. DEP לבדו בדרך כלל אינו גורם לבעיות בתאימות מנהלי התקנים.

בעיות התאימות המרכזיות של מנהלי התקנים שבהן אתה עלול להיתקל מתרחשות בעת הפעלת מצב PAE במחשבי 32 סיביות. מצב PAE מאפשר למעבדים להשתמש ביותר מ- ?4 GB של זיכרון. ההבדל המרכזי בין סכימות קידוד של זיכרון PAE לבין סכימות קידוד של זיכרון שאינו PAE הוא רמה נוספת של קידוד הדרושה במצב PAE. מצב PAE מחייב שלוש רמות של קידוד במקום שתי רמות.

ייתכן שחלק ממנהלי ההתקנים לא ייטענו כאשר מצב PAE מופעל מאחר שייתכן שההתקן לא יוכל לבצע הקצאת כתובות של 64 סיביות. לחלופין, ייתכן שמנהלי ההתקנים נכתבו על סמך ההנחה שמצב PAE מחייב יותר מ- ?4 GB של זיכרון. מנהלי התקנים כגון אלה כתובים מתוך ציפייה שמנהלי ההתקנים יקבלו תמיד כתובות של 64 סיביות במצב PAE ושמנהל ההתקן או ההתקן אינם יכולים לפרש את הכתובת.

מנהלי התקנים אחרים עשויים להיטען במצב PAE אך לגרום לאי יציבות של המערכת על-ידי שינוי ישיר של ערכי טבלת הקידוד (PTE) של המערכת. מנהלי התקנים אלה מצפים לערכי טבלת קידוד של 32 סיביות אך במקום זאת מקבלים ערכים של 64 סיביות במצב PAE.

בעיית התאימות של PAE הנפוצה ביותר עבור מנהלי התקנים כוללת העברות גישה ישירה לזיכרון (DMA) והקצאת אוגרי מיפוי התקנים רבים התומכים ב- DMA, בדרך כלל מתאמי 32 סיביות, אינם יכולים לבצע הקצאת כתובות פיזית של 64 סיביות. כאשר התקנים אלה פועלים במצב של 32 סיביות, ניתן להקצות את כתובות ההתקנים לשטח הכתובות הפיזי כולו. במצב PAE, ניתן להציג את הנתונים בכתובת פיזית גדולה מ- ?4 GB. כדי להפעיל התקנים הכוללים מגבלות פעולה אלה בתרחיש זה, Microsoft Windows 2000 Server וגירסאות מתקדמות יותר של Windows מספקים אגירה כפולה עבור הטרנזקציה של DMA. Windows 2000 Server וגירסאות מתקדמות יותר של Windows עושות זאת על-ידי אספקת כתובת 32 סיביות המצוינת על-ידי אוגר מפה. ההתקן יכול לבצע את טרנזקציית DMA בכתובת 32 סיביות. הליבה מעתיקה את הזיכרון לכתובת 64 סיביות המסופקת למנהל ההתקן. כאשר מחשב הפועל עם מצב PAE מושבת, מנהלי התקנים עבור התקני 32 סיביות אינם מחייבים שזיכרון המערכת יוקצה לאוגרי המפה שלהם. המשמעות היא שאגירה כפולה אינה דרושה מאחר שכל ההתקנים וכל מנהלי ההתקנים כלולים בשטח הכתובות של 32 סיביות. בדיקות של מנהלי התקנים עבור התקני 32 סיביות במחשבים מבוססי מעבד 64 סיביות הראו כי מנהלי התקנים התומכים ב- DMA שנבדקו על-ידי לקוחות מצפים בדרך כלל לאוגרי מפות ללא הגבלה.

מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לביצועיהם או לאמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 929605 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 2.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb KB929605

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com