כליה הבדיקה System File Checker הוא תכנית שירות ב- Windows שמאפשרת למשתמשים לסרוק ולחפש פגמים בקבצי מערכת של Windows ולשחזר קבצים פגומים. מאמר זה מתאר כיצד להפעיל את כלי הבדיקה System File Checker (SFC.exe) כדי לסרוק את קבצי המערכת וכדי לתקן קבצי מערכת חסרים או פגומים ב- Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 או Windows Vista. אם קובץ הגנת משאבים של Windows (WRP) חסר או פגום, אופן הפעולה של Windows לא יהיה כצפוי. לדוגמה, ייתכן שפונקציות מסוימות של Windows לא יפעלו או ש- Windows יקרוס.

הפעלת כלי הבדיקה System File Checker (SFC.exe)

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח שורת פקודה עם הרשאות מלאות. לשם כך, בצע את הפעולות בהתאם למערכת ההפעלה שלך:
  Windows 8.1 או Windows 8
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש. הקלד שורת פקודה בתיבה חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולחץ על הפעל כמנהל מערכת. אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  Windows 7 או Windows Vista
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לשם כך, לחץ על התחל, הקלד שורת פקודה או cmd בתיבה חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת. אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:
  sfc /scannow
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה.


  הפקודה sfc /scannow תסרוק את כל קבצי המערכת המוגנים ותחליף קבצים פגומים בעותק מהמטמון שנמצא בתיקיה דחוסה ב- %WinDir%\System32\dllcache.
  מציין המיקום %WinDir% מייצג את התיקיה של מערכת ההפעלה Windows. לדוגמה, C:\Windows.

  הערה אל תסגור חלון זה של שורת הפקודה עד שהאימות יושלם ב- 100%. תוצאות הסריקה יוצגו לאחר סיום תהליך זה.
 3. לאחר שהתהליך יסתיים, ייתכן שתופיע אחת מההודעות הבאות:
  • הגנת המשאבים של Windows לא מצאה בעיות כלשהן של שלמות.

   פירוש הדבר שאין לך קבצי מערכת חסרים או פגומים.
  • הגנת המשאבים של Windows לא יכלה לבצע את הפעולה המבוקשת.

   כדי לפתור בעיה זו, בצע את הסריקה של כלי הבדיקה System File Checker במצב בטוח, והקפד לוודא שהתיקיה PendingDeletes והתיקיה PendingRenames קיימות תחת %WinDir%\WinSxS\Temp.
  • הגנת המשאבים של Windows מצאה קבצים פגומים ותיקנה אותם בהצלחה. הפרטים כלולים ב- CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   כדי להציג את המידע המפורט על הסריקה והשחזור של קבצי המערכת, עבור אל כיצד להציג פרטים של תהליך כלי הבדיקה System File Checker.
  • הגנת המשאבים של Windows מצאה קבצים פגומים אך לא הצליחה לתקן חלק מהם. הפרטים כלולים ב- CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log.

   כדי לתקן את הקבצים הפגומים באופן ידני, הצג פרטים של תהליך כלי הבדיקה System File Checker כדי למצוא את הקובץ הפגום, ולאחר מכן החלף באופן ידני את הקובץ הפגום בעותק טוב ומוכח של הקובץ.
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

למידע נוסף

כיצד להציג פרטים של תהליך כלי הבדיקה System File Checker

כדי להציג את הפרטים הכלולים בקובץ CBS.Log, תוכל להעתיק את המידע אל הקובץ Sfcdetails.txt באמצעות הפקודה Findstr, ולאחר מכן להציג את הפרטים ב- Sfcdetails.txt. לשם כך, בצע פעולות אלה:
 1. פתח שורת פקודה בעלת הרשאות מלאות כמתואר בשלב 1 הקודם.
 2. בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  הערה הקובץ Sfcdetails.txt מכיל פרטים מכל פעם שהכלי System File Checker הופעל במחשב. הקובץ כולל מידע על קבצים שלא תוקנו באמצעות הכלי System File Checker. אמת את ערכי התאריך והשעה כדי לקבוע מהם הקבצים הבעייתיים שנמצאו בפעם האחרונה שהכלי System File Checker הופעל.
 3. פתח את הקובץ Sfcdetails.txt משולחן העבודה.
 4. הקובץ Sfcdetails.txt עושה שימוש בתבנית הבאה:
  פרטי תאריך/שעה של SFC
  קובץ היומן לדוגמה הבא מכיל ערך עבור קובץ שלא ניתן לתיקון:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing

כיצד להחליף באופן ידני קובץ מערכת פגום בעותק טוב ומוכח של הקובץ

לאחר שתקבע איזה קובץ מערכת נפגם ולא היתה אפשרות לתקן אותו במידע המפורט של הקובץ Sfcdetails.txt, מצא היכן הקובץ הפגום ממוקם, ולאחר מכן החלף באופן ידני את הקובץ הפגום בעותק טוב ומוכח של הקובץ. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

הערה ייתכן שתוכל להשיג עותק טוב ומוכח של קובץ המערכת ממחשב אחר שבו פועלת גירסה של Windows הזהה לזאת שבמחשבך. תוכל לבצע את התהליך של כלי הבדיקה System File Checker במחשב זה כדי לוודא שקובץ המערכת שבכוונתך להעתיק הוא עותק טוב.
 1. קבל בעלות מנהלית על קובץ המערכת הפגום. לשם כך, בשורת פקודה בעלת הרשאות מלאות, העתק ולאחר מכן הדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  הערה מציין המיקום Path_And_File_Name מייצג את הנתיב ושם הקובץ של הקובץ הפגום. לדוגמה, הקלד takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה.
 2. הענק למנהלי מערכת גישה מלאה לקובץ המערכת הפגום. לשם כך, העתק והדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:
  icacls Path_And_File_Name /GRANT ADMINISTRATORS:F
  הערה מציין המיקום Path_And_File_Name מייצג את הנתיב ושם הקובץ של הקובץ הפגום. לדוגמה, הקלד icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה.
 3. החלף את קובץ המערכת הפוגם בעותק טוב ומוכח של הקובץ. לשם כך, העתק והדבק (או הקלד) את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:
  Copy Source_File Destination
  הערה מציין המיקום Source_File מייצג את הנתיב ושם הקובץ של עותק טוב ומוכח של הקובץ במחשב שלך , ומציין המיקום Destination מייצג את הנתיב ושם הקובץ של הקובץ הפגום. לדוגמה, הקלד copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.

אודות מאמר זה

מספר מאמר: 929833
הביקורת האחרונה: יום שלישי 25 מרץ 2014
המידע במאמר זה חל על:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate
האם תרצה לספק משוב על מאמר זה?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.