วิธีการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมที่จะเรียกใช้ Windows Vista และวิธีการค้นหาโปรแกรมที่จะมีรับรองการทำงานบน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933305 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows Vista บทความนี้อธิบายหัวข้อต่อไปนี้:
 • ระบุว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเรียกใช้ Windows Vista
 • วิธีการค้นหาโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows
 • ค้นหาโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Vista อย่างเป็นทางการ
 • ค้นหาโปรแกรมที่มีโลโก้ "Certified for Windows Vista"
 • ค้นหาโปรแกรมที่ได้รับโลโก้ "ทำงานได้กับ Windows Vista"
 • เปิดใช้งานโปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานใน Windows Vista
 • ใช้ Microsoft ACT เพื่อช่วยคุณปรับใช้ Windows Vista
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Logo Program สำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ
ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ของข้อมูลในบทความนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับกลาง ข้อมูลบางอย่างมีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระบุว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเรียกใช้ Windows Vista

ถ้าคุณกำลังพิจารณาปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Windows Vista คุณสามารถใช้โปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista เพื่อช่วยในการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณพร้อมกับรุ่นของ Windows Vista ที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรมช่วยแนะนำการปรับรุ่น Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx

วิธีการค้นหาโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows

ทราบว่าสิ่งที่ทำงาน Windows Vista ความเข้ากันได้ Center คือ เว็บไซต์ที่มีสถานะเป็นความเข้ากันได้ในหลักพันของโปรแกรมประยุกต์และฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista ด้วยความมั่นใจ ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดและการปรับรุ่นซอฟต์แวร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ศูนย์ความเข้ากันได้ของ Windows Vista

ค้นหาโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนบน Windows Vista อย่างเป็นทางการ

โปรแกรมที่ได้รับโลโก้ "รับรองสำหรับ Windows Vista" หรือ "ทำงานได้กับ Windows Vista" โลโก้ อย่างเป็นทางรับการสนับสนุนใน Windows Vista โดยหุ้นส่วนผู้จัดจำหน่าย (ISV) ซอฟต์แวร์อิสระของเรา โลโก้ "รับรองสำหรับ Windows Vista" ระบุผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ และทดสอบการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานระดับสูง ด้วย Windows Vista โลโก้ "ทำงานได้กับ Windows Vista" ช่วยให้คุณทราบว่าซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่เสนอหลักการความเข้ากันได้กับ Windows Vista

หมายเหตุ มีหลายโปรแกรมที่เข้ากันได้ และทำงานร่วมกันกับ Windows Vista แต่ที่ไม่รวมอยู่ในเว็บไซต์ที่แสดงรายการอยู่ในส่วนที่สองต่อไปนี้ โปรแกรมบางโปรแกรมไม่รวมเนื่อง จากพวกเขาได้ไม่ได้ขอโปรแกรมโลโก้ Windows Vista หรือเนื่อง จากพวกเขาจะยังคงดำเนินการโปรแกรม จะมีการเพิ่มโปรแกรมใหม่อย่างต่อเนื่องไปยังโปรแกรม

ค้นหาโปรแกรมที่มีโลโก้ "Certified for Windows Vista"

โลโก้ "รับรองสำหรับ Windows Vista" ถูกกำหนดเป็นความเข้ากันได้ของโปรแกรมและอุปกรณ์ที่มีโปรแกรมการทดสอบเข้มงวดผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการกำหนดนี้กำหนดเป้าหมายพื้นที่หลักสี่: ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความเข้ากันได้กับ Windows Vista และ ระบบปฏิบัติการในอนาคต และติดตั้ง และเอาออก

เปิดใช้งานโปรแกรมรุ่นเก่ากว่าทำงานใน Windows Vista

โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows XP สามารถทำงานใน Windows Vista อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเก่า ๆ บางโปรแกรมอาจทำงานดี หรืออาจไม่ทำงานเลย คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ โดยใช้โหมดเข้ากันได้ของโปรแกรม ด้วย ถ้าโปรแกรมเก่าทำงานอย่างไม่ เริ่มต้นตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรมเพื่อจำลองการทำงานของ Windows รุ่นก่อนหน้านี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/bf416877-c83f-4476-a3da-8ec98dcf5f101033.mspx

ใช้ Microsoft ACT เพื่อช่วยคุณปรับใช้ Windows Vista

หมายเหตุ ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง

Microsoft แอพลิเคชันความเข้ากันได้ Toolkit (ACT) 5.0 เป็นเครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตซึ่งช่วยในการระบุ และการจัดการพอร์ตแอพลิเคชันทั้งหมดของคุณ การลดต้นทุนและเวลาที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ และช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ Windows Vista และโปรแกรมปรับปรุงของ Windows ได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้ง 5.0 Toolkit ความเข้ากันได้แอพลิเคชัน Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa905102.aspx
ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่เข้ากันไม่ Windows Vista ได้ คุณยังอาจสามารถเพื่อทำให้การทำงานบน Windows Vista โดยใช้แท็บความเข้ากันได้ของโปรแกรมแต่ละตัว ถ้าไม่ได้ผล ลองทรัพยากรดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931362วิธีการขั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมที่ไม่ทำงานตามที่คาดไว้หลังจากที่มีการติดตั้งบน Windows Vista
931360 วิธีการแก้ไขปัญหาความโปรแกรมที่อาจหยุดโปรแกรมติดตั้ง Windows Vista

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Logo Program สำหรับผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ

ถ้าคุณเป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อิสระ (ISV) และสนใจในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมโลโก้ "รับรองสำหรับ Windows Vista" และ "ทำงานได้กับ Windows Vista" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/winlogo/WLP30program.mspx
หากคุณสนใจในการค้นหาด้วยวิธีการง่าย ๆ สำหรับโปรแกรมของคุณที่มีอยู่เพื่อทำงานบน Windows Vista และได้รับการออกแบบ "ทำงานได้กับ Windows Vista" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/windowsvista/aa904987.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931361วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้โปรแกรมกำลังติดตั้งอย่างถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
927386 วิธีการแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมใน Windows Vista
931359 วิธีการตรวจสอบว่า มีปัญหาความเข้ากันได้โปรแกรมก่อนที่คุณติดตั้ง Windows Vista
หมายเหตุ ถ้าคุณยังคงมีปัญหาความไม่เข้าโปรแกรม คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแอนตี้ไวรัส AVG ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ AVG

เมื่อต้องการดูศูนย์กลางเข้ากันได้กับ Windows 7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/default.aspx

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Windows 7 โลโก้จะแสดงรายการ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:Logo'd Products List

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933305 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Keywords: 
kbresolve kbappcompatibility kb3rdpartysoftware kbtshoot kbinterop kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB933305 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933305

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com