Microsoft ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม' โดยการปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรี ProgramFilesDir

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 933700 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม' โดยการปรับเปลี่ยนProgramFilesDirค่ารีจิสทรี ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม คุณอาจพบปัญหา กับบางโปรแกรมของ Microsoft หรือ โดยบางโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ค่ารีจิสทรี ProgramFilesDir จะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
คุณอาจต้องการใช้รายการรีจิสทรี ProgramFilesDir เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม นอกจากนี้ คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนการอ้างอิงทั้งหมดในรีจิสทรีเพื่อชี้ไปที่โฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรมใหม่ นอกจากนี้คุณอาจต้องย้ายเนื้อหาของโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรมเดิมไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม เราไม่ทดสอบการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม ดังนั้น เราไม่แนะนำ หรือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรี ProgramFilesDir เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม'

เมื่อคุณตั้งค่ารีจิสทรี ProgramFilesDir ใช้ตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น Microsoft โปรแกรมแก้ไขด่วน โปรแกรมปรับปรุง และโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่ปรับปรุงแฟ้มที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ดังนั้น คุณอาจพบปัญหาที่ไม่คาดคิดกับโปรแกรมของ Microsoft และโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์และระบบ instability ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบใด ๆ ของปัญหาต่อไปนี้:
 • ปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขด่วน และโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยของ Microsoft อาจไม่สามารถติดตั้งอย่างถูกต้อง
 • Microsoft Internet Explorer หรือ Microsoft Windows Media Player รุ่นใหม่อาจไม่สามารถติดตั้งอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ คุณลักษณะการป้องกันแฟ้มของ Microsoft Windows ที่ช่วยป้องกันแฟ้มต่าง ๆ ในโฟลเดอร์ Internet Explorer ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม

หมายเหตุ:โฟลเดอร์การติดตั้ง Internet Explorer จะอยู่ในโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม

ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม คุณอาจพบปัญหาที่ไม่คาดคิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสถียรของ Windows รายการของแฟ้มไบนารีที่ถูกป้องกัน โดยการป้องกันแฟ้มของ Windows พร้อมกับตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเหล่านี้ คือ coded ใน Internet Explorer คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ใน Internet Explorer

โปรแกรมต่อไปนี้ใช้ APIs Windows มาตรฐานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์การติดตั้ง Internet Explorer:
 • โปรแกรมติดตั้ง Windows Internet Explorer 7
 • โปรแกรมปรับปรุงของ Windows
 • โปรแกรมปรับปรุง Windows Internet Explorer 7
APIs เหล่านี้ Windows อาศัยอยู่กับการตั้งค่ารีจิสทรีที่พื้นหลังเพื่อค้นหาแฟ้มที่ Internet Explorer เพื่อปรับปรุง

หมายเหตุ:เมื่อเราทำพัฒนา Internet Explorer 7 เราตัดสินใจใช้วิธีการมาตรฐานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์การติดตั้ง Windows Internet Explorer 7 ตัดสินใจนี้ถูกทำเพื่อช่วยเพิ่มความเสถียรของ Windows Internet Explorer 7 ตัดสินใจที่จะถูกทำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาที่คุณอาจพบเกี่ยวข้อง กับความเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น และเกี่ยวข้อง กับ Windows Internet Explorer 7 serviceability

ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงค่ารีจิสทรี ProgramFilesDir ใช้ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม'กลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างรายละเอียด การProgramFilesDirค่ารีจิสทรี แล้วคลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์แฟ้มโปรแกรม และคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของโฟลเดอร์'แฟ้มโปรแกรม'คือsystemdrive\Program Files ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows บนไดรฟ์ C พิมพ์แฟ้ม C:\Programในการข้อมูลค่า:กล่อง
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 933700 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Microsoft Outlook Express 6.0
Keywords: 
kbinfo kbtshoot kbprb kbmt KB933700 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:933700

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com