วิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงข้อกำหนด antimalware ล่าสุดสำหรับ Microsoft Forefront Client Security และ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 935934 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการดาวน์โหลดการปรับปรุงข้อกำหนด antimalware ล่าสุดสำหรับ Microsoft Forefront Client Security และ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 ด้วยตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องดาวน์โหลด Microsoft Forefront Client Security หรือ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 antimalware definition ปรับปรุงแฟ้ม (Mpam fe.exe) สำหรับ Windows รุ่น 32 บิต (x ใช้ x86) คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87342&clcid=0x409
เมื่อต้องดาวน์โหลด Microsoft Forefront Client Security หรือ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 antimalware definition การอัพเด filefor 64 บิตรุ่นของ Windows คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87341&clcid=0x409
หมายเหตุ::คุณต้องใช้งาน Windows รุ่น 64 บิตของ Microsoft Forefront Client Security หรือ Microsoft Forefront ปลายทาง 2010 ป้องกันการเรียกใช้รุ่น 64 บิต Windows รุ่น 64 บิตรวม x รุ่นที่ใช้ x64

หลังจากที่คุณคลิกการเชื่อมโยงที่เหมาะสม คลิกเรียกใช้การติดตั้งแฟ้มการปรับปรุงข้อกำหนดในทันที หรือ คลิกบันทึกเมื่อต้องการบันทึกแฟ้มลงในคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณคลิกบันทึกจำโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้ม

เมื่อต้องการติดตั้งแฟ้มที่บันทึกไว้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณได้บันทึกแฟ้ม คลิกสองครั้งที่แฟ้มนั้น และจากนั้น คลิกตกลง.

หมายเหตุ::เมื่อต้องการติดตั้งแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คลิกขวาแฟ้ม และจากนั้น คลิกเรียกใช้เป็นผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการติดตั้ง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิกดำเนินการต่อ.

เมื่อทำงานของแฟ้มที่ปรับปรุงของคำนิยาม กล่องโต้ตอบการแยกแฟ้มปรากฏขึ้น กล่องโต้ตอบบ่งชี้ว่า มีการติดตั้งการปรับปรุงคำจำกัดความ หลังจากที่ปิดกล่องโต้ตอบการแยกแฟ้ม คุณสามารถตรวจสอบว่า ได้รับการปรับปรุงข้อกำหนด Microsoft Forefront Client Security หรือ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เปิด Microsoft Forefront Client Security หรือ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 และจากนั้น ตรวจสอบรุ่นของคำจำกัดความที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ Microsoft Forefront Client Security บ้าน หรือ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010

ลูกค้าองค์กรควรใช้ Windows Server Update Services (WSUS) รุ่น 2.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าในการกระจาย Microsoft Forefront Client Security และปรับปรุงข้อกำหนดของ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010

คุณสามารถใช้ได้-qสวิตช์บรรทัดคำสั่งกับ Microsoft Forefront Client Security หรือ Microsoft Forefront ปลายทางการป้องกัน 2010 definition ปรับปรุงแฟ้ม สวิตช์นี้ติดตั้งการปรับปรุง definition ในโหมดเงียบ โหมดเงียบไม่ใส่กล่องโต้ตอบการแยกแฟ้ม เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุง definition ในโหมดเงียบ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
Mpam fe.exe - q
หมายเหตุ::คุณต้องใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลจะเรียกใช้คำสั่งนี้


การป้องกันปลายทางสำคัญ 2010

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ 2010 ป้องกันปลายทางของ Forefront กรุณายังดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1) จะบันทึก หรือเรียกใช้ข้อกำหนดของระบบการตรวจสอบเครือข่าย

หลังจากคุณดาวน์โหลดการปรับปรุงข้อกำหนดล่าสุดคลิกเรียกใช้การติดตั้งนิยามทันที หรือคลิก'บันทึกบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณคลิก บันทึก จดจำชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกแฟ้ม

2) การติดตั้งการปรับปรุงคำจำกัดความ

การติดตั้งแฟ้มการปรับปรุงข้อกำหนดที่บันทึกไว้:

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานwindows Vista หรือ Windows 7เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณได้บันทึกแฟ้มคำจำกัดความ คลิกขวาnis_full.exeคลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลแล้ว คลิกเรียกใช้. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน แล้ว รอในขณะที่มีการติดตั้งแฟ้มคำจำกัดความ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานใด ๆ อื่น ๆ ระบบปฏิบัติการ Windowsคุณต้องล็อกออนเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อติดตั้งแฟ้มข้อกำหนดล่าสุด เรียกดูโฟลเดอร์ที่คุณได้บันทึกแฟ้มนั้น และจากนั้น คลิกสองครั้งnis_full.exeการติดตั้งแฟ้มข้อกำหนดล่าสุด

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีบัญชีผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ ถามผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ และการติดตั้งแฟ้มข้อกำหนดของคุณหรือไม่


ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://support.microsoft.com/windowsserver2003x64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 935934 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Forefront Client Security
  • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
Keywords: 
kbhowto kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB935934 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:935934

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com