วิธีการปรับการตั้งค่า Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 936213 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าใน Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8 อาจ ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • คุณพบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใน Internet Explorer
 • คุณได้รับข้อผิดพลาดใน Internet Explorer สำหรับ ตัวอย่าง คุณได้รับข้อผิดพลาด "Internet Explorer ไม่สามารถแสดงเว็บเพจ" ข้อความ
 • Internet Explorer หยุดการตอบสนอง
บทความนี้อธิบายวิธีการปรับให้เหมาะสม หรือการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตใหม่ Explorer ใน Windows Vista เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการ ใบสั่งที่ใช้ในการแสดง

วิธีที่ 1: ล้างแคข้อมูลใน Internet Explorer

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือข้อผิดพลาด สาเหตุมาจากความเสียหาย ในแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ต หรือ ในที่อื่น ๆ แคช ข้อมูลที่ถูกใช้ โดย Internet Explorer คุณต้องล้างข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราว เมื่อต้องการ ทำเช่นนี้ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Internet Explorer 7
 1. เปิด Internet Explorer 7
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก ลบ ประวัติการเรียกดู.
 3. ใน ลบประวัติการเรียกดูคลิกลบทั้งหมด.
 4. คลิกเพื่อเลือก ลบแฟ้มและการตั้งค่า การจัดเก็บ โดยโปรแกรม add-on กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิก ตกลง.
Internet Explorer 8
 1. เปิด Internet Explorer 8
 2. คลิก ความปลอดภัยแล้ว คลิก ลบประวัติการเรียกดู.
 3. ในลบประวัติการเรียกดู พื้นที่ คลิก ลบ.
แสดงแถบความคืบหน้าการเพื่อบ่งชี้ว่า การเรียกดู จะมีการล้างข้อมูลประวัติ หลังจากกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ ทดสอบทางอินเทอร์เน็ต Explorer เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมทำได้อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ลองวิธีที่ 2

วิธีที่ 2: ตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer ใหม่

ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าความปลอดภัยที่จะจำกัดเกินไป คุณอาจ ป้องกันไม่ให้ Internet Explorer แสดงเว็บไซต์บางเว็บไซต์ เมื่อต้องการตรวจสอบ ว่าปัญหาเกิดขึ้นจากการตั้งค่าความปลอดภัยที่จำกัด overly ย้อนกลับไป การตั้งค่าความปลอดภัยเริ่มต้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิก รักษาความปลอดภัย แท็บ
 4. คลิก การตั้งค่าใหม่เขตพื้นที่ทั้งหมดไปยังระดับเริ่มต้น, จากนั้น คลิก ตกลง.
หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ ทดสอบ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมทำได้อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ลองวิธีที่ 3

หมายเหตุ ถ้าวิธีการนี้ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ คุณสามารถคืนค่า Internet Explorer เพื่อให้ระดับการรักษาความปลอดภัยของก่อนหน้านี้

วิธีที่ 3: เรียกใช้ Internet Explorer ในโหมด "ไม่มี Add-on"

Add-on ของ Internet Explorer เช่นตัวควบคุม ActiveX และเบราว์เซอร์ ใช้แถบเครื่องมือ โดยบางเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเรียกดูมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสบการณ์การใช้งาน มีข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น หาก add-on มีความเสียหาย หรือแอดออน ความขัดแย้งกับ Internet Explorer เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก add-on เรียกใช้ Internet Explorer ในโหมด "ไม่มี Add-on" เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานจากนั้น พิมพ์Internet Explorer ในการ เริ่มต้นค้นหากล่อง
 2. คลิก Internet Explorer (ไม่มี Add-on). เปิด Internet Explorer โดยไม่มี add-on แถบเครื่องมือ หรือปลั๊กอิน
 3. ทดสอบ Internet Explorer เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมทำได้อย่างถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ลองวิธีที่ 4
ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ปัญหาเกิดจากรายใดรายหนึ่งของ add-on ซึ่งโดยทั่วไปจะโหลดพร้อมกับ Internet Explorer ในกรณีนี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวเลือกต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: ตั้งค่า Internet Explorer

การตั้งค่า Internet Explorer เพื่อแสดงการตั้งค่าคอนฟิกค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ขั้นตอนนี้จะปิดใช้งานใด ๆ โปรแกรม add-on ปลั๊กอิน หรือแถบเครื่องมือที่มีการติดตั้ง ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็ว นั่นยังหมายถึง ว่า ถ้าคุณต้องการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวโปรแกรม add-on ในอนาคต พวกเขาต้องต้องติดตั้งใหม่ เมื่อต้องการตั้งค่าการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ใช้วิธีที่ 4

ตัวเลือกที่ 2: ใช้ตัวจัดการ Add-on เครื่องมือเพื่อดูว่า add-on ตัวใดเป็นสาเหตุของปัญหา

ใช้เครื่องมือ Manage Add-ons ใน Internet Explorer แต่ละ add-on เพื่อดูว่า add-on ตัวใดเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดที่ปิดใช้งานแต่ละรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

Internet Explorer 7
 1. เปิด Internet Explorer 7
 2. คลิก เครื่องมือชี้ไปที่ จัดการ โปรแกรม add-onแล้ว คลิก เปิดหรือปิดใช้งาน Add-on.
 3. ในการ แสดง กล่อง การเลือก โปรแกรม add-on ที่ถูกใช้ โดย Internet Explorer เมื่อต้องการแสดง add-on ทั้งหมดที่ มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 4. สำหรับแต่ละสินค้าในรายการนี้ ให้เลือก add-on จากนั้น คลิก ปิดการใช้งาน ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า.
 5. เมื่อคุณได้ปิดใช้งานรายการทั้งหมดในรายการนี้ คลิกตกลง.
 6. จบการทำงาน และเริ่มระบบของ Internet Explorer 7 ใหม่
 7. ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
 8. คลิก เปิดการใช้งาน สำหรับเพียงอย่างเดียว add-on
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ถึง 8 จนกว่าคุณกำหนดว่า add-on ตัวใด ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
Internet Explorer 8
 1. เปิด Internet Explorer 8
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิก จัดการ Add-on.
 3. บนเครื่อง แสดง เมนูแบบหล่นลง เลือก Add-on ทั้งหมด เมื่อต้องการแสดง add-on ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์
 4. สำหรับแต่ละสินค้าในรายการนี้ เลือก add-on และคลิ กปิดการใช้งาน ในหน้าต่างรายละเอียด
 5. เมื่อคุณได้ปิดใช้งานรายการทั้งหมดในรายการนี้ คลิก ตกลง.
 6. จบการทำงาน และเริ่ม Internet Explorer ใหม่
 7. ถ้าปัญหาไม่เกิด ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
 8. คลิกเปิดการใช้งาน สำหรับ add-on ตัวเดียว
 9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ถึง 8 จนกว่าคุณกำหนดว่า add-on ตัวใดเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
หลังจากที่คุณได้ใช้กระบวนการนี้เพื่อกำหนดว่า add-on ตัวใดเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด คุณสามารถปิดใช้งาน add-on นั้น หรือ คุณสามารถถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งโปรแกรม add-on เรายังแนะนำให้ คุณติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ให้ add-on สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการสนับสนุนเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม add-on ของ Internet Explorer ให้ดู บทความต่อไปนี้ในวิธีใช้ของ Windows:
โปรแกรม add-on ของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย

วิธีที่ 4: การตั้งค่าการตั้งค่า Internet Explorer

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือข้อผิดพลาด สาเหตุมาจากการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิก การตั้งค่า Internet Explorer เป็นค่าเริ่มต้น การกำหนดค่า ซึ่งไม่อยู่ในสถานะเมื่อมีการติดตั้ง Windows Vista ไว้ตั้งแต่ต้นว่า

เมื่อต้องการให้เราในการรีเซ็ตการตั้งค่า Internet Explorer ให้คุณ ไป "การตั้งค่า Internet Explorer ให้ฉัน"ส่วน เมื่อต้องการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ด้วยตัวคุณเอง ไป "ให้ฉันตั้งค่าใหม่ของ Internet Explorer เอง"ส่วน

การตั้งค่า Internet Explorer ให้ฉัน

เมื่อต้องการตั้งค่าการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คลิก Internet Explorerการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิกเรียกใช้ ในการ การดาวน์โหลดแฟ้ม โต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในการแก้ไขอัตโนมัตินั้นตัวช่วยสร้าง

การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่
Microsoft Fix it 50195

หมายเหตุ นี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว เครื่องมือควรจะทำงานบน Windows Vista ถ้าคุณกำลังใช้ Windows 7 ไปที่ วิธีที่ 5.

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติสามารถใช้สำหรับรุ่นของภาษาอื่น ๆ ของ Windows

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์ หรือ CD แล้ว คุณสามารถเรียกใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ถัดไป ไป "ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ส่วน


ให้ฉันตั้งค่าใหม่ของ Internet Explorer เอง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด Internet Explorer
 2. คลิก เครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 4. ภายใต้หัวข้อ การตั้งค่า Internet Explorer ใหม่, คลิก การตั้งค่าใหม่.

ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าการตั้งค่า Internet Explorer ใหม่ ถ้ามีการตั้งค่าใหม่ การตั้งค่า Internet Explorer คุณจะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ ถ้าการตั้งค่า Internet Explorer ถูกตั้งค่าใหม่ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าใหม่ การตั้งค่า Internet Explorer ดูบทความต่อไปนี้ในวิธีใช้ของ Windows:
ตั้งค่า Internet Explorer 7 ใหม่
ตั้งค่า Internet Explorer 8 ใหม่

วิธีที่ 5: การแก้ไขปัญหา Internet Explorer ใน Windows 7

โดยค่าเริ่มต้น Windows 7 ได้แก้ไขปัญหา Internet Explorer สองต่อไปนี้:
 1. ประสิทธิภาพของ Internet Explorer
 2. ความปลอดภัยของ Internet Explorer

เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาของ Internet Explorer

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมด
 2. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่ม'เริ่ม'
  แล้ว คลิก 'แผงควบคุม'.
 3. คลิก การค้นหาและแก้ไขปัญหา ภายใต้หัวข้อ ระบบและความปลอดภัย.
 4. คลิก ดูทั้งหมดในบานหน้าต่างงานทางด้านซ้าย
 5. คลิกประสิทธิภาพของ Internet Explorer.
 6. คลิกถัดไปในกล่องข้อความโต้ตอบ
 7. ตัวแก้ไขปัญหาจะเรียกใช้ และแก้ไขปัญหาที่ระบุทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คลิก ปิด.
หลังจากที่คุณเรียกใช้การแก้ไขปัญหา "ประสิทธิภาพของ Internet Explorer" เริ่ม Internet Explorer เพื่อดูว่า ได้รับการแก้ไขปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น เรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา 'Internet Explorer' ความปลอดภัย โดยใช้ขั้นตอนเดียวกันตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 936213 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 สิงหาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
Keywords: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmsnclientportal kbsettings kbperformance kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo kbmt KB936213 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:936213

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com