Kaip spr?sti ?Internet Explorer? problemas sistemoje ?Windows Vista? ir ?Windows XP?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 936215 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje aptariama, kaip spr?sti problemas, kuri? gali kilti naudojantis ?Windows Internet Explorer 7? arba ?Windows Internet Explorer 8? kompiuteryje su ?Windows Vista?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Negalite nar?yti po internet?
Programa arba nar?ymas veikia l?tai
Naudojantis ?Internet Explorer? parodomas klaidos prane?imas
Programa ?Internet Explorer? veikia ne?prastai
Kyla fail? sugadinimo problem?

Negalite nar?yti po internet?

Naudodamiesi ?Internet Explorer? negalite nar?yti po internet?. Ir kitos programos negali prisijungti prie interneto. ?i problema gali kilti d?l kurios nors i? ?i? prie?as?i?:
 • U?kardos programin?s ?rangos arba jos konfig?racijos problem?
 • Tinklo plok?t?s tvarkykli? problem?
 • ?iuo metu ?diegto ?Winsock? arba TCP/IP protokol? problem?
 • Klaiding? ?Hosts? fail? ?ra?? j?s? kompiuteryje

  Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  936211 Kaip spr?sti tinklo ry?io problemas naudojant ?Internet Explorer?

Programa arba nar?ymas veikia l?tai

Nar?ykl?s gali veikti l?tai. Be to, l?tai gali veikti nar?ymas arba l?tai ?keliami tinklalapiai. Paprastai l?to veikimo ir nar?ymo problem? kyla esant kuriai nors i? ?i? s?lyg?:
 • Naudojant integruotuosius ?Internet Explorer? ?rankius reikia atlikti programos prie?i?ros darbus.
 • Programoje ?Internet Explorer? yra nesuderinam? arba klaiding? parametr?.
 • Tre?iosios ?alies programa neveikia su programa ?Internet Explorer?.
 • Vieno i? .dll fail?, susijusi? su ?Internet Explorer?, n?ra, jis buvo pakeistas netinkama versija arba netinkamai ?diegtas. Daugiau informacijos, kaip optimizuoti ?Internet Explorer?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  936213 Kaip optimizuoti nar?ykl? ?Internet Explorer?

Naudojantis ?Internet Explorer? parodomas klaidos prane?imas

Pastaba ?is skyrius yra skirtas tik ?Windows Internet Explorer 7?.

Bandant atidaryti program? ?Internet Explorer? gali b?ti parodytas klaidos prane?imas ?Ne?manoma parodyti tinklalapio?. Be to, atidarius arba naudojantis programa ?Internet Explorer? ji gali nebeatsakyti. Taip gali nutikti d?l vienos i? ?i? prie?as?i?:
 • Kitos ?diegtos programin?s ?rangos problemos arba nesuderinamumas.
 • Sugadintas vartotojo abonementas.
 • Kompiuteris u?kr?stas kenk?ji?ka tre?iosios ?alies programine ?ranga arba virusais.
 • Konfig?racijos parametr? problemos ir suderinamumo su ?Internet Explorer? problemos.

  Pastaba ?i? problem? gali kilti d?l to, kad reikia atlikti ?Internet Explorer? prie?i?ros darbus, ?Internet Explorer? yra nesuderinam? arba klaiding? parametr? arba vieno i? ?Internet Explorer? .dll fail? n?ra arba jis sugadintas.
Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
936214 Kaip spr?sti suderinamumo problemas, kurios turi ?takos programos ?Internet Explorer 7? veikimui sistemoje ?Windows Vista?

Programa ?Internet Explorer? veikia ne?prastai

Netik?t? ?Internet Explorer? veikim? gali lemti papildiniai arba ?ranki? juostos. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, i? naujo nustatykite arba optimizuokite ?Internet Explorer? ir patikrinkite, ar programa ?Internet Explorer? ?diegta tinkamai. Daugiau informacijos, kaip spr?sti ?ias problemas, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
936213 Kaip optimizuoti arba i? naujo nustatyti program? ?Internet Explorer?

Kyla fail? sugadinimo problem?

Programoje ?Internet Explorer? klaid? gali ?vykti d?l sugadint? fail? arba operacin?s sistemos parametr?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
936212 Kaip taisyti operacin? sistem? ir kaip atkurti ankstesn? operacin?s sistemos konfig?racij?, naudojant ?Windows Vista?

Savyb?s

Straipsnio ID: 936215 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 28 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbinfo KB936215

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com