MS07-045: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 937143 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Uwaga
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://windowsupdate.microsoft.com
Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-045. Ten biuletyn zabezpieczeń zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Przed załadowaniem formantów jest wyświetlany monit

  Uwaga: Ten problem występuje w witrynach sieci Web, w których zalecane techniki nie są stosowane. Problem można rozwiązać za pomocą procedur opisanych w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
  http://msdn.microsoft.com/ieupdate
  Pewne formanty ładowane na stronie sieci Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Należą do nich formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • W systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) i Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lista zainstalowanych aktualizacji oprogramowania znajduje się w aplecie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aktualizacje oprogramowania są wymienione pod nazwą produktu, którego dotyczą. W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 niniejsza aktualizacja znajduje się na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania.
 • Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906294 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń zawartych w zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 896727 (MS05-038) korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest obsługiwane
 • 937905 Opis pakietu poprawek dla programu Input Method Editor (w koreańskiej wersji językowej) 2007: 7 lipca 2007
 • Przy otwieraniu strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 może się pojawić komunikat o błędzie podobny do następującego:
  Nie można wyświetlić strony sieci Web
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  942818 Komunikat o błędzie po zainstalowaniu aktualizacji programu Microsoft Internet Explorer 7 z witryny Windows Update lub Microsoft Update: „Nie można wyświetlić strony sieci Web”

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

  941495 W programie Internet Explorer zwiększono limit liczby plików cookie na domenę z 20 do 50

  Poprawki GDR (General Distribution Release)
  • 937053 Podczas kopiowania tekstu z pola tekstu sformatowanego w programie InfoPath na komputerze z zainstalowanym programem Internet Explorer 7 przekazany tekst nieoczekiwanie pojawia się wewnątrz komórki tabeli
  • 936953 POPRAWKA: Element może nie zostać wybrany, gdy w programie Internet Explorer 7 zostanie użyty formant bez okna SELECT w celu utworzenia listy
  • 936904 Podczas próby otwarcia strony sieci Web w programie Internet Explorer 7 jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Wystąpił problem z aplikacją Internet Explorer i zostanie ona zamknięta”
  • 936882 POPRAWKA: Przy otwarciu strony sieci Web używającej protokołu SSL w programie Internet Explorer 6 może wystąpić naruszenie zasad dostępu i może się pojawić komunikat o błędzie.
  • 935777 POPRAWKA: Rozmiar buforu funkcji InternetQueryOptionW jest równy połowie bieżącego rozmiaru, jeśli parametr INTERNET_OPTION_URL jest używany jako drugi w programie Internet Explorer 7
  • 935776 POPRAWKA: Funkcja InternetQueryOptionW zwraca wartość prawdy, gdy jest używana flaga opcji INTERNET_OPTION_URL jako drugi parametr w programie Internet Explorer 7
  • 935775 W programie Internet Explorer 7 pojawia się błąd skryptu przy próbie dołączenia pewnych znaków podczas określania parametru nazwy okna w metodzie „Window.Open”
  • 935579 POPRAWKA: Przy próbie uzyskania dostępu do dokumentu zewnętrznego za pomocą łącza w ramce wbudowanej programu Internet Explorer 7 wartość obiektu dokumentu jest zwracana jako „niezdefiniowana”
  • 933133 Przy próbie użycia programu Internet Explorer 7 do pobrania pliku ze strony sieci Web nazwa pliku się zmienia
  • 933014 POPRAWKA: Aplikacja używa folderu Ulubione programu Internet Explorer 7 jako katalogu głównego przy wywołaniu funkcji „DoOrganizeFavDlg”
  • 932044 Witryna sieci Web nie może utworzyć pliku cookie w programie Internet Explorer 7, jeśli atrybut Domain jest zapisany wielkimi literami i zawiera nieparzystą liczbę znaków
  • 932043 Witryna sieci Web nie może utworzyć pliku cookie w programie Internet Explorer 6, jeśli atrybut Domain jest zapisany wielkimi literami i zawiera nieparzystą liczbę znaków
  • 935575 POPRAWKA: Program Windows Internet Explorer 7 użyty do wyświetlenia pliku SVG (Scalable Vector Graphics) nie może go wyświetlić

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Właściwości

Numer ID artykułu: 937143 - Ostatnia weryfikacja: 3 marca 2008 - Weryfikacja: 6.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Internet Explorer 7 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbvistasp1fix atdownload kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB937143

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com