Kaip ?Office? programose i?jungti automatin? ra?ybos ir gramatikos tikrinim?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 937422 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?Microsoft Office? programose, kurios i?vardytos skyriuje ?Taikoma?, i?jungti automatines ra?ybos ir gramatikos tikrinimo funkcijas.

Pastaba ?Microsoft Office Access?, ?Microsoft Office Excel?, ?Microsoft Office Project? ir ?Microsoft Outlook 2000? n?ra automatin?s ra?ybos arba gramatikos tikrinimo priemon?s.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami i?jungti automatin? ra?ybos ir gramatikos tikrinim?, atlikite savo situacijai tinkamus veiksmus.

?Word 2007?

 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtukas
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ?Microsoft Office? mygtukas
  ir spustel?kite ?Word? parinktys.
 2. Spustel?kite Tikrinimas.
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Tikrinti ra?yb? renkant tekst?.
 4. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Tikrinti gramatik? renkant tekst?.
SvarbuTikrinti ra?yb? renkant tekst? ir Tikrinti gramatik? renkant tekst? parametrai bus taikomi visiems atidarytiems ?Word 2007? dokumentams. Jei dokumentus naudoja kiti ?mon?s, galite prane?ti jiems, kad atlikote ?? keitim?.

?Outlook 2007?

 1. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Ra?ybos tikrinimas, tada spustel?kite Ra?ybos tikrinimas ir automatinis taisymas.
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Tikrinti ra?yb? renkant tekst?.
 4. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Tikrinti gramatik? renkant tekst?.

?PowerPoint 2007?

 1. Spustel?kite ?Microsoft Office? mygtukas
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   ?Microsoft Office? mygtukas
  ir spustel?kite ?PowerPoint? parinktys.
 2. Spustel?kite Tikrinimas.
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Sl?pti ra?ybos klaidas.
 4. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Tikrinti ra?yb? renkant tekst?.

?InfoPath 2007?, ?OneNote 2007?, ?Publisher 2007?, ?SharePoint Designer 2007? ir ?Visio 2007?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Spelling? (Ra?ybos tikrinimas), tada spustel?kite ?Spelling Options? (Ra?ybos tikrinimo parinktys).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Hide spelling errors? (Sl?pti ra?ybos klaidas).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).

?Word 2003?, ?Word 2002? ir ?Word 2000?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Options? (Parinktys), tada spustel?kite skirtuk? ?Spelling & Grammar? (Ra?yba ir gramatika).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Check grammar as you type (Tikrinti gramatik? renkant tekst?).
Svarbu?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?) ir Check grammar as you type (Tikrinti gramatik? renkant tekst?) parametrai bus taikomi bet kuriam atidarytam ?Word? dokumentui. Jei kiti ?mon?s naudoja dokumentus, galite prane?ti jiems, kad atlikote ?? pakeitim?.

?Outlook 2003? ir ?Outlook 2002?

 1. Sukurkite nauj? prane?im?.
 2. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Options? (Parinktys), tada spustel?kite skirtuk? ?Spelling & Grammar? (Ra?yba ir gramatika).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).
 4. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check grammar as you type? (Tikrinti gramatik? renkant tekst?).

?PowerPoint 2003?, ?PowerPoint 2002? ir ?PowerPoint 2000?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Options? (Parinktys), tada spustel?kite skirtuk? ?Spelling and style? (Ra?yba ir stilius).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Hide spelling errors? (Sl?pti ra?ybos klaidas).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).

?Publisher 2003?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) nurodykite ?Spelling? (Ra?ybos tikrinimas), tada spustel?kite ?Spelling Options? (Ra?ybos tikrinimo parinktys).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Hide spelling errors? (Sl?pti ra?ybos klaidas).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).

?FrontPage 2003?, ?FrontPage 2002? ir ?FrontPage 2000?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Page Options? (Puslapio parinktys) ir skirtuk? ?General? (Bendra).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Hide spelling errors? (Sl?pti ra?ybos klaidas).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).

?OneNote 2003?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Options? (Parinktys), tada spustel?kite kategorij? ?Spelling? (Ra?ybos tikrinimas).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Hide spelling errors? (Sl?pti ra?ybos klaidas).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).

?InfoPath 2003?

 1. Meniu ?Tools? (?rankiai) spustel?kite ?Options? (Parinktys), tada spustel?kite skirtuk? ?Spelling? (Ra?ybos tikrinimas).
 2. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Hide spelling errors? (Sl?pti ra?ybos klaidas).
 3. Spustel?kite, nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?Check spelling as you type? (Tikrinti ra?yb? renkant tekst?).

Savyb?s

Straipsnio ID: 937422 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 1.4
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbproof kbsettings kbinfo KB937422

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com