หมายเลขบทความ (Article ID): 940315 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista เปิดใช้งานช่วยตรวจสอบว่า สำเนา Windows ของคุณเป็นของแท้ และไม่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต เปิดใช้งานยังช่วยป้องกันการปลอมแปลงซอฟต์แวร์

จำเป็นต้องเปิดใช้งานก่อนที่จะดำเนินการต่อไปโดยใช้คุณลักษณะทั้งหมดใน Windows Vista เมื่อคุณเริ่ม Windows Vista เป็นครั้งแรก คุณมีเวลา 30 วันเพื่อเปิดใช้งานทางออนไลน์ หรือ ทางโทรศัพท์ ถ้ารอบระยะเวลาการเปิดใช้งานหมดอายุก่อนที่คุณทำการเรียกใช้ ใช้งานคุณลักษณะต่าง ๆ ของ Windows Vista เมื่อต้องการใช้งานแบบเต็มของ Windows Vista ได้อีก คุณต้องใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณจะต้อง

คุณต้องเข้าสู่การ Windows ในฐานะผู้ดูแลเพื่อเรียกใช้งาน Windows Vista การตรวจสอบว่า คุณเข้าสู่ Windows โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/admin
เมื่อต้องการเปิดใช้งานสำเนาของ Windows Vista ของคุณ คุณอาจจำเป็นหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows Vista ซีปลอก หรือ ในกรณี Windows Vista ซี

หมายเหตุ ถ้า Windows Vista ติดตั้ง โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM), หมายเลขผลิตภัณฑ์ปรากฏบนสติ๊กเกอร์ที่ติดกับตัวพิมพ์ของคอมพิวเตอร์

เปิดใช้งาน Windows Vista

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows Vista คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows Vista ทางโทรศัพท์ คุณต้องใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

วิดีโอ: วิธีการเปิดใช้งาน Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid =e42db73d-f794-4d5c-a626-0dd7da610ea1 VideoUrl =http://aka.ms/nlmzbv
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2


เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้ว คลิก คอมพิวเตอร์.
 2. คลิก คุณสมบัติของระบบ บนแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก คลิกที่นี่เพื่อเปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้ ในการ เปิดใช้งาน Windows พื้นที่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  อนุญาตการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. เลือกวิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista ที่คุณต้องการ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ
หมายเหตุ ถ้าคุณเลือกวิธีการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งคอมพิวเตอร์ของคุณ ขั้นตอนการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติพยายามเปิดใช้งานสำเนาของ Windows Vista ของคุณสามวันหลังจากที่คุณล็อกอินครั้งแรก

การตรวจสอบว่า มีการเรียกใช้ Windows Vista

เพื่อตรวจสอบว่า มีการเรียกใช้สำเนาของ Windows Vista ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้ว คลิก คอมพิวเตอร์.
 2. คลิก คุณสมบัติของระบบ บนแถบเครื่องมือ และดูสถานะการเปิดใช้งาน Windows Vista ในการ เปิดใช้งาน Windows พื้นที่ด้านล่างของแบบ คุณสมบัติของระบบ กล่อง
หมายเหตุ การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายวินาทีสำหรับ Windows Vista เพื่อดึงข้อมูลสถานะการเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องดูคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows Vista แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/62088be6-3538-46a6-99fb-05e74aeb48b51033.mspx#EXB

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows Vista ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows หรือเรียกใช้งาน Windows กระบวนการเปิดใช้งานอาจไม่สามารถเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณพยายามเปิดใช้งาน Windows Vista ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows ในกรณีนี้ คุณควรเปิดใช้งาน Windows ทางโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows Vista ทางโทรศัพท์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้ว คลิก คอมพิวเตอร์.
 2. คลิก คุณสมบัติของระบบ บนแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก คลิกที่นี่เพื่อเปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้ ในการ เปิดใช้งาน Windows พื้นที่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  อนุญาตการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows เริ่มทำงาน
 4. คลิก ใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ในตัวช่วยเปิดใช้งาน Windows

ถ้า Windows Vista ขอการเปิดใช้งานโดยไม่คาดคิด

ในบางครั้ง คุณอาจถูกพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ไม่เคยจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Windows Vista หรือเรียกใช้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น นี้อาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง Windows Vista โดยการติดตั้ง OEM หรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระดับเสียง และเกิดการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญ ขึ้น เช่นปรับรุ่นฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำในเวลาเดียวกัน

ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้เปิดใช้งาน Windows Vista คุณสามารถทำได้ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน Windows:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้ว คลิก คอมพิวเตอร์.
 2. คลิก คุณสมบัติของระบบ บนแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก คลิกที่นี่เพื่อเปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้ ในการ เปิดใช้งาน Windows พื้นที่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  อนุญาตการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ ให้ยืนยันให้ ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 3. เลือกวิธีการเปิดใช้งาน Windows Vista ที่คุณต้องการ และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ
เพื่อป้องกันปัญหานี้ ในอนาคต คุณควรรับ service pack ล่าสุดสำหรับติดตั้งรุ่นของ Windows Vista ไม่ว่าจะ ผ่านการปรับปรุงอัตโนมัติหรือดาวน์โหลดโดยตรง

เมื่อต้องการปรับปรุง Windows Vista และป้องกันปัญหาการเปิดใช้งานนี้ซ้ำ:
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  คลิก โปรแกรมทั้งหมดแล้ว คลิก Windows Update.
 2. คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง.
 3. ทันทีที่ Windows Vista พบการปรับปรุง คลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ปุ่ม

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณสามารถใช้เว็บไซต์บริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาของคุณ บริการบางอย่างที่ให้ Microsoft ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์รวมถึงต่อไปนี้: ถ้าคุณยังพบปัญหา คุณอาจต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน:
http://support.microsoft.com/contactus/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 940315 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ธันวาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto kb16bitonly kbvideocontent kbmt KB940315 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:940315

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com