ไม่ถูกต้อง "ใช้แฟ้ม" ข้อความเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร Excel 2007 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันระยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 942146 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันระยะไกลใน Windows Explorer ที่ใช้มุมมองรายละเอียดและที่บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างเค้าโครงถูกเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เมื่อคุณพยายามเปิดสมุดงาน Microsoft Office Excel 2007 จากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันระยะไกล คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
แฟ้มที่ใช้ file_name ถูกล็อกเพื่อแก้ไขโดย user_name

อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ไม่มีผู้ใช้อื่นกำลังใช้เอกสารนี้อยู่

หมายเหตุ ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร Office 2007 ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้รายอื่นไม่สามารถแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหาของคุณ ไป "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"ส่วนถ้าคุณต้องการแก้ปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"ส่วน


แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิกเรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 51021
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ไม่ มี Service Pack 1 ที่ติดตั้ง โปรดติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนในส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ตอนต้นของบทความฐานความรู้นี้ก่อนที่คุณเรียกใช้ Fix จะแก้ไขปัญหา
 • แก้ไขแฟ้มโซลูชันใช้ Office 2007 และ Microsoft Office 2010
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน Fix it ไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดีแล้ว เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดออกจากข้อคิดเห็นในการ "แก้ไขปัญหานี้ให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล ถึงเรา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 คุณสามารถเพิ่มคีย์รีจิสตรีต่อไปนี้:
 • คีย์: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E }

  ชื่อ: EnableShareDenyNone

  ชนิด: REG_DWORD

  ค่า: 1
 • คีย์: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E }

  ชื่อ: EnableShareDenyNone

  ชนิด: REG_DWORD

  ค่า: 1
หมายเหตุการตั้งค่านี้นำไปใช้กับทั้ง Office 2007 และ Office 2010
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูล Service pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ระบุต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็น

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่านี้) ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ระบบจะแปลงข้อมูลนี้เป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม
Windows Vista เวอร์ชั่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Update.mumไม่มีข้อมูล27,118กันยายน-05-200711:18ไม่มีข้อมูล
Windows-X86_microsoft-propsys_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_00b914b04a9af30b.manifestไม่มีข้อมูล119,358กันยายน-05-200711:19ไม่มีข้อมูล
Windows-X86_microsoft-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_6a84d8d12e282864.manifestไม่มีข้อมูล975,772กันยายน-05-200711:19ไม่มีข้อมูล
Propsys.dll6.0.6000.20674733,696กันยายน-05-200702:18x 86
Shell32-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,150กันยายน-05-200702:07ไม่มีข้อมูล
Shell32.dll6.0.6000.2067411,318,784กันยายน-05-200702:19x 86
Windows Vista เวอร์ชั่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Windows-Amd64_microsoft-propsys_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_5cd7b03402f86441.manifestไม่มีข้อมูล119,382กันยายน-05-200711:54ไม่มีข้อมูล
Amd64_microsoft-windows-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_c6a37454e685999a.manifestไม่มีข้อมูล977,919กันยายน-05-200711:54ไม่มีข้อมูล
Update.mumไม่มีข้อมูล27,629กันยายน-05-200711:19ไม่มีข้อมูล
Windows-Wow64_microsoft-shell32_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20674_none_d0f81ea71ae65b95.manifestไม่มีข้อมูล968,819กันยายน-05-200711:54ไม่มีข้อมูล
Propsys.dll6.0.6000.20674907,264กันยายน-05-200703:15ไม่มีข้อมูล
Shell32-ppdlic.xrm msไม่มีข้อมูล3,150กันยายน-05-200703:04ไม่มีข้อมูล
Shell32.dll6.0.6000.2067412,786,688กันยายน-05-200703:16x 64
Shell32.dll6.0.6000.2067411,318,784กันยายน-05-200702:19x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเป็นครั้งแรกใน Windows Vista Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณใช้ระบบ Office 2007 คุณต้องเพิ่มดังต่อไปนี้ของรีจิสทรีคีย์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • คีย์:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}

  ชื่อ: EnableShareDenyNone
  ชนิด: REG_DWORD
  ค่า: 1
 • คีย์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}

  ชื่อ: EnableShareDenyNone
  ชนิด: REG_DWORD
  ค่า: 1
บันทึกข้อความต่อไปนี้เป็นแฟ้ม.reg และคลิก และคู่แฟ้ม
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}] 
@="Microsoft Office Metadata Handler" 
"EnableShareDenyNone"=dword:00000001 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}] 
@="Microsoft Office Metadata Handler"
"EnableShareDenyNone"=dword:00000001 
หมายเหตุ ส่วนประกอบที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินค้าจากคลังมีการปรับปรุงใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหารีจิสทรีข้าง รายการจำเป็นต้องทำใน Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 เครื่องด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822227 โปรแกรมอาจเพิ่มการละเมิดการใช้ร่วมกันเมื่อมีเปิดแฟ้มจาก Windows Explorer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 942146 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 สิงหาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbexpertisebeginner kbbug kbfix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB942146 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:942146

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com