Numer ID artykułu: 943996 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko
Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

Wynik

Na komputerach z systemem Windows Vista może okazać się, że nie jest uruchomiona Zapora systemu Windows. Próba ręcznego uruchomienia tej usługi skutkuje zwróceniem błędu wymienionego poniżej. Ten problem może też występować w przypadku usługi klienta DHCP lub usługi zasady diagnostyki.

Oto błędy wskazywane w przypadku usługi Zapora systemu Windows:
System Windows nie może uruchomić usługi Zapora systemu Windows na komputerze Komputer lokalny. Aby uzyskać więcej informacji, przejrzyj dziennik zdarzeń systemowych. Jeśli jest to usługa firmy innej niż Microsoft, skontaktuj się z dostawcą usługi i odwołaj się do specyficznego dla usługi kodu błędu 5.


W dzienniku zdarzeń systemowych znajduje się następujące zdarzenie:
Źródło: Dostawca dziennika zdarzeń menedżera kontroli usług
Identyfikator zdarzenia: 7024
Usługa Zapora systemu Windows zakończyła działanie; wystąpił specyficzny dla niej błąd 5 (0x5)

Przyczyna

Jest to błąd typu „Odmowa dostępu”. Może wystąpić, gdy konto MpsSvc nie ma niezbędnych uprawnień dotyczących powiązanych kluczy rejestru.

Konto Usługa NT\MpsSvc wymaga uprawnień do następujących kluczy:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  potrzebne uprawnienie: badanie wartości, ustawianie wartości
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  potrzebne uprawnienie: pełna kontrola, odczyt
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  potrzebne uprawnienie: pełna kontrola, odczyt

W przypadku usługi klienta DHCP ten problem może wystąpić, gdy konto Usługa NT\DHCP nie ma niezbędnych uprawnień do tych kluczy:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  potrzebne uprawnienie: badanie wartości, tworzenie wartości, wyliczanie podkluczy, powiadamianie, kontrola odczytu
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  potrzebne uprawnienie: pełna kontrola, odczyt

W przypadku usługi zasady diagnostyki ten problem może wystąpić, gdy konto Trustedinstaller nie ma uprawnień do klucza:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
potrzebne uprawnienie: pełna kontrola, odczyt

Rozwiązanie

Te typowe problemy z Zaporą systemu Windows można zdiagnozować i rozwiązać automatycznie:
 • Zapora systemu Windows nie jest zaporą domyślną.
 • Zapora systemu Windows nie jest uruchamiania.
 • System Windows Vista nie może uruchomić Zapory systemu Windows.
 • Błąd specyficzny dla usługi 5 (0x5), pomoc zdalna nie działa.
 • Nie można uzyskać dostępu do udostępnionych plików i drukarek.
Aby pobrać i uruchomić to zautomatyzowane narzędzie do rozwiązywania problemów, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem:
Rozwiąż ten problem
Usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft: automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Zapora systemu Windows


Aby samodzielnie rozwiązać ten problem bez używania wskazanego wyżej zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów, należy dodać do tych trzech kluczy rejestru uprawnienia dla odpowiedniego konta. Przykład: czynności, jakie należy wykonać w przypadku usługi Zapora systemu Windows:
 1. W Edytorze rejestru przejdź do klucza, do którego chcesz dodać uprawnienia.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten klucz i kliknij polecenie Uprawnienia.
 3. Upewnij się, że jako lokalizację wybrano komputer lokalny.
 4. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz: USŁUGA NT\mpssvc. Następnie kliknij pozycję Sprawdź nazwę.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Następnie wybierz konto wyświetlone na liście i dodaj dla niego odpowiednie uprawnienie.
 7. Po ukończeniu kliknij przycisk OK.

Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 943996 - Ostatnia weryfikacja: 6 października 2010 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Słowa kluczowe: 
kbnomt kbrapidpub kbfixme kbmatsfixme KB943996

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com