หมายเลขบทความ (Article ID): 943996 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

ผลลัพธ์

คุณพบว่าบริการ Windows Firewall ไม่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista เมื่อคุณพยายามเริ่มบริการนั้นด้วยตนเอง คุณได้รับข้อผิดพลาดตามที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ ปัญหานี้ยังอาจเกิดขึ้นได้สำหรับบริการไคลเอ็นต์ DHCP หรือบริการ “Diagnostic Policy Service”

ข้อผิดพลาดสำหรับบริการ "Windows Firewall" มีดังนี้
Windows ไม่สามารถเริ่ม Windows Firewall บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูในบันทึกเหตุการณ์ระบบ ถ้าเป็นบริการที่ไม่ใช่ Microsoft ให้ติดต่อผู้ขายบริการ และอ้างถึงรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะบริการหมายเลข 5


คุณจะพบเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกเหตุการณ์ระบบ
แหล่ง: Service Control Manager Eventlog Provider
รหัสเหตุการณ์: 7024
บริการ Windows Firewall หยุดการทำงานลงด้วยข้อผิดพลาดเฉพาะบริการหมายเลข 5 (0x5)

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดดังกล่าวหมายความว่า "ปฏิเสธการเข้าถึง" ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ หากบัญชี "MpsSvc" ไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นสำหรับรีจิสทรีคีย์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบัญชี NT Service\MpsSvc จะต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับคีย์ต่อไปนี้
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch
  สิทธิ์การใช้งานที่ต้องใช้: สอบถามค่า ตั้งค่า
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy 
  สิทธิ์การใช้งานที่ต้องใช้: การควบคุมทั้งหมด อ่าน
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Defaults\FirewallPolicy
  สิทธิ์การใช้งานที่ต้องใช้: การควบคุมทั้งหมด อ่าน

สำหรับบริการไคลเอ็นต์ DHCP ปัญหานี้อาจเกิดขึ้น หากบัญชี "NT Service\DHCP" ไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นสำหรับคีย์ต่อไปนี้
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp
  สิทธิ์การใช้งานที่ต้องใช้: สอบถามค่า สร้างค่า แจกแจงคีย์ย่อย แจ้งเตือน อ่านการควบคุม
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Configurations
  สิทธิ์การใช้งานที่ต้องใช้: การควบคุมทั้งหมด อ่าน

สำหรับบริการ "Diagnostic Policy Service" ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อบัญชี Trustedinstaller ไม่มีสิทธิ์การใช้งานสำหรับคีย์ด้านล่างนี้


HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DPS\Parameters
สิทธิ์การใช้งานที่ต้องใช้: การควบคุมทั้งหมด อ่าน

การแก้ไข

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา Windows Firewall ทั่วไปโดยอัตโนมัติดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
 • Windows Firewall ไม่ใช่ไฟร์วอลล์เริ่มต้น
 • Windows Firewall ไม่เริ่มต้น
 • Windows Vista ไม่สามารถเริ่ม Windows Firewall
 • ข้อผิดพลาดเฉพาะบริการหมายเลข 5 (0x5) ความช่วยเหลือระยะไกลไม่ทำงาน
 • คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มและเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้
ในการดาวน์โหลดและเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัตินี้ คลิกการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้
แก้ไขปัญหานี้
บริการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Microsoft: วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาบริการ Windows Firewall อย่างอัตโนมัติ


หากคุณประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง แทนที่จะใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติข้างบนนี้ ให้เพิ่มสิทธิ์การใช้งานสำหรับบัญชีในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนสำหรับบริการ Windows Firewall มีดังนี้
 1. เรียกดูคีย์ที่คุณต้องการเพิ่มสิทธิ์การใช้งานใน Registry Editor
 2. คลิกขวาที่คีย์ และคลิก สิทธิ์การใช้งาน
 3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก Locations ให้กับคอมพิวเตอร์เฉพาะที่
 4. พิมพ์ "NT SERVICE\mpssvc" ลงในฟิลด์ "ใส่ชื่อวัตถุที่ต้องการเลือก" แล้วคลิก "ตรวจสอบชื่อ"
 5. คลิก ตกลง
 6. แล้วจึงเลือกบัญชีที่ปรากฏขึ้นในรายการ แล้วเพิ่มสิทธิ์การใช้งานที่เหมาะสมให้
 7. เมื่อเสร็จแล้ว คลิก ตกลง

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 943996 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbfixme kbmatsfixme KB943996

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com