คำอธิบายของการ Windows Server 2008 โดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์คความ สำหรับไคลเอ็นต์ของ Windows Server 2003 และไคลเอ็นต์ของ Windows XP และ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944043 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายใน Windows Server 2008 โดเมนแบบอ่านอย่างเดียว (RODC) ของตัวควบคุมคความ สำหรับไคลเอ็นต์ของ Windows Server 2003 และไคลเอนต์ Windows XP การปรับปรุงนี้เน้นปัญหาความเข้ากันได้ที่เกิดขึ้นกับไคลเอนต์ระดับที่ไม่สนับสนุน RODC 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows ลักษณะการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้ก่อนที่คุณสามารถปรับใช้ตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว ในบางครั้ง ปัญหาความเข้ากันไม่มีผลต่อการจัดวาง หรือ คุณอาจไม่สามารถใช้วิธีแก้ปัญหาแทนการใช้การปรับปรุง

ในส่วนต่อไปนี้อธิบายในรายการต่อไปนี้:
 • อาการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละปัญหาความเข้ากันได้
 • สถานการณ์การปรับใช้ RODC ในซึ่งเกิดปัญหาและเครื่องไคลเอนต์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้
 • การมีต่อของปัญหา
 • วิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหา หากมีวิธีแก้ปัญหา

ปัญหา 1

อาการ

ถ้าไคลเอนต์สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น ตัวกรอง Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ที่มีการกำหนดค่าสำหรับ'นโยบายกลุ่ม'จะไม่ใช้งาน นอกจากนี้ แฟ้ม Gpsvc.log ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้:

GPSVC(410.8ec) 15:17:45:808 FilterCheck: ตัวกรอง WMI ที่พบ id ของ:ตัวกรองรหัส
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 FilterCheck: ตัวกรองไม่มีอยู่ การประเมินเป็นเท็จ
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 ProcessGPO: CheckFilterAcess สำหรับล้มเหลว<>ชื่อ:, dc =ชื่อ:, dc =ชื่อ:, DC = com > ตัวกรองที่ไม่พบ
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 CGPAdminEventInitFailure::Initialize(): FormatMessage ล้มเหลวในการค้นหาโค้ดข้อผิดพลาด (0x80041002) เนื่องจากข้อผิดพลาด 317 ไป ไม่สามารถบันทึกคำอธิบายข้อผิดพลาด
GPSVC(410.8ec) 15:18:21:838 ProcessGPO: The GPO ไม่ผ่านการตรวจสอบตัวกรอง และดังนั้น จะไม่สามารถนำไปใช้

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน

มีต่อ

นโยบายกลุ่มวัตถุที่ถูกเชื่อมโยงกับตัวกรอง WMI อาจไม่สามารถนำไปใช้

การแก้ปัญหา

ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้ได้

ปัญหา 2

อาการ

ไม่สามารถใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัย (IPsec) Internet Protocol และรหัสข้อผิดพลาดของ Win32 8219 (ERROR_POLICY_OBJECT_NOT_FOUND) ถูกส่งกลับเมื่อตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวของ Windows Server 2008 เท่านั้นพร้อมใช้งาน

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สำนักงานสาขา

มีต่อ

คอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 ไม่ได้รับนโยบาย IPsec ที่ประยุกต์ใช้ โดยตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว

การแก้ปัญหา

ไม่มีวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหานี้ได้

ปัญหา 3

อาการ

คอมพิวเตอร์สมาชิกของ windows Server 2003 และคอมพิวเตอร์สมาชิกของ Windows XP ไม่ปรับเวลา Win32 ด้วยตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวของ Windows Server 2008 กัน

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้น ในสถานการณ์สมมติสำนักงานสาขา หรือ ในขอบเขตของเครือข่ายสถานการณ์ที่ตัวควบคุมโดเมนแบบเขียนได้ไม่สามารถติดต่อ

หมายเหตุ:ขอบเขตของเครือข่ายถูกเรียกว่า "DMZ "โซน demilitarized และ "screened ซับเน็ต"

มีต่อ

ถ้าเวลาของการบริการแบบอสมวารอย่าง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเข้าถึงทรัพยากรบนเครือข่าย

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อซิงโครไนส์ครั้งจากตัวควบคุมโดเมนอื่นที่มีอยู่บนเครือข่าย

ปัญหา 4

อาการ

คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายในขอบเขตไม่สามารถเข้าร่วมโดเมน

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้น ในสถานการณ์สมมติสำนักงานสาขา หรือ ในสถานการณ์สมมติขอบเขตของเครือข่าย

มีต่อ

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าร่วมโดเมนถึงแม้ว่าบัญชีคอมพิวเตอร์และรหัสผ่านเป็น pre-populated บนตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างกฎของไฟร์วอลล์เพื่อให้สามารถใช้ตัวควบคุมโดเมนแบบเขียนได้เพื่อให้สามารถติดต่อ

หรือ เชื่อมเครือข่ายในขอบเขตและเครือข่ายอินทราเน็ต ดำเนินการนี้เฉพาะเมื่อนโยบายขององค์กรของคุณที่อนุญาตสำหรับการดำเนินการนี้

ปัญหา 5

อาการ

ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน ผู้ใช้ลองการเปลี่ยนรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 เมื่อผู้ใช้ที่ทำเช่นนี้ รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการล้มเหลว

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติขอบเขตของเครือข่าย

มีต่อ

ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตน

การแก้ปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างกฎของไฟร์วอลล์เพื่อให้สามารถใช้ตัวควบคุมโดเมนแบบเขียนได้เพื่อให้สามารถติดต่อ หรือ มีผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ปัญหา 6

อาการ

Windows Server 2008 read-only domain controllers cannot retrieve or create the public key certificate by using theLsaRetrievePrivateDatafunction or theLsaStorePrivateDataฟังก์ชัน

การเรียกไปLsaRetrievePrivateDatafunction finishes. However, a NULL value is returned for the private data.

การเรียกไปLsaStorePrivateDatafunction fails, and error code 0xc0000034 is returned.

Scenario and affected clients

This issue affects clients in a site that has only read-only domain controllers available. Typically, this issue occurs in a branch office scenario or in a perimeter network scenario.

Influence

The Data Protection API (DPAPI) on clients that can access only read-only domain controllers cannot decrypt master keys unless these clients previously contacted a writable domain controller and retrieved a public key certificate. Even though a writable domain controller is available, the DPAPI still cannot decrypt master keys if the nearest domain controller is a read-only domain controller.

การแก้ปัญหา

When the DPAPI tries to decrypt master keys, make sure that the client has access to only a writable domain controller.

หมายเหตุ:Typically, the DPAPI tries to decrypt master keys during password changes.

Issue 7

อาการ

When you try to publish a printer, the published printer may not work correctly.

Scenario and affected clients

This issue affects clients in a site that has only read-only domain controllers available. Typically, this issue occurs in a branch office scenario.

Influence

If a read-only domain controller receives a request to publish a printer, the read-only domain controller forwards the request to a writable domain controller. The spooler tries to read from the read-only domain controller immediately after the write action is implemented. However, the spooler does this before the printer publish information is replicated to the read-only domain controller. Therefore, the publish operation fails.

การแก้ปัญหา

No workaround is available for this issue.

Issue 8

อาการ

In a site that has only read-only domain controllers available, you use theFind Printerdialog box on a client computer that is running Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003. When you do this, theFind Printerdialog box stops responding.

Scenario and affected clients

This issue affects clients in a site that has only read-only domain controllers available. Typically, this issue occurs in a branch office scenario.

Influence

Users cannot find printers that are published in Active Directory Domain Services.

การแก้ปัญหา

No workaround is available for this issue.

Issue 9

อาการ

ฟังก์ชันไดเรกทอรีบริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) API ที่ใช้งานอยู่ ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP ส่งคำร้องขอไปยังตัวควบคุมโดเมนแบบเขียนได้ระยะไกลแทนที่จะให้ตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวที่เฉพาะเสมอ

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่มีเฉพาะโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวคอนโทรลเลอร์พร้อมใช้งาน โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สำนักงานสาขา

มีต่อ

เวลาแฝงเครือข่ายที่ไม่จำเป็นปริมาณการใช้งานและการเข้าถึงที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้

การแก้ปัญหา

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไคลเอนต์ทั้งหมดมีการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนแบบเขียนได้เมื่อไคลเอ็นต์เหล่านี้เรียกใช้ฟังก์ชัน ADSI API ทำนี้แม้ว่าการเรียกฟังก์ชันทำการดำเนินการที่อ่านเท่านั้น

ปัญหา 10

อาการ

ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ทำอัตโนมัติไซต์ความครอบคลุมสำหรับไซต์ที่มีตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลกับตัวควบคุมโดเมนที่ให้ความครอบคลุมโดยอัตโนมัติไซต์สำหรับไซต์ของสำนักงานสาขาอื่น ๆ โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สำนักงานสาขา

หมายเหตุ:ปัญหานี้จะไม่เหมือนกับปัญหาอื่น ๆ ที่แสดงไว้ในบทความ สำหรับปัญหาการอื่น ๆ หากคุณไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังไคลเอนต์ที่ติดต่อ ด้วย RODC อิน สำหรับปัญหานี้ หากคุณไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนกับตัวควบคุมโดเมน Windows Server 2003 ที่ดำเนินการสำหรับไซต์ที่มี RODC ข้อความครอบคลุมไซต์โดยอัตโนมัติ

มีต่อ

ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 อาจทำการลงทะเบียนของเรกคอร์ดที่ทรัพยากร SRV DNS สำหรับไซต์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว รับรองความถูกดังนั้น ไคลเอนต์อาจไม่ต้องตามที่คาดว่า มีตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียวในเครื่อง

การแก้ปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เฉพาะโดเมนคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 อยู่ในไซต์ที่ใกล้เคียงที่สุดไปยังไซต์ของตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว
 • ปิดใช้งานความครอบคลุมไซต์โดยอัตโนมัติบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความครอบคลุมไซต์โดยอัตโนมัติ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

  .aspx http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732322 (WS.10)

ปัญหา 11

อาการ

ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ล้มเหลวความคุ้มครอง performing ไซต์โดยอัตโนมัติจาก ยังสำหรับไซต์ที่จะครอบคลุม การ Netlogon.log ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:
[สำคัญ] ไม่สามารถ NlSitesUpdateSiteCoverage: DsGetDomainControllerInfoW 87 (= ERROR_INVALID_PARAMETER

สถานการณ์สมมติและไคลเอนต์ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้มีผลต่อไคลเอนต์ในไซต์ที่ไม่มีตัวควบคุมโดเมนเฉพาะที่พร้อมใช้งาน

มีต่อ

Locator Dc บนไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถค้นหาไซต์ที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งอาจทำงานช้าลงกระบวนการเข้าสู่ระบบและโปรแกรมประยุกต์ของวัตถุนโยบายกลุ่ม

การแก้ปัญหา

ปิดการใช้งาน AutoSiteCoverage และครอบคลุมน้อยกว่า DC ไซต์ด้วยตนเอง

ข้อมูลการปรับปรุง


หมายเหตุ:
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ไม่สามารถใช้ Windows 2000 Server หรือ Windows 2000 Professional
 • windows Vista SP1 ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วน รับ ดังนั้น เฉพาะ Vista RTM คือผล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบอยู่แล้วสำหรับการปรับใช้ RODCs แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://technet.microsoft.com/it-it/library/cc725669 (WS.10)
<a0>$$$$</a0>Microsoft::

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium แพ็คเกจ

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 แพคเกจ Edition 64

ปรับปรุงสำหรับ Windows XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64 Edition
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Edition ปรับปรุงสำหรับ Windows XP x 64

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows XP Service Pack 3 ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
windows XP มี Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Adsldp.dll5.1.2600.3365176,128พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Adsmsext.dll5.1.2600.336568,096พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Dsuiext.dll5.1.2600.3365113,152พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Gptext.dll5.1.2600.3365199,680พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Localspl.dll5.1.2600.3365343,040พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Lsasrv.dll5.1.2600.3365727,040พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Msv1_0.dll5.1.2600.3365132,608พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Netlogon.dll5.1.2600.3365407,040พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Ntdsapi.dll5.1.2600.336568,096พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
Policman.dll5.1.2600.336592,672พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
W32time.dll5.1.2600.3365175,104พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
W32tm.exe5.1.2600.336552,736พฤษภาคม-03-200810:15x86SP2
Wkssvc.dll5.1.2600.3365134,144พฤษภาคม-05-200811:08x86SP2
windows XP มี Service Pack 3, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Adsldp.dll5.1.2600.5582176,12817 2008 Apr14:50x86SP3
Adsmsext.dll5.1.2600.558268,09617 2008 Apr04:50x86SP3
Dsuiext.dll5.1.2600.5582113,15217 2008 Apr04:50x86SP3
Gptext.dll5.1.2600.5582199,68017 2008 Apr04:50x86SP3
Localspl.dll5.1.2600.5582343,04017 2008 Apr04:50x86SP3
Lsasrv.dll5.1.2600.5582728,06417 2008 Apr04:50x86SP3
Msv1_0.dll5.1.2600.5594132,608พฤษภาคม-05-200811:06x86SP3
Netlogon.dll5.1.2600.5582407,04017 2008 Apr04:50x86SP3
Ntdsapi.dll5.1.2600.558268,09617 2008 Apr04:50x86SP3
Policman.dll5.1.2600.558292,67217 2008 Apr04:50x86SP3
W32time.dll5.1.2600.5582175,10417 2008 Apr04:50x86SP3
W32tm.exe5.1.2600.559452,736พฤษภาคม-03-200811:57x86SP3
Wkssvc.dll5.1.2600.5582134,14417 2008 Apr04:50x86SP3

้ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Adsldp.dll5.2.3790.3123178,17621 2008 Apr07:04x86SP1
Adsmsext.dll5.2.3790.312369,63221 2008 Apr07:04x86SP1
Dsuiext.dll5.2.3790.3123119,80821 2008 Apr07:04x86SP1
Gptext.dll5.2.3790.3123235,00821 2008 Apr07:04x86SP1
Localspl.dll5.2.3790.3123348,67221 2008 Apr07:04x86SP1
Lsasrv.dll5.2.3790.3123822,78421 2008 Apr07:04x86SP1
Msv1_0.dll5.2.3790.3123144,89621 2008 Apr07:04x86SP1
Netlogon.dll5.2.3790.3123426,49621 2008 Apr07:04x86SP1
Ntdsa.dll5.2.3790.31201,525,76015 2008 Apr10:20x86SP1
Ntdsapi.dll5.2.3790.312373,72821 2008 Apr07:04x86SP1
Policman.dll5.2.3790.312371,16821 2008 Apr07:04x86SP1
W03a2409.dll5.2.3790.309029,69614 2008 Feb09:41x86SP1
W32time.dll5.2.3790.3123227,32821 2008 Apr07:04x86SP1
W32tm.exe5.2.3790.312355,80817 2008 Apr11:22x86SP1
Wkssvc.dll5.2.3790.3123134,65621 2008 Apr07:04x86SP1
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษ
Adsldp.dll5.2.3790.4275178,68821 2008 Apr06:52x86SP2
Adsmsext.dll5.2.3790.427569,63221 2008 Apr06:52x86SP2
Dsuiext.dll5.2.3790.4275119,80821 2008 Apr06:52x86SP2
Gptext.dll5.2.3790.4275235,00821 2008 Apr06:52x86SP2
Localspl.dll5.2.3790.4275342,52821 2008 Apr06:52x86SP2
Lsasrv.dll5.2.3790.4275815,61621 2008 Apr06:52x86SP2
Msv1_0.dll5.2.3790.4275143,36021 2008 Apr06:52x86SP2
Netlogon.dll5.2.3790.4272437,24815 2008 Apr10:07x86SP2
Ntdsa.dll5.2.3790.42721,526,78415 2008 Apr10:07x86SP2
Ntdsapi.dll5.2.3790.427273,21615 2008 Apr10:07x86SP2
Policman.dll5.2.3790.427571,16821 2008 Apr06:52x86SP2
W32time.dll5.2.3790.4275227,32821 2008 Apr06:52x86SP2
W32tm.exe5.2.3790.427555,80817 2008 Apr11:39x86SP2
Wkssvc.dll5.2.3790.4275134,65621 2008 Apr06:52x86SP2
windows Server 2003 Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Adsldp.dll5.2.3790.3123516,096พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Adsmsext.dll5.2.3790.3123208,384พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Dsuiext.dll5.2.3790.3123247,808พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Gptext.dll5.2.3790.3123567,808พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Localspl.dll5.2.3790.3123967,680พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll5.2.3790.31232,163,200พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll5.2.3790.3123390,144พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Netlogon.dll5.2.3790.3123989,696พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsa.dll5.2.3790.31204,276,736พฤษภาคม-09-200808:17IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsapi.dll5.2.3790.3123211,968พฤษภาคม-09-200808:18IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Policman.dll5.2.3790.3123258,048พฤษภาคม-09-200808:18IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W03a2409.dll5.2.3790.309028,672พฤษภาคม-09-200808:18IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W32time.dll5.2.3790.3123578,560พฤษภาคม-09-200808:18IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W32tm.exe5.2.3790.3123139,264พฤษภาคม-09-200808:18IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wkssvc.dll5.2.3790.3123326,656พฤษภาคม-09-200808:18IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wadsldp.dll5.2.3790.3123178,176พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.312369,632พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.3123119,808พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wgptext.dll5.2.3790.3123235,008พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.3123144,896พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.3123426,496พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.31201,525,760พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.312373,728พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,696พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Ww32time.dll5.2.3790.3123227,328พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.312355,808พฤษภาคม-09-200808:18x86SP1WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Adsldp.dll5.2.3790.4275516,096พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Adsmsext.dll5.2.3790.4275208,384พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Dsuiext.dll5.2.3790.4275247,808พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Gptext.dll5.2.3790.4275568,320พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Localspl.dll5.2.3790.4275968,192พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll5.2.3790.42752,165,248พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll5.2.3790.4275390,144พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Netlogon.dll5.2.3790.4272989,696พฤษภาคม-09-200808:24IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsa.dll5.2.3790.42724,279,808พฤษภาคม-09-200808:25IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsapi.dll5.2.3790.4272211,968พฤษภาคม-09-200808:25IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Policman.dll5.2.3790.4275258,048พฤษภาคม-09-200808:25IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
W32time.dll5.2.3790.4275578,560พฤษภาคม-09-200808:25IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
W32tm.exe5.2.3790.4275139,264พฤษภาคม-09-200808:25IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wkssvc.dll5.2.3790.4275326,656พฤษภาคม-09-200808:25IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wadsldp.dll5.2.3790.4275178,688พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.427569,632พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.4275119,808พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wgptext.dll5.2.3790.4275235,008พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4275143,360พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4272437,248พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.42721,526,784พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.427273,216พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Ww32time.dll5.2.3790.4275227,328พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.427555,808พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
windows Server 2003 Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Adsldp.dll5.2.3790.3123342,016พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Adsmsext.dll5.2.3790.3123105,472พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Dsuiext.dll5.2.3790.3123149,504พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Gptext.dll5.2.3790.3123326,656พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Localspl.dll5.2.3790.3123750,080พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll5.2.3790.31231,566,720พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll5.2.3790.3123260,608พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Netlogon.dll5.2.3790.3123690,176พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsa.dll5.2.3790.31202,969,600พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsapi.dll5.2.3790.3123132,608พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Policman.dll5.2.3790.3123131,072พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W03a2409.dll5.2.3790.309030,208พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W32time.dll5.2.3790.3123407,552พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
W32tm.exe5.2.3790.312379,360พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wkssvc.dll5.2.3790.3123228,352พฤษภาคม-09-200808:17x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wadsldp.dll5.2.3790.3123178,176พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.312369,632พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.3123119,808พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wgptext.dll5.2.3790.3123235,008พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.3123144,896พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.3123426,496พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.31201,525,760พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.312373,728พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.309029,696พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Ww32time.dll5.2.3790.3123227,328พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.312355,808พฤษภาคม-09-200808:17x86SP1WOW
windows Server 2003 ด้วย Service Pack 2, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Adsldp.dll5.2.3790.4275342,016พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Adsmsext.dll5.2.3790.4275105,472พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Dsuiext.dll5.2.3790.4275149,504พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Gptext.dll5.2.3790.4275327,168พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Localspl.dll5.2.3790.4275750,080พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll5.2.3790.42751,567,232พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Msv1_0.dll5.2.3790.4275260,608พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Netlogon.dll5.2.3790.4272690,176พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsa.dll5.2.3790.42722,971,136พฤษภาคม-09-200808:24x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Ntdsapi.dll5.2.3790.4272132,608พฤษภาคม-09-200808:25x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Policman.dll5.2.3790.4275131,072พฤษภาคม-09-200808:25x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
W32time.dll5.2.3790.4275407,552พฤษภาคม-09-200808:25x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
W32tm.exe5.2.3790.427579,360พฤษภาคม-09-200808:25x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wkssvc.dll5.2.3790.4275228,352พฤษภาคม-09-200808:25x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wadsldp.dll5.2.3790.4275178,688พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wadsmsext.dll5.2.3790.427569,632พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wdsuiext.dll5.2.3790.4275119,808พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wgptext.dll5.2.3790.4275235,008พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wmsv1_0.dll5.2.3790.4275143,360พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wnetlogon.dll5.2.3790.4272437,248พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wntdsa.dll5.2.3790.42721,526,784พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Wntdsapi.dll5.2.3790.427273,216พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Ww32time.dll5.2.3790.4275227,328พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW
Ww32tm.exe5.2.3790.427555,808พฤษภาคม-09-200808:25x86SP2WOW

ข้อมูล service pack บริการของ windows Vista

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista รุ่นล่าสุดชุดบริการได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adsmsext.dll6.0.6000.2102776,28814 2009 มีนาคม03:14x86
Adsldp.dll6.0.6000.21027186,36814 2009 มีนาคม03:14x86
Ksecdd.sys6.0.6000.16386407,14413 2007 ธ.ค.19:56x86
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 มีนาคม02:50ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll6.0.6000.210271,234,43214 2009 มีนาคม03:15x86
LSASS.EXE6.0.6000.210277,68014 2009 มีนาคม01:02x86
Secur32.dll6.0.6000.2102772,70414 2009 มีนาคม03:18x86
Policman.dll6.0.6000.2102781,40814 2009 มีนาคม03:18x86
Policman.mofไม่สามารถใช้งานได้12,15013 2009 มีนาคม22:37ไม่สามารถใช้งานได้
Wkssvc.dll6.0.6000.21027158,20814 2009 มีนาคม03:18x86
Workstationservice ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99014 2009 มีนาคม02:51ไม่สามารถใช้งานได้

Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Adsmsext.dll6.0.6000.21027105,47214 2009 มีนาคม03:36x64
Adsldp.dll6.0.6000.21027237,05614 2009 มีนาคม03:36x64
Ksecdd.sys6.0.6000.16386477,80014 2007 ธ.ค.21:35x64
Lsa ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99814 2009 มีนาคม03:17ไม่สามารถใช้งานได้
Lsasrv.dll6.0.6000.210271,662,97614 2009 มีนาคม03:37x64
LSASS.EXE6.0.6000.210279,72814 2009 มีนาคม01:27x64
Secur32.dll6.0.6000.2102795,23214 2009 มีนาคม03:40x64
Policman.dll6.0.6000.21027130,04814 2009 มีนาคม03:40x64
Policman.mofไม่สามารถใช้งานได้12,15013 2009 มีนาคม22:38ไม่สามารถใช้งานได้
Wkssvc.dll6.0.6000.21027201,72814 2009 มีนาคม03:41x64
Workstationservice ppdlic.xrm msไม่สามารถใช้งานได้2,99014 2009 มีนาคม03:17ไม่สามารถใช้งานได้
Secur32.dll6.0.6000.2102777,31214 2009 มีนาคม03:18x86
Adsmsext.dll6.0.6000.2102776,28814 2009 มีนาคม03:14x86
Adsldp.dll6.0.6000.21027186,36814 2009 มีนาคม03:14x86
Policman.dll6.0.6000.2102781,40814 2009 มีนาคม03:18x86
Policman.mofไม่สามารถใช้งานได้12,15013 2009 มีนาคม22:37ไม่สามารถใช้งานได้

เกี่ยวกับตัวกรอง WMI

คุณสามารถใช้ตัวกรอง WMI เพื่อระบุเกณฑ์ที่ต้องเป็นไปตามก่อนที่การเชื่อมโยงวัตถุนโยบายกลุ่มถูกนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ ตัวกรอง WMI สามารถกรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้การตั้งค่า Group Policy เพื่อให้คุณไม่ต้อง subdivide หน่วยองค์กรของคุณ

วิธีการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบในแฟ้ม Gpsvc.log

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าสู่ระบบในแฟ้ม Gpsvc.log ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
  NT\CurrentVersion HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:การวินิจฉัยแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาการวินิจฉัยคีย์ย่อย ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 6. ประเภท:GPSvcDebugLevelแล้ว กด ENTER
 7. คลิกขวาGPSvcDebugLevelแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 8. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0x30002แล้ว คลิกตกลง.
 9. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 10. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  gpupdate /force
 11. ดูแฟ้ม Gpsvc.log ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %windir%\debug\usermode

  จะไม่มีสร้างบันทึกย่อ - หากโฟลเดอร์ usermode ไม่มีอยู่ภายใต้ %WINDIR%\debug\ แฟ้ม gpsvc.log ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ usermode สร้างภายใต้% windir%\debug
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944043 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbwinxppostsp3fix kbwinserv2003postsp2fix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbqfe kbmt KB944043 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944043

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com