Windows สด Photo Gallery หยุดการทำงาน หรือเริ่มการทำงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 944221 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Windows สด Photo Gallery หยุดการทำงาน หรือไม่เริ่มทำงานเมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานใน Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเกิดความเสียหาย ฐานข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้น โดย Windows สด Photo Gallery เมื่อต้องติดตามภาพถ่ายและวิดีโอ

การแก้ไข

แก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ

ปัญหาในการนำเสนอภาพนิ่งภาพถ่ายของ Windows 'และ'ตัวแก้ไขปัญหาอาจแก้ไขปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้โดยอัตโนมัติ
ตัวแก้ไขปัญหานี้ให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆเรียนรู้เพิ่มเติมเรียกใช้เดี๋ยวนี้

แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลสำหรับ Windows สด Photo Gallery เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

Windows XP

 1. ปิด Windows Live Photo Gallery
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด %userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows Live Photo Galleryแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ลบอินสแตนซ์ใด ๆ ที่มีอยู่ของ "OLD_Pictures.pd4" และ "OLD_Pictures.pd5"
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวา "Pictures.pd4" หรือ "Pictures.pd5"
 5. เปลี่ยนชื่อ "Pictures.pd4" กับ "OLD_Pictures.pd4" หรือ "Pictures.pd5" กับ "OLD_Pictures.pd5" การเปลี่ยนชื่อ

Windows Vista

 1. ปิด Windows Live Photo Gallery
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows photo Galleryแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ลบอินสแตนซ์ใด ๆ ที่มีอยู่ของ "OLD_Pictures.pd4" และ "OLD_Pictures.pd5"
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวา "Pictures.pd4" หรือ "Pictures.pd5"
 5. เปลี่ยนชื่อ "Pictures.pd4" กับ "OLD_Pictures.pd4" หรือ "Pictures.pd5" กับ "OLD_Pictures.pd5" การเปลี่ยนชื่อ

Windows 7

 1. ปิด Windows Live Photo Gallery
 2. คลิก รีสตาร์ทคลิก เรียกใช้ชนิด%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows ที่เก็บรูปถ่ายที่ถ่ายทอดสดแล้ว คลิก ตกลง.
 3. ลบอินสแตนซ์ใด ๆ ที่มีอยู่ของ "OLD_Pictures.pd4" และ "OLD_Pictures.pd5"
 4. ค้นหา และจากนั้น คลิกขวา "Pictures.pd4" หรือ "Pictures.pd5"
 5. เปลี่ยนชื่อ "Pictures.pd4" กับ "OLD_Pictures.pd4" หรือ "Pictures.pd5" กับ "OLD_Pictures.pd5" การเปลี่ยนชื่อ


หมายเหตุ ต้องปิด Windows สด Photo Gallery เมื่อต้องดำเนินการซ่อมแซมนี้ เมื่อคุณรีสตาร์ท Windows สด Photo Gallery ฐานข้อมูลจะถูกสร้างใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการที่แพคเกจ MATS ทำงานเมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้
 1. แพคเกจ MATS สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจพบว่า คอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7
 2. แพคเกจ MATS เปลี่ยนชื่อฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่สร้างใหม่แล้ว

  หมายเหตุ ในระหว่างกระบวนการนี้ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งทำให้คุณเลือกที่จะแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติ (ซึ่งเป็นตัวเลือกที่แนะนำ) หรือเลือกแต่ละการตัดสินค้าจากคลังเมื่อต้องแก้ไขด้วยตนเอง
 3. แพคเกจ MATS ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลถูก regenerated เสร็จเรียบร้อยแล้ว
อื่น ๆ ออกที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไข MATS
930097 คอมพิวเตอร์ทำงานช้าเมื่อ Windows Photo Gallery แสดงรูปภาพ TIFF ที่ไม่พอดีในหนึ่งหน้าใน Windows Vista
2415237 ไม่สามารถแสดงตัวอย่างรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2415238 สีการตัดสินค้าจากคลังในตัวอย่างก่อนพิมพ์ของรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
938818 ไม่สามารถดูรูปภาพในการนำเสนอภาพนิ่งใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
2009298 ไม่สามารถดาวน์โหลดอัลบั้มใน Windows สด Photo Gallery หลังจากการปรับรุ่นจาก Windows Vista เป็น Windows 7
939395 รูปภาพและพื้นหลังของกลายเป็นสีเหลืองใน Windows Photo Gallery ใน Windows Vista
930102 ปัญหาการเปลี่ยนรูปภาพใน Windows Photo Gallery ใน Windows XP หรือ ใน Windows Vista
2425702 ตัวรักษาหน้าจอที่แสดงรูปภาพหยุดทำงานใน Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 944221 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2555 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme kbmt KB944221 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:944221

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com