Aktualizace Windows Vista SP1 zahrnuje hlášení nainstalované paměti systému (RAM)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 946003 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

ÚVOD

Po instalaci aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1) se může hodnota velikosti systémové paměti (RAM) uváděná systémem Windows Vista zvýšit, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Systém BIOS vyhradil fyzickou paměť pro grafickou kartu nebo pro jiná periferní zařízení.
 • Velikost systémové paměti nainstalované ve počítači přesahuje 3 GB.
K této změně dochází proto, že systém Windows Vista s aktualizací SP1 uvádí velikost fyzické paměti nainstalované v počítači. Všechny verze operačních systémů Windows vycházející z platformy a přecházející systému Windows Vista SP1 uvádějí velikost paměti, která je k dispozici operačnímu systému. Tato změna v systému Windows Vista SP1 se týká pouze hlášení údaje o paměti.

Uvádění údajů se změní v následujících umístěních:
 • hodnota RAM v Uvítacím centru,
 • hodnota Paměť v dolní části okna Počítač,
 • hodnota Paměť (RAM) v okně Vlastnosti systému,
 • hodnota Celková velikost systémové paměti na ovládacím panelu Informace a nástroje související s výkonem na stránce Zobrazit a vytisknout podrobnosti.
Nyní navíc nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) zobrazuje na stránce Souhrn systémových informací následující položky:
 • Nainstalovaná fyzická paměť (RAM),
 • Celková fyzická paměť,
 • Volná fyzická paměť.
Instalace aktualizace Windows Vista SP1 nemá vliv na údaje uváděné následujícími nástroji pro diagnostiku:
 • karta Výkon v programu Správce úloh,
 • program WinVer,
 • nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX (DXDiag.exe).
Důležité: Tato změna neřeší všechny rozdíly ve vykazování v paměti. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
935268 Součásti uživatelského rozhraní v systému Windows Vista hlásí mírně rozdílné hodnoty velikosti fyzické paměti dostupné v počítači

Další informace

Před instalací aktualizace Windows Vista SP1 uváděl systém Windows Vista velikost systémové paměti, která je k dispozici operačnímu systému. U počítačů s nainstalovanou fyzickou pamětí o velikosti 3 GB nebo menší může být uváděná hodnota o něco nižší, než je skutečná velikost nainstalované fyzické paměti. Tyto rozdíly způsobeny vyhrazením části fyzické paměti systémem BIOS a případně některými ovladači. Některé implementace systému BIOS přidělují například určité množství fyzické paměti grafickému adaptéru. Obvyklá velikost paměti přidělované grafické kartě se pohybuje v rozmezí od 8 MB do 128 MB. Možné jsou ale i jiné hodnoty. Systém BIOS a některé ovladače mohou vyhradit fyzickou paměť pro další periferní zařízení nebo jiné účely. Toto vyhrazení paměti má svůj účel a patří k normálnímu provozu počítače. Omezuje to však množství fyzické paměti, které je k dispozici operačnímu systému a aplikacím. Toto vyhrazení paměti se týká 32bitových i 64bitových počítačů.

V počítačích s nainstalovaným 32bitovým operačním systémem, systémovou pamětí větší než 3 GB a nainstalovanou verzí systému Windows starší než systém Windows Vista SP1 bude větší rozdíl mezi velikostí nainstalované fyzické paměti a uváděnou hodnotou paměti, která je k dispozici operačnímu systému. Důvodem je nutnost vyhrazení určitého fyzického adresního prostoru jako oblasti vstupu/výstupu pro periferní zařízení mapovaná do paměti. Tyto oblasti vstupu/výstupu jsou přidělovány v rozmezí fyzické adresy o velikosti 3 GB a horního limitu velikosti fyzické adresy (4 GB).

Adresy fyzické paměti namapované do těchto oblastí vstupu/výstupu nemohou být použity k adresování systémové fyzické paměti. Tyto adresy také nelze použít, aby se zabránilo operačnímu systému používat část fyzické paměti, k níž by obvykle bylo přistupováno v rozmezí fyzické adresy 3 GB a horního limitu velikosti fyzické adresy (4 GB). Tyto oblasti vstupu či výstupu určují typ a konfiguraci periferních zařízení systému a jejich velikost se tedy v závislosti na konkrétním systému může lišit.

Odkazy

Další informace o hlášení velikosti systémové paměti v systému Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
929605 Při nainstalovaných 4 GB paměti RAM je velikost systémové paměti uvedená v dialogovém okně Základní informace o počítači menší, než očekáváte

Vlastnosti

ID článku: 946003 - Poslední aktualizace: 24. září 2011 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Aktualizace SP1 pro Windows Vista
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
Klíčová slova: 
kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com