Straipsnio ID: 946003 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Jums ?diegus ?Windows Vista Service Pack 1? (SP1), atminties (RAM) vert?, nurodoma ?Windows Vista?, gali padid?ti, jei galioja ?ios s?lygos:
 • Sistemos BIOS rezervavo fizin?s atminties grafikai ar kitiems periferiniams ?renginiams.
 • J?s? kompiuteryje ?diegta daugiau nei 3 GB sistemos atminties.
?is pasikeitimas ?vyksta, nes ?Windows Vista? su SP1 prane?a, kiek fizin?s atminties ?diegta j?s? kompiuteryje. Visos ?Windows NT? pagrindu veikian?ios operacini? sistem? versijos iki ?Windows Vista Service SP1? prane?a, kiek atminties yra prieinama operacinei sistemai. ?is pasikeitimas ?Windows Vista SP1? t?ra prane?imo pasikeitimas.

?? prane?imo pasikeitim? matysite ?iose vietose:
 • RAM vert? Darbo prad?ios centre.
 • Atminties vert? lango Mano kompiuteris apa?ioje.
 • Vert? Atmintis (RAM) Sistemos ypatybi? lange.
 • Vert? Visas sistemos atminties kiekis Valdymo skydo elemente ?Informacija apie na?um? ir ?rankius?, puslapyje ??i?r?ti ir spausdinti duomenis?.
Be to, Sistemos informacijos ?rankis (Msinfo32.exe) dabar rodys ?iuos ?ra?us Sistemos suvestin?s puslapyje:
 • ?diegta fizin? atmintis (RAM)
 • Visa fizin? atmintis
 • Prieinama fizin? atmintis
?diegus ?Windows Vista SP1? prane?imas nepasikeis ?iose diagnostikos priemon?se:
 • Na?umo skirtukas U?duo?i? tvarkytuv?je
 • ?WinVer?
 • ?DirectX? diagnostikos priemon? (DXDiag.exe)

DAUGIAU INFORMACIJOS

Prie? ?diegiant ?Windows Vista SP1?, ?Windows Vista? rod?, kiek sistemos atminties yra prieinama operacinei sistemai. Kompiuteriuose, kuriuose ?diegta iki 3 GB fizin?s atminties, nurodoma atminties vert? kartais gali b?ti ?iek tiek ma?esn? nei ?diegta fizin? atmintis. ?is skirtumas atsiranda, nes BIOS ir, kartais, tvarkykl? rezervuoja fizin?s atminties. Pavyzd?iui, kai kurios BIOS versijos priskiria ?iek tiek fizin?s atminties grafikos adapteriui. Grafikai priskiriamos tipin?s vert?s yra nuo 8 MB iki 128 MB. Galimi ir kiti dyd?iai. BIOS ir tam tikros tvarkykl?s gali rezervuoti fizin?s atminties kitiems periferiniams ?renginiams ar tikslams. ?ios rezervacijos pagr?stos, jos yra ?prasto kompiuterio darbo dalis. Bet jos i?ties suma?ina fizin?s atminties kiek?, prieinam? operacinei sistemai ir taikomosioms programoms. ?ios rezervacijos vykdomos ir 32-bit, ir 64-bit kompiuteriuose.

Kompiuteriuose su 32-bit operacine sistema, daugiau nei 3 GB sistemos atminties ir senesne ?Windows? versija nei ?Windows Vista SP1?, vartotojai matys didesn? skirtum? tarp prane?amos operacinei sistemai prieinamos atminties ir ?diegtos fizines atminties. Taip ir d?l to, kad tam tikra fizin? adreso erdv? turi b?ti rezervuota kaip ?vesties / i?vesties sritys atminties ?ymimiems periferiniams ?renginiams. ?ios ?vesties / i?vesties sritys paskirstomos tarp 3 GB fizinio adreso ir 4 GB vir?utin?s fizinio adreso ribos.

Fizin?s atminties adresai, pa?ym?ti ?ioms ?vesties / i?vesties sritims, negali b?ti naudojami fizinei sistemos atmin?iai adresuoti. ?i? adres? taip pat negalima naudoti siekiant neleisti operacinei sistemai naudoti tam tikr? fizin? atmint?, kuri paprastai b?t? priskirta prieinama tarp 3 GB fizinio adreso ir 4 GB vir?utin?s fizinio adreso ribos. ?i? ?vesties / i?vesties sri?i? dydis skirtingas ?vairiose sistemose, nes jos lemia sistemos periferini? ?rengini? tip? ir konfig?racij?.

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sistemos atmintis prane?ama ?Windows Vista? sistemoje, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
929605 Sistemos atmintis, apie kuri? prane?ama Sistemos informacijos dialogo lange ?Windows Vista? sistemoje, yra ma?esn? nei tikit?s, jei ?diegta 4 GB RAM (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite daugiau informacijos apie tai, kod?l skirtingi vartotojo s?sajos komponentai nurodo ?iek tiek skirtingas ?diegtos sistemos atminties vertes ?Windows Vista? sistemoje, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
935268 ?Windows Vista? vartotojo s?sajos komponentai nurodo ?iek tiek skirtingas visos fizin?s atminties, prieinamos kompiuteryje, vertes (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 946003 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmemory kbexpertisebeginner kbinfo KB946003

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com