FIX: Diegimas gali nepavykti su klaida 1935 kai .msi fail? bando ?diegti daug politikos failus kompiuteryje, kuriame yra ?diegta .NET Framework 2.0

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 946927 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?. Programos .msi fail? bando ?diegti daug politikos failus kompiuteryje. Kompiuteryje yra Microsoft .NET Framework 2.0 ?diegta. Pagal ?? scenarij?, diegimas gali nepavykti su klaida 1935. Be to, galite pasteb?ti, pana?i ? ?urnalo fail? taip:
MSI (c) (F0:64) [15:54:57:881]: MsiProvideComponentFromDescriptor is returning: 87
Error 1935.An error occurred during the installation of assembly component {39A6D0E2-956C-4608-A4B3-AA22FDBDEF49}. HRESULT: 0x80070008. assembly interface: IAssemblyCacheItem, function: Commit, assembly name: policy.8.0.Act.Framework.DataExchange,Version="10.1.199.0",ProcessorArchitecture="MSIL",PublicKeyToken="EBF6B2FF4D0A08AA",Culture="neutral",FileVersion="10.1.199.0"

MSI (s) (84:64) [15:55:51:763]: Product: ACT! by Sage Premium 2008 (10.0) -- Error 1935.An error occurred during the installation of assembly component {39A6D0E2-956C-4608-A4B3-AA22FDBDEF49}. HRESULT: 0x80070008. assembly interface: IAssemblyCacheItem, function: Commit, assembly name: policy.8.0.Act.Framework.DataExchange,Version="10.1.199.0",ProcessorArchitecture="MSIL",PublicKeyToken="EBF6B2FF4D0A08AA",Culture="neutral",FileVersion="10.1.199.0"

Action ended 15:55:51: InstallFinalize. Return value 3.

Prie?astis

?i problema kyla d?l registro rankenos nutek?jimas. Nutek?jimas sukelia i?tekli? i?imtis i?. Tod?l, ?diegti nepavyksta.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikom? naujausi? patais? dabar yra Microsoft. Ta?iau ji skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, kreipkit?s ? Microsoft klient? aptarnavimo tarnyba norite gauti ?? pataisym?. ?od?i? s?ra?? Microsoft klient? palaikymo tarnybos telefon? ir informacijos apie palaikymo kainas, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba Ypatingais atvejais, mokes?i?, kuriuos u? palaikymo skambu?ius gali b?ti at?aukti, jei Microsoft palaikymo specialistas nusprend?ia, kad j?s? problem? galima i?spr?sti naudojant konkret? naujinim?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka atitinkam? konkret? naujinim?.

B?tinosios s?lygos

Turite tur?ti .NET Framework 2.0 ar ? .NET pagrind? 2,0 1 pakeitim? paketas (SP1) norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais? perkrovus kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas.

Failo informacija

Angl? kalba ?ios kar?tosios pataisos yra fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Jei norite pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite su Laiko juosta skirtuke, Data ir laikas Valdymo skydo elemento.
.NET Framework 2.0, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Cordacwks.dll2.0.50727.983802,81615-Jan-200812:01x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.983326,65615-Jan-200812:01x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.9834,321,28015-Jan-200812:01x 86
Mscorpe.dll2.0.50727.983102,91215-Jan-200812:01x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.9835,635,07215-Jan-200812:01x 86
Normalization.dll2.0.50727.98315,36015-Jan-200812:01x 86
Peverify.dll2.0.50727.983136,19215-Jan-200812:01x 86
SOS.dll2.0.50727.983382,46415-Jan-200812:01x 86
Vsavb7rt.dll8.0.50727.9831,330,68815-Jan-200812:00x 86
.NET Framework 2.0, Itanium architekt?ra versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Cordacwks.dll2.0.50727.9832,719,23214-Jan-200820:03IA-64
Cordacwks.dll2.0.50727.983802,81615-Jan-200812:01x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.9832,707,96814-Jan-200820:01IA-64
Mscorjit.dll2.0.50727.983326,65615-Jan-200812:01x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.9834,321,28015-Jan-200812:01x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.9833,960,83215-Jan-200801:14IA-64
Mscorpe.dll2.0.50727.983312,83214-Jan-200819:55IA-64
Mscorpe.dll2.0.50727.983102,91215-Jan-200812:01x 86
Mscorpjt.dll2.0.50727.9833,502,08014-Jan-200820:02IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.98321,306,36814-Jan-200819:59IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.9835,635,07215-Jan-200812:01x 86
Normalization.dll2.0.50727.98344,03214-Jan-200820:00IA-64
Normalization.dll2.0.50727.98315,36015-Jan-200812:01x 86
Peverify.dll2.0.50727.983383,48814-Jan-200820:02IA-64
Peverify.dll2.0.50727.983136,19215-Jan-200812:01x 86
SOS.dll2.0.50727.983862,72014-Jan-200820:12IA-64
SOS.dll2.0.50727.983382,46415-Jan-200812:01x 86
Vsavb7rt.dll8.0.50727.9831,330,68815-Jan-200812:00x 86
.NET Framework 2.0, x 64 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Cordacwks.dll2.0.50727.9831,597,44014-Jan-200820:41x 64
Cordacwks.dll2.0.50727.983802,81615-Jan-200812:01x 86
Mscorjit.dll2.0.50727.9831,588,73614-Jan-200820:40x 64
Mscorjit.dll2.0.50727.983326,65615-Jan-200812:01x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.9834,321,28015-Jan-200812:01x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.9833,960,83215-Jan-200800:21x 64
Mscorpe.dll2.0.50727.983157,18414-Jan-200820:34x 64
Mscorpe.dll2.0.50727.983102,91215-Jan-200812:01x 86
Mscorpjt.dll2.0.50727.9832,005,50414-Jan-200820:40x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.98310,326,52814-Jan-200820:38x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.9835,635,07215-Jan-200812:01x 86
Normalization.dll2.0.50727.98318,43214-Jan-200820:39x 64
Normalization.dll2.0.50727.98315,36015-Jan-200812:01x 86
Peverify.dll2.0.50727.983205,82414-Jan-200820:40x 64
Peverify.dll2.0.50727.983136,19215-Jan-200812:01x 86
SOS.dll2.0.50727.983480,76814-Jan-200820:48x 64
SOS.dll2.0.50727.983382,46415-Jan-200812:01x 86
Vsavb7rt.dll8.0.50727.9831,330,68815-Jan-200812:00x 86
.NET pagrind? 2.0 SP1, x 86 pagr?stoms versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Cordacwks.dll2.0.50727.1820822,28018-Mar-200804:03x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.18204,345,85618-Mar-200804:03x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.18205,852,67218-Mar-200804:02x 86
.NET pagrind? 2.0 SP1, Itanium architekt?ra versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Cordacwks.dll2.0.50727.18202,769,41618-Mar-200800:15IA-64
Cordacwks.dll2.0.50727.1820822,28018-Mar-200804:03x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.18203,997,69618-Mar-200800:15IA-64
Mscorlib.dll2.0.50727.18204,345,85618-Mar-200804:03x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.182021,693,95218-Mar-200800:15IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.18205,852,67218-Mar-200804:02x 86
.NET pagrind? 2.0 SP1 x 64 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikoPlatforma
Cordacwks.dll2.0.50727.18201,652,74417-Mar-200822:28x 64
Cordacwks.dll2.0.50727.1820822,28018-Mar-200804:03x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.18204,345,85617-Mar-200822:28x 64
Mscorlib.dll2.0.50727.18204,345,85618-Mar-200804:03x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.182010,493,95217-Mar-200822:28x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.18205,852,67218-Mar-200804:02x 86

B?sena

"Microsoft" patvirtino, kad tai yra "Microsoft" produkt?, i?vardyt? skyriuje "Taikoma", problema.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, Apra?ymas

Savyb?s

Straipsnio ID: 946927 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft .NET Framework 2.0
Rakta?od?iai: 
kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB946927 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 946927

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com