Αναγν. άρθρου: 947215 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Συμπτώματα

Κατά τη σύνδεσή σας με χρήση προσωρινού προφίλ σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 7 ή Windows Vista, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Η σύνδεση της Υπηρεσίας προφίλ χρήστη απέτυχε. Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ χρήστη.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Ορισμένες φορές, τα Windows ενδέχεται να μην διαβάζουν σωστά το προφίλ χρήστη σας, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση που το λογισμικό προστασίας από ιούς σαρώνει τον υπολογιστή σας ενώ προσπαθείτε να συνδεθείτε. Πριν ακολουθήσετε τις παρακάτω μεθόδους, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και να συνδεθείτε ξανά με το λογαριασμό χρήστη σας για να ελέγξετε αν τυχόν επιλύθηκε το πρόβλημα. Εάν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και το ζήτημα δεν επιλυθεί, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους για την επιδιόρθωση του προβλήματος.

Σημείωση Πρέπει να μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό διαχειριστή για να διορθώσετε το προφίλ χρήστη ή να αντιγράψετε τα δεδομένα σας σε νέο λογαριασμό. Πριν επιλύσετε αυτό το ζήτημα, συνδεθείτε στα Windows χρησιμοποιώντας άλλο λογαριασμό που διαθέτει δικαιώματα διαχειριστή ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία για να συνδεθείτε στον ενσωματωμένο λογαριασμό διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode)

Μέθοδος 1: Διορθώστε το προφίλ λογαριασμού χρήστη

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να διορθώσετε το προφίλ του λογαριασμού χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, φροντίστε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα με προσοχή. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, εντοπίστε τον φάκελο που ξεκινά με S-1-5 (κλειδί SID) και ακολουθείται από έναν μεγάλο αριθμό.
 4. Κάντε κλικ σε κάθε φάκελο S-1-5, εντοπίστε την καταχώρηση ProfileImagePath στο παράθυρο λεπτομερειών και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για το προφίλ λογαριασμού χρήστη που παρουσιάζει το σφάλμα.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2804872

  • Εάν έχετε δύο φακέλους που ξεκινούν με S-1-5 και έπειτα με μερικούς μεγάλους αριθμούς και ο ένας από αυτούς λήγει με την επέκταση .bak, θα χρειαστεί να μετονομάσετε τον φάκελο .bak. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Πληκτρολογήστε .ba και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804873
   2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο με την ονομασία .bak και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Καταργήστε την επέκταση .bak στο τέλος του ονόματος του φακέλου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804874
   3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο με την ονομασία .ba και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Στο τέλος του ονόματος του φακέλου, αλλάξτε την κατάληξη .ba σε .bak και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804875
  • Εάν έχετε μόνο ένα φάκελο που ξεκινάει με S-1-5 και έπειτα ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός, καταλήγοντας στην επέκταση .bak. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Καταργήστε την επέκταση .bak στο τέλος του ονόματος του φακέλου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Εάν έχετε δύο φακέλους που ξεκινούν με S-1-5 και έπειτα με μερικούς μεγάλους αριθμούς και ο ένας από αυτούς λήγει με την επέκταση .bak, θα χρειαστεί να μετονομάσετε τον φάκελο .bak. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Πληκτρολογήστε .ba και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804876
   2. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο με την ονομασία .bak και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Καταργήστε την επέκταση .bak στο τέλος του ονόματος του φακέλου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804877
   3. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο με την ονομασία .ba και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Στο τέλος του ονόματος του φακέλου, αλλάξτε την κατάληξη .ba σε .bak και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804878
  • Εάν έχετε μόνο ένα φάκελο που ξεκινάει με S-1-5 και έπειτα ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός, καταλήγοντας στην επέκταση .bak. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία (Rename). Καταργήστε την επέκταση .bak στο τέλος του ονόματος του φακέλου και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο RefCount, πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2804879
 6. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε κλικ στο φάκελο χωρίς την επέκταση .bak, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Κατάσταση (State), πληκτρολογήστε 0 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  2804880
 7. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 8. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
 9. Συνδεθείτε ξανά στο λογαριασμό σας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Μέθοδος 2: Συνδεθείτε στα Windows και αντιγράψτε τα δεδομένα σας σε ένα νέο λογαριασμό

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και αντιγράψτε τα δεδομένα από τον παλαιό στον νέο λογαριασμό. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Windows 7
Επιδιόρθωση κατεστραμμένου προφίλ χρήστη (Windows 7)
Windows Vista
Επιδιόρθωση κατεστραμμένου προφίλ χρήστη (Windows Vista)
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Μέθοδος 3: Διαγράψτε το εσφαλμένο SID και δημιουργήστε νέο προφίλ

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να διαγράψετε το εσφαλμένο SID και να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Διαγράψτε το SID σφάλματος.
  Για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Εάν προτιμάτε να το επιλύσετε χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

  Αυτόματη επίλυση

  Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου και ακολουθήστε τα βήματα σε αυτόν τον οδηγό.
  Επιδιόρθωση αυτού του προβλήματος
  Αυτόματη επίλυση της Microsoft 50446

  Σημειώσεις
  • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Όμως, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
  • Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

  Επίλυση από το χρήστη

  Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, φροντίστε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα με προσοχή. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
  Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα μόνοι σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε διαγραφή του προφίλ χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου "Ιδιότητες υπολογιστή". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
   2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων (Change settings).

    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804881
   3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).

    Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    2804882
   4. Στην περιοχή Προφίλ χρηστών (User Profiles), κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings).
   5. Στο πλαίσιο διαλόγου Προφίλ χρηστών (User Profiles), επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να διαγράψετε, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, έπειτα, στο κουμπί ΟΚ.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Κάντε δεξί κλικ στο SID που θέλετε να καταργήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 2. Συνδεθείτε στον υπολογιστή και δημιουργήστε ένα νέο προφίλ.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Πληροφορίες για προχωρημένους

Αυτό το σφάλμα μπορεί να προκύψει, εάν έχει γίνει διαμόρφωση της ρύθμισης της Πολιτικής ομάδας "Να μην γίνεται σύνδεση χρηστών με προσωρινό προφίλ".

Αυτό το σφάλμα ενδέχεται να προκύψει εάν ο φάκελος προφίλ χρήστη διαγραφεί με μη αυτόματο τρόπο. Με την μη αυτόματη διαγραφή ενός φακέλου προφίλ δεν καταργείται το αναγνωριστικό ασφαλείας (SID) από τη λίστα προφίλ στο μητρώο. 

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2705068
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Συνιστάται ιδιαίτερα να μην χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος ως ο τυπικός τρόπος κατάργησης προφίλ χρηστών από υπολογιστές. Η τεκμηριωμένη προσέγγιση που υποστηρίζεται κάνει χρήση των Ρυθμίσεων συστήματος για προχωρημένους στις ιδιότητες συστήματος, στις ρυθμίσεις των "Προφίλ χρηστών". Για εφαρμογές, αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη με χρήση του API "DeleteProfile".

Αν αυτό το SID υπάρχει, τα Windows θα προσπαθήσουν να κάνουν φόρτωση του προφίλ κάνοντας χρήση του ProfileImagePath που παραπέμπει σε μια ανύπαρκτη διαδρομή. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ.
Πληροφορίες αρχείου καταγραφής συμβάντων
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Τα ακόλουθα συμβάντα καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών:

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
  Προέλευση: Υπηρεσία προφίλ χρηστών στα Microsoft Windows
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1515
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Προειδοποίηση
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Χρήστης
  Υπολογιστής: Computer
  Περιγραφή: Τα Windows διαθέτουν αντίγραφα ασφαλείας αυτού του προφίλ χρήστη. Τα Windows θα προσπαθήσουν αυτόματα να χρησιμοποιήσουν το προφίλ αντιγράφου ασφαλείας την επόμενη φορά που θα συνδεθεί ο χρήστης.

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
  Προέλευση: Υπηρεσία προφίλ χρηστών στα Microsoft Windows
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1511
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Προειδοποίηση
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Χρήστης
  Υπολογιστής: Computer
  Περιγραφή: Τα Windows δεν μπορούν να βρουν το τοπικό προφίλ και πραγματοποιούν τη σύνδεσή σας με προσωρινό προφίλ. Οι αλλαγές που κάνετε σε αυτό το προφίλ θα χαθούν μετά την αποσύνδεσή σας.

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
  Προέλευση: Υπηρεσία προφίλ χρηστών στα Microsoft Windows
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 1500
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Σφάλμα
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Χρήστης
  Υπολογιστής: Computer
  Περιγραφή: Τα Windows δεν είναι δυνατό να σας συνδέσουν, επειδή δεν είναι δυνατή η φόρτωση του προφίλ σας. Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο και ότι το δίκτυό σας λειτουργεί σωστά.
  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ - Άγνωστη

 • Όνομα αρχείου καταγραφής: Εφαρμογή
  Προέλευση: Microsoft-Windows-Winlogon
  Ημερομηνία: Ημερομηνία
  Αναγνωριστικό συμβάντος: 6004
  Κατηγορία εργασίας: Καμία
  Επίπεδο: Προειδοποίηση
  Λέξεις-κλειδιά: Κλασικό
  Χρήστης: Δ/Υ
  Υπολογιστής: Computer
  Περιγραφή: Μια κρίσιμη ειδοποίηση συμβάντος απέτυχε στα Προφίλ συνδρομητών ειδοποίησης του Winlogon.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 947215 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 - Αναθεώρηση: 9.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Λέξεις-κλειδιά: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com