Numer ID artykułu: 947215 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby zalogowania się na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Vista przy użyciu profilu tymczasowego jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Logowanie usługi profilów użytkowników nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika.

Rozwiązanie

Czasami system Windows może nie odczytać profilu użytkownika prawidłowo, na przykład jeśli oprogramowanie antywirusowe skanuje komputer podczas próby logowania. Przed zastosowaniem poniższych metod należy spróbować uruchomić komputer ponownie i jeszcze raz zalogować się do konta użytkownika w celu rozwiązania problemu. Jeśli ponowne uruchomienie komputera nie rozwiązało problemu, należy spróbować go rozwiązać poniższymi metodami.

Uwaga Do naprawienia profilu użytkownika lub skopiowania danych na nowe konto wymagane jest zalogowanie się do konta administratora. Przed przystąpieniem do naprawiania problemu należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu innego konta z uprawnieniami administratora lub przeprowadzić rozruch komputera w trybie awaryjnym w celu zalogowania się za pomocą wbudowanego konta administratora. Aby uzyskać więcej informacji o rozruchu w trybie awaryjnym, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

Metoda 1. Naprawianie profilu konta użytkownika

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby naprawić profil konta użytkownika, wykonaj następujące czynności:

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W Edytorze rejestru znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. W okienku nawigacyjnym odszukaj folder o nazwie rozpoczynającej się od ciągu S-1-5 (klucz SID), po którym następuje długa liczba.
 4. Kliknij każdy folder S-1-5, a następnie znajdź i kliknij dwukrotnie wpis ProfileImagePath w okienku szczegółów, aby upewnić się, że odpowiada on profilowi konta użytkownika, w którym wystąpił błąd.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2805522

  • Jeśli istnieją dwa foldery rozpoczynające się od ciągu S-1-5, po którym następuje długa liczba, ale jeden z nich jest zakończony rozszerzeniem bak, zmień nazwę folderu z rozszerzeniem bak. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder bez rozszerzenia bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz ciąg ba, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805523
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość bak znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz ENTER.
    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805524
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem ba, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Na końcu nazwy folderu zmień rozszerzenie ba na bak i naciśnij klawisz ENTER.
    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805525
  • Jeśli tylko jeden folder zaczyna się ciągiem S-1-5, po którym następuje długa liczba i rozszerzenie bak, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość „.bak” znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz ENTER.
  • Jeśli istnieją dwa foldery rozpoczynające się od ciągu S-1-5, po którym następuje długa liczba, ale jeden z nich jest zakończony rozszerzeniem bak, zmień nazwę folderu z rozszerzeniem bak. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder bez rozszerzenia bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Wpisz ciąg ba, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805526
   2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem bak, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość bak znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz ENTER.
    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805527
   3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder z rozszerzeniem ba, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Na końcu nazwy folderu zmień rozszerzenie ba na bak i naciśnij klawisz ENTER.
    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805528
  • Jeśli tylko jeden folder zaczyna się ciągiem S-1-5, po którym następuje długa liczba i rozszerzenie bak, kliknij ten folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Usuń wartość „.bak” znajdującą się na końcu nazwy folderu i naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij dwukrotnie folder bez rozszerzenia bak, kliknij dwukrotnie pole RefCount w okienku szczegółów, a następnie wpisz wartość 0 i kliknij przycisk OK.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2805529
 6. Kliknij folder bez rozszerzenia bak, kliknij dwukrotnie pole State w okienku szczegółów, a następnie wpisz wartość 0 i kliknij przycisk OK.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  2805530
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Uruchom ponownie komputer.
 9. Zaloguj się ponownie przy użyciu swojego konta.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 2. Zalogowanie się do systemu Windows i skopiowanie danych na nowe konto

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Należy utworzyć nowe konto i skopiować na nie dane ze starego konta. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Windows 7
Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika (Windows 7)
Windows Vista
Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika (Windows Vista)
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Metoda 3. Usunięcie błędnego identyfikatora SID i utworzenie nowego profilu

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
Aby usunąć błędny identyfikator SID i utworzyć nowy profil, wykonaj następujące czynności:
 1. Usuń błędny identyfikator SID.
  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.
  Rozwiąż ten problem
  Microsoft Fix it 50446

  Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
  Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Usuń profil w oknie dialogowym Właściwości komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
   2. Kliknij łącze Zmień ustawienia.

    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805531
   3. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.

    Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
    2805532
   4. W obszarze Profile użytkownika kliknij pozycję Ustawienia.
   5. W oknie dialogowym Profile użytkownika wybierz profil, który chcesz usunąć, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg regedit w polu Wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy identyfikator SID, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 2. Zaloguj się na komputerze i utwórz nowy profil.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Informacje dla użytkowników zaawansowanych

Ten błąd może zostać wyświetlony, jeśli skonfigurowano ustawienie zasad grupy „Nie loguj użytkowników z profilami tymczasowymi”.

Ten problem może też wystąpić, jeśli folder profilu użytkownika zostanie ręcznie usunięty. Ręczne usunięcie folderu profilu nie powoduje usunięcia identyfikatora zabezpieczeń (SID) z listy profilów w rejestrze.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
2705068
OSTRZEŻENIE:
Zdecydowanie ODRADZA SIĘ usuwanie profilów użytkowników z komputerów w ten sposób. Udokumentowana, obsługiwana metoda polega na skorzystaniu z ustawień w sekcji „Profile użytkownika” w oknie zawansowanych ustawień systemu. W przypadku programów ta funkcja jest dostępna za pośrednictwem interfejsu API DeleteProfile.

Jeśli identyfikator SID znajduje się w rejestrze, system Windows będzie próbował załadować profil, korzystając z wpisu ProfileImagePath wskazującego nieistniejącą ścieżkę. Z tego powodu nie można załadować profilu.
Informacje w dzienniku zdarzeń
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding start collapsed
W dzienniku aplikacji są rejestrowane następujące zdarzenia:

 • Nazwa dziennika: Aplikacja
  Źródło: Usługa profilów użytkowników systemu Microsoft Windows
  Data: Data
  Identyfikator zdarzenia: 1515
  Kategoria zadania: Brak
  Poziom: Ostrzeżenie
  Słowa kluczowe: Klasyczny
  Użytkownik: Użytkownik
  Komputer: Komputer
  Opis: System Windows wykonał kopię zapasową tego profilu użytkownika. System Windows automatycznie spróbuje użyć profilu z kopii zapasowej przy następnym logowaniu tego użytkownika.

 • Nazwa dziennika: Aplikacja
  Źródło: Usługa profilów użytkowników systemu Microsoft Windows
  Data: Data
  Identyfikator zdarzenia: 1511
  Kategoria zadania: Brak
  Poziom: Ostrzeżenie
  Słowa kluczowe: Klasyczny
  Użytkownik: Użytkownik
  Komputer: Komputer
  Opis: System Windows nie może znaleźć profilu lokalnego i loguje użytkownika przy użyciu profilu tymczasowego. Zmiany wprowadzone w profilu zostaną utracone po wylogowaniu.

 • Nazwa dziennika: Aplikacja
  Źródło: Usługa profilów użytkowników systemu Microsoft Windows
  Data: Data
  Identyfikator zdarzenia: 1500
  Kategoria zadania: Brak
  Poziom: Błąd
  Słowa kluczowe: Klasyczny
  Użytkownik: Użytkownik
  Komputer: Komputer
  Opis: System Windows nie może wykonać logowania, ponieważ nie można załadować Twojego profilu. Sprawdź, czy masz połączenie z siecią i czy sieć działa poprawnie.
  SZCZEGÓŁY — brak danych

 • Nazwa dziennika: Aplikacja
  Źródło: Usługa Winlogon systemu Microsoft Windows
  Data: Data
  Identyfikator zdarzenia: 6004
  Kategoria zadania: Brak
  Poziom: Ostrzeżenie
  Słowa kluczowe: Klasyczny
  Użytkownik: Brak
  Komputer: Komputer
  Opis: Subskrybent powiadomień usługi Winlogon Profile nie obsłużył pomyślnie krytycznego zdarzenia powiadamiania.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
assets folding end collapsed

Właściwości

Numer ID artykułu: 947215 - Ostatnia weryfikacja: 29 stycznia 2013 - Weryfikacja: 8.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Słowa kluczowe: 
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com