ID c?a bi: 947215 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi ban ng nhp vao may tinh chay Windows 7 hoc may tinh chay Windows Vista bng cach s dung h s tam thi, ban nhn c thng bao li sau:
ng nhp Dich vu H s Ngi dung khng thanh cng. Khng th tai h s ngi dung.

Gi?i php

i khi, Windows khng th oc c h s ngi dung cua ban mt cach chinh xac, chng han nh nu phn mm chng vi-rut cua ban ang quet may tinh khi ban c gng ng nhp. Trc khi lam theo cac phng phap bn di, hay th khi ng lai may tinh va ng nhp lai bng tai khoan ngi dung cua ban khc phuc s c nay. Nu ban khi ng lai may tinh ma vn khng khc phuc c s c nay, hay s dung cac phng phap sau khc phuc s c nay.

Chu y Ban phai co th ng nhp vao tai khoan quan tri vin sa h s ngi dung cua ban hoc sao chep d liu cua ban sang tai khoan mi. Trc khi khc phuc s c, ban hay ng nhp vao Windows bng mt tai khoan khac co quyn quan tri hoc khi ng lai ch an toan ng nhp bng tai khoan quan tri vin c tich hp sn. bit thm thng tin v cach khi ng ch an toan, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
Khi ng may tinh cua ban ch an toan

Phng phap 1: Sa h s tai khoan ngi dung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
sa h s tai khoan ngi dung, hay lam theo cac bc sau:

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y am bao r?ng b?n thc hin cc b?c sau mt cach c?n trong. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
 1. Bm vao Bt u, nhp regedit trong hp Tim kim, sau o bm ENTER.
 2. Trong Registry Editor, tim, sau o bm vao khoa con ng ky sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 3. Trong ngn iu hng, tim th muc bt u bng S-1-5 (khoa SID), theo sau la mt s dai.
 4. Bm vao tng th muc S-1-5, tim muc ProfileImagePath trong ngn chi tit, sau o bm up am bao rng y la h s tai khoan ngi dung co li.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2705065

  • Nu ban co hai th muc bt u bng S-1-5, theo sau la cac s dai va mt trong s hai th muc nay kt thuc bng .bak, ban phai i tn th muc .bak. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
   1. Bm chut phai vao th muc khng co .bak, sau o bm i tn. Nhp .ba, sau o nhn ENTER.
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2493038
   2. Bm chut phai vao th muc co tn .bak, sau o bm i tn. Loai bo .bak cui tn th muc, sau o nhn ENTER.
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2493039
   3. Bm chut phai vao th muc co tn .ba, sau o bm i tn. Thay i .ba thanh .bak cui tn th muc, sau o nhn ENTER.
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2493040
  • Nu ban chi co mt th muc bt u bng S-1-5, theo sau la mt s dai va kt thuc bng .bak. Bm chut phai vao th muc o, sau o bm i tn. Loai bo .bak cui tn th muc, sau o nhn ENTER.
  • Nu ban co hai th muc bt u bng S-1-5, theo sau la cac s dai va mt trong s hai th muc nay kt thuc bng .bak, ban phai i tn th muc .bak. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
   1. Bm chut phai vao th muc khng co .bak, sau o bm i tn. Nhp .ba, sau o nhn ENTER.
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2493038
   2. Bm chut phai vao th muc co tn .bak, sau o bm i tn. Loai bo .bak cui tn th muc, sau o nhn ENTER.
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2493039
   3. Bm chut phai vao th muc co tn .ba, sau o bm i tn. Thay i .ba thanh .bak cui tn th muc, sau o nhn ENTER.
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2493040
  • Nu ban chi co mt th muc bt u bng S-1-5, theo sau la mt s dai va kt thuc bng .bak. Bm chut phai vao th muc o, sau o bm i tn. Loai bo .bak cui tn th muc, sau o nhn ENTER.
 5. Bm up vao th muc khng co .bak trong ngn chi tit, bm up RefCount, nhp 0, sau o bm OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2493045
 6. Bm vao th muc khng co .bak trong ngn chi tit, bm up State, nhp 0, sau o bm OK.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2493046
 7. ong Registry Editor.
 8. Khi ng lai may tinh.
 9. ng nhp lai bng tai khoan cua ban.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 2: ng nhp vao Windows va sao chep d liu cua ban sang tai khoan mi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Tao mt tai khoan mi va sao chep d liu t tai khoan cu sang tai khoan mi. bit thng tin v cach thc hin vic nay, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:

Windows 7
Sa h s ngi dung bi hong (Windows 7)
Windows Vista
Sa h s ngi dung bi hong (Windows Vista)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Phng phap 3: Xoa SID li va tao h s mi

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
xoa SID li va tao h s mi, hay lam theo cac bc sau:
 1. Xoa SID li.
  ? ?c chng ti kh?c ph?c s? c? ny giup ban, b?n hay vo ph?n "Kh?c ph?c s? c? giup ti". Nu ban mun t khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

  Khc phuc s c giup ti

  khc phuc s c nay t ng, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Sau b?m Ch?y trong h?p tho?i T?p T?i xu?ng v th?c hi?n theo cc b?c trong thu?t s? ny.
  Kh?c ph?c s? c? ny
  Microsoft Fix it 50446

  Chu y
  • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh; tuy nhin, khc phuc t ng cung hoat ng i vi cac phin ban Windows bng ngn ng khac.
  • N?u b?n hin khng s? d?ng my tnh c s? c?, b?n c th? lu gi?i php kh?c ph?c s c t? ?ng vo ? ?a flash ho?c CD, sau o ban co th ch?y giai phap nay trn my tnh c s? c?.

  ti t khc phuc s c

  Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y am bao r?ng b?n thc hin cc b?c sau mt cach c?n trong. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows
  t khc phuc s c nay, hay lam theo cac bc sau:
  1. Xoa h s bng cach s dung hp thoai Thuc tinh May tinh. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:
   1. B?m B?t u, b?m chu?t ph?i vo My tnh, r?i b?m Thuc tinh.
   2. B?m Thay ?i thi?t ?t.

    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2705066
   3. Trong hp thoai Thuc tinh H thng, bm vao tab Nng cao.

    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    2705067
   4. Trong phn H s Ngi dung, bm Thit t.
   5. Trong hp thoai H s Ngi dung, chon h s ma ban mun xoa, bm Xoa, sau o bm OK.
  2. Bm vao Bt u, nhp regedit trong hp Tim kim, sau o bm ENTER.
  3. Tim, sau o bm vao khoa con ng ky sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  4. Bm chut phai vao SID ma ban mun xoa, sau o bm Xoa.
 2. ng nhp vao may tinh va tao h s mi.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin chuyn su

Li nay co th xay ra nu thit t Chinh sach Nhom "Khng ng nhp ngi dung bng h s tam thi" c cu hinh.

S c nay cung co th xay ra nu th muc h s ngi dung a c xoa theo cach thu cng. Th muc h s c xoa theo cach thu cng khng xoa Ma inh dang Bao mt (SID) khoi danh sach h s trong s ng ky.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2705068
CANH BAO:
Chung ti khuyn ban KHNG nn coi y la cach chun mc loai bo h s ngi dung khoi may tinh. Phng phap a c ghi lai va h tr la s dung Thit t H thng Nng cao trong thuc tinh h thng, thit t "H s Ngi dung". i vi cac chng trinh, phng phap nay co sn bng cach s dung API "DeleteProfile".

Nu co SID, Windows se c tai h s bng cach s dung ProfileImagePath tro n ng dn khng tn tai. Do o, khng th nap h s ngi dung.
Thng tin nht ky s kin
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
S kin sau co th c ghi trong nht ky ng dung:

 • Tn Nht ky: ?ng d?ng
  Ngun: Dich vu H s Ngi dung Microsoft Windows
  Ngay: Ngay
  ID S kin 1515
  Danh muc Tac vu: Khng co
  Mc: Canh bao
  T khoa: C in
  Ngi dung: Ngi dung
  May tinh: May tinh
  M ta Windows a sao lu h s ngi dung nay. Windows se t ng th s dung h s sao lu vao ln ng nhp tip theo cua ngi dung nay.

 • Tn Nht ky: ?ng d?ng
  Ngun: Dich vu H s Ngi dung Microsoft Windows
  Ngay: Ngay
  ID S kin 1511
  Danh muc Tac vu: Khng co
  Mc: Canh bao
  T khoa: C in
  Ngi dung: Ngi dung
  May tinh: May tinh
  M ta Windows khng th tim thy h s cuc b va ang ng nhp ban bng h s tam thi. Nhng thay i ban thc hin i vi h s nay se bi mt khi ban ng xut.

 • Tn Nht ky: ?ng d?ng
  Ngun: Dich vu H s Ngi dung Microsoft Windows
  Ngay: Ngay
  ID S kin 1500
  Danh muc Tac vu: Khng co
  Mc: Li
  T khoa: C in
  Ngi dung: Ngi dung
  May tinh: May tinh
  M ta Windows khng th ng nhp ban vi khng th nap h s cua ban. Kim tra rng ban a c kt ni vi mang va mang cua ban ang hoat ng ung cach.
  CHI TIT Khng xac inh

 • Tn Nht ky: ?ng d?ng
  Ngun: Microsoft-Windows-Winlogon
  Ngay: Ngay
  ID S kin 6004
  Danh muc Tac vu: Khng co
  Mc: Canh bao
  T khoa: C in
  Ngi dung: KHNG SN CO
  May tinh: May tinh
  M ta H s thu bao thng bao Winlogon thiu s kin thng bao quan trong.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 947215 - L?n xem xt sau cng: 19 Thang Mi Hai 2012 - Xem xt l?i: 6.0
p d?ng
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
T? kha:
kbtshoot kberrmsg kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme kbcip kbsmbportal KB947215

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com