Ne?diegta ?renginio tvarkykl? arba netinkamai veikia aparatinis ?renginys jums ?diegus ?Windows Vista Service Pack 1?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 948187 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?dieg? ?Windows Vista Service Pack 1? (SP1) kompiuteryje su ?Windows Vista?, patirsite vien? i? ?i? po?ymi? ar juos abu:
 • ?renginio tvarkykl? ne?diegta, ir ?alia to ?renginio atsiranda ?auktukas (!) ?rengini? tvarkytuv?je.
 • Atrodo, kad ?renginio tvarkykl? ?diegta tinkamai ?rengini? tvarkytuv?je. Bet aparatinis ?renginys veikia netinkamai.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda, nes ?Window Vista SP1? atnaujina sistemos failus ir tam tikras ?rengini? tvarkykles siekiant pagerinti ?renginio patikimum?. Jums ?diegus ?Window Vista SP1?, pakeitim? paketo diegimo procesas gali i? naujo ?diegti tam tikras ?rengini? tvarkykles diegimo pabaigoje.

Pastaba Rekomenduojame prie? diegiant ?Windows Vista SP1? ?diegti naujausias savo aparatin?s ?rangos tvarkykles. Jei tai padarysite, galite u?kirsti keli? problemai, nurodytai ?Po?ymi?? skyriuje.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, naudokit?s ?iais b?dais nurodyta tvarka.

1 b?das: Nustatykite, ar ?renginio tvarkykl? aptinkama ?rengini? tvarkytuv?je

Tam reikia atlikti ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite ?rengini? tvarkytuv? lauke Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.
 2. Jei ?renginio tvarkykl?s n?ra ?rengini? tvarkytuv?je, ?alia to ?renginio rodomas ?auktukas. Jei ?auktuko n?ra, bet ?renginys veikia netinkamai, pereikite prie 2 b?do.
 3. Jei ?rengini? tvarkytuv?je ?alia ?renginio rodomas ?auktukas, naudodamiesi ?Windows Update? galite ie?koti ?renginio tvarkykl?s. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas ?Prad?ti?
   , spustel?kite Visos programos ir tada spustel?kite ?Windows Update?.

   Jei papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
  2. Spustel?kite Tikrinti naujinimus.
  3. Nor?dami nustatyti, ar yra atnaujint? tvarkykli?, spustel?kite ?i?r?ti si?lomus naujinimus.

   Jei naujinim? yra, spustel?kite tvarkykl?, kuri? norite diegti, ir spustel?kite Diegti. Jei papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
Jei ?Windows Update? neranda reikiamos ?renginio tvarkykl?s, kreipkit?s ? ?renginio gamintoj? ir atsisi?skite naujausi? ?renginio tvarkykl? ?Windows Vista? sistemai. Jei norite daugiau informacijos, kaip tai padaryti, per?i?r?kite skyrel? ?Daugiau informacijos?.

2 b?das: Pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?rengini? tvarkykles

Jei ?rengini? tvarkytuv?je atrodo, kad ?renginio tvarkykl? ?diegta tinkamai, bet ?renginys neveikia, rankiniu b?du pa?alinkite ir i? naujo ?diekite ?rengini? tvarkykles. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , ?veskite ?rengini? tvarkytuv? lauke Prad?ti paie?k? ir paspauskite ENTER.
 2. Dialogo lange ?rengini? tvarkytuv? raskite neveikiant? aparatin? ?rengin?.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?rengin?, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Spustel?kite skirtuk? Tvarkykl?.
 5. Spustel?kite Pa?alinti.
 6. Panaikinkite ?ym?s langelio Naikinti ?io ?renginio tvarkykl?s programin? ?rang? pa?ym?jim? ir spustel?kite Gerai.
 7. Dialogo lange ?rengini? tvarkytuv? spustel?kite meniu Veiksmas ir spustel?kite Ie?koti aparatin?s ?rangos pakeitim?.

  Tur?tum?te gauti prane?im?, nurodant?, kad aparatinis ?renginys yra diegiamas ir kad pa?alintas ?renginys dabar yra ?rengini? tvarkytuv?je.
 8. Jei aparatinis ?renginys ne?diegtas, naudodamiesi ?Windows Update? ie?kokite atnaujintos ?renginio tvarkykl?s. Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   mygtukas ?Prad?ti?
   , spustel?kite Visos programos ir tada spustel?kite ?Windows Update?.

   Jei papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
  2. Spustel?kite Tikrinti naujinimus.
  3. Nor?dami nustatyti, ar yra atnaujint? tvarkykli?, spustel?kite ?i?r?ti si?lomus naujinimus.

   Jei naujinim? yra, spustel?kite tvarkykl?, kuri? norite diegti, ir spustel?kite Diegti. Jei papra?o administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
Jei ?Windows Update? neranda reikiamos ?renginio tvarkykl?s, kreipkit?s ? ?renginio gamintoj? ir atsisi?skite naujausi? ?renginio tvarkykl? ?Windows Vista? sistemai. Jei norite daugiau informacijos, kaip tai padaryti, per?i?r?kite skyrel? ?Daugiau informacijos?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei pageidaujate gauti informacijos apie tai, kaip susisiekti su aparatin?s ir programin?s ?rangos tiek?jais, spustel?kite atitinkam? toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
65416 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, A?K (angl? kalba)

60781 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, L?P (angl? kalba)

60782 Aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintojo kontaktin? informacija, Q?Z (angl? kalba)
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? nor?dama pad?ti jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Jei pageidaujate daugiau informacijos apie tai, kaip diagnozuoti garso problemas, galin?ias ?vykti ?diegus ?Windows Vista Service Pack 1?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
948481 Patiriate garso problem? ?dieg? ?Windows Vista Service Pack 1?

Savyb?s

Straipsnio ID: 948187 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB948187

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com