Отстраняване на неизправности със звука, които може да възникнат след инсталиране на сервизен пакет за Windows Vista

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 948481 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Описание на проблема

В тази статия се обсъжда бета версия на продукт на Microsoft. Съдържащата се в тази статия информация се предоставя във вида, в който е, и може да бъде променяна без предизвестие.

Microsoft не предоставя официална поддръжка за този бета продукт. Информация относно възможностите за получаване на поддръжка за бета версия може да намерите в документацията, приложена към файловете на бета продукта, или на уеб сайта, от който сте го изтеглили.

След инсталиране на сервизен пакет за Windows Vista е възможно да възникнат един или повече от следните проблеми със звука:
 • При възпроизвеждане на звукови файлове или стартиране на програми със аудио компоненти липсва звук.
 • Символът на високоговорител до часовника в областта за уведомяване може да показва следното съобщение:
  Не е инсталирано устройство за възпроизвеждане на звук
 • Аудио контролерът в Device Manager ("Диспечера на устройствата") показва жълт удивителен знак.
 • Променя се качеството на звука. Например, ако преди звукът ви е бил съраунд, сега може да е стерео.


За да решим тези проблеми вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да разрешите сами тези проблеми, отидете в раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да разрешите проблемите автоматично, щракнете върху бутона или връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълни сега в страницата Услуги за автоматично отстраняване на неизправности и следвайте стъпките в този съветник.


Решаване на проблема
Услуги на Microsoft за автоматично отстраняване на неизправности: В Windows няма звук


След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

За да решите проблема, използвайте следните методи в последователността, в която са описани. След изпробване на всеки метод определете дали се чува звук. За тази цел се опитайте да възпроизведете аудио файл с помощта на програма, като Windows Media Player.

Вероятно ще ви бъде по лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.

Забележка Проверете дали тонколоните са свързани и с включено захранване. Освен това проверете дали тонколоните не са с изключен звук, както и дали силата на звука за тях и в настройките за управление на звука на програмата е достатъчно висока, така че да можете да чуете звука.

Метод 1: Рестартирайте компютъра

Рестартирайте компютъра поне веднъж след инсталирането на сервизния пакет за Windows Vista, за да се уверите, че всички свързани с инсталирането процеси са завършили докрай.

След рестартирането на компютъра определете дали се чува звук. Ако можете да чуете звук, значи проблемът е разрешен. Ако не можете да чуете звук, опитайте Метод 2.

Метод 2: Опитайте друго звуково устройство

Ако е възможно, опитайте да свържете към компютъра друго устройство за възпроизвеждане. Например, ако досега сте използвали високоговорители, опитайте друг чифт високоговорители или пък слушалки, за да проверите дали проблемът не е свързан с устройството за звук.

Определете дали можете да чуете звук. Ако можете да чуете звук, следователно проблемът е в първоначалното устройство за звук и въпросът е решен. Ако не чувате звук, свържете отново първоначалното устройство за звук в компютъра и преминете към Метод 3.

Метод 3: Извадете кабела на тонколоните на компютъра

Извадете кабела на тонколоните за компютър или евентуалните други използвани от вас устройства за звук, например слушалки, от компютъра и го включете обратно в същия порт. Повечето звукови карти, съвместими с Windows Vista, имат функция за разпознаване на устройствата за звук, включени в аудио гнездото. Тази процедура може да накара функцията за откриване на звук да конфигурира устройството за звук да заработи.

Проверете дали сега можете да чуете звук. Ако можете да чуете звук, значи проблемът е разрешен. Ако не можете да чуете звук, опитайте Метод 4.

Метод 4: Уверете се, че подразбиращото се устройство за звук е зададено правилно

След инсталирането на сервизен пакет за Windows Vista може да откриете, че устройството за звук по подразбиране е сменено. Може да разберете също, че качеството на звука е променено. Проверете дали устройството за звук по подразбиране е правилно настроено за използваното от вас устройство за звук. За да зададете устройството по подразбиране, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Старт
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутона на старт-менюто
  и въведете Звук в полето Започни търсенето.
 2. Щракнете върху Звук в резултатите от търсенето в най-горната част на менюто Старт.
 3. Щракнете върху раздела Playback ("Възпроизвеждане"). Забележете отметката до устройството по подразбиране. В повечето случаи това устройство е Speakers ("Високоговорители"). Уверете се, че всички аудио настройки са конфигурирани както трябва. Изпълнете тези стъпки:
  1. В раздела Възпроизвеждане изберете устройството за възпроизвеждане, щракнете върху Свойства, след това върху раздела Разширени и проверете дали за Формат по подразбиране е зададена стойността, която очаквате. Когато завършите, затворете този прозорец, за да се върнете в предишния прозорец.
  2. В раздела Възпроизвеждане изберете устройството за възпроизвеждане, щракнете върху Конфигуриране и проверете дали конфигурациите са настроени правилно.
  Ако настройките за звук са зададени правилно, използвате тонколони като устройство за звук и те са вече зададени като устройство по подразбиране, отидете сега на Метод 5.
 4. Изберете устройството за звук, което искате да бъде по подразбиране, след което натиснете По подразбиране.
 5. Натиснете OK, за да съхраните вашите настройки и затворите диалоговия прозорец Sound ("Звук").
Проверете дали сега можете да чуете звук. Ако можете да чуете звук, значи проблемът е разрешен. Ако не можете да чуете звук, опитайте метод 5.

Метод 5: Проверете дали е инсталиран драйвер за звука

Без драйвер за звука няма как да чуете звук. Проверете дали е инсталиран драйвер за звука. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start ("Старт")
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон на старт-менюто
  и въведете Device Manager ("Диспечер на устройствата") в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
 2. В диалоговия прозорец Device Manager ("Диспечер на устройствата") разгънете Sound, video, and game controllers ("Звукови, видео и игрови контролери").

  Ако до драйвера за звука има икона на високоговорител, драйверът е инсталиран. Ако до драйвера за звука има жълт въпросителен знак, значи драйверът липсва или не се зарежда.
Отидете на Метод 6, за да заредите отново текущия драйвер за звука, и направете тест на звука.

Метод 6: Заредете отново текущия драйвер за звука

Ако в Метод 5 сте видели, че драйверът за звук не е инсталиран или че е инсталиран, но не работи, опитайте да заредите отново драйвера за звука. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете Start ("Старт")
  Сгъване на изображениетоРазгъване на изображението
  бутон на старт-менюто
  и въведете Device Manager ("Диспечер на устройствата") в полето Start Search ("Започни търсенето"), след което натиснете ENTER.
 2. В диалоговия прозорец Device Manager ("Диспечер на устройствата") разгънете Sound, video, and game controllers ("Звукови, видео и игрови контролери").
 3. Намерете аудио устройството, предоставено заедно с компютъра.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху устройството и изберете Properties ("Свойства").
 5. Щракнете върху раздела Драйвер, след което върху Деинсталирай.
 6. Уверете се, че е премахната отметката от квадратчето Delete the Driver Software for this device ("Изтриване на софтуера на драйвера на това устройство") и натиснете OK.
 7. В диалоговия прозорец Device Manager ("Диспечер на устройствата") щракнете върху менюто Action ("Действие") и натиснете Scan for hardware changes ("Сканирай за промени в хардуера").

  Ще се появи съобщение, уведомяващо за инсталиране на хардуерно устройство, и деинсталираното аудио устройство се появява в диспечера на устройствата.
 8. Затворете диалоговия прозорец Диспечер на устройствата.
Проверете дали сега можете да чуете звук. Ако можете да чуете звук, значи проблемът е разрешен. Ако текущият драйвер за звук не се е заредил отново или ако се е заредил, но не можете да чуете звук, опитайте Метод 7.

Метод 7: Актуализирайте текущия драйвер за звука

Ако текущият драйвер за звука не дава признаци на нормална работа, проверете дали няма актуализиран драйвер за звука, който можете да инсталирате. За да поискате актуализиран драйвер за звука, свържете се с производителя на драйвера за звука.

За информация как да се свържете с производителите на хардуера и софтуера посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Забележка В някои случаи е възможно производителят да ви инструктира да деинсталирате текущия драйвер за звука и да изтриете файловете на драйвера. За тази цел изпълнете стъпките в Метод 5, но при стъпка 6 поставете отметка в квадратчето Изтриване на драйвера на това устройство.

Това реши ли проблема?

Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък тази статия. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно разрешаването на често срещани проблеми със звука в Windows Vista посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/bg-bg/Help/1e87a3e8-c0e8-49af-980f-9eb6686f42d21026.mspx#EVCAC
За допълнителна информация относно драйверите на аудио устройства, за които е известно, че пораждат проблеми, когато инсталирате сервизни пакети за Windows Vista, щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:
971220 Информация за драйверите на аудио устройства, за които е известно, че пораждат проблеми, когато инсталирате сервизни пакети за Windows Vista


Подобна информация:

Отстраняване на неизправности: В Windows няма звук

Помощ за музика и звук в Windows 7
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Свойства

ID на статията: 948481 - Последна рецензия: 28 юли 2011 г. - Редакция: 1.0
ВАЖИ ЗА:
 • Service Pack 1 (Сервизен пакет 1) за Windows Vista
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Service Pack 2 (Сервизен пакет 2) за Windows Vista
Ключови думи: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com