Artikkel-ID: 948481 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Problembeskrivelse

Denne artikkelen tar for seg en betaversjon av et Microsoft-produkt. Informasjonen i denne artikkelen utgis som den er. Den kan endres uten forvarsel og er ikke bindende for Microsoft.

Microsoft tilbyr ingen formell kundestøtte for dette betaproduktet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få kundestøtte for en betaversjon, kan du lese dokumentasjonen som følger med betaproduktfilene. Eventuelt kan du gå til webområdet du lastet ned betaversjonen fra.

Etter at du har installert en oppdateringspakke for Windows Vista, kan du oppleve et eller flere av følgende problemer med lyden:
 • Det høres ingen lyd når du spiller av lydfiler eller kjører programmer som har en lydkomponent.
 • Høyttalersymbolet ved siden av klokken i systemstatusfeltet har følgende melding:
  Ingen lydutdataenhet er installert
 • Det vises et gult utropstegn ved siden av lydkontrolleren i Enhetsbehandling.
 • Lydkvaliteten forandres. Hvis du for eksempel tidligere hadde surroundlyd, kan du nå få stereolyd.


Hvis du vil la oss løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil løse disse problemene selv, går du til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

For å reparere disse problemene automatisk, kan du klikke Løs dette problemet-knappen eller koblingen. Klikk deretter Kjør nå på siden Automatisk feilsøkingstjeneste og følg trinnene i programveiviseren.


Reparer dette problemet
Microsoft Automated Troubleshooting Services: Ikke lyd i Windows


Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.

La meg løse det selv

Problemer med lyden kan løses ved å bruke følgende metoder i den rekkefølgen de presenteres. Kontroller om du kan høre lyd etter hver metode du prøver. Dette kan du gjøre ved å spille av en lydfil i for eksempel Windows Media Player.

Det kan være enklere å følge trinnene hvis du skriver ut artikkelen først.

Merk: Kontroller at høyttalerne er koblet til og slått på. Undersøk også at lyden ikke er slått av og at lydstyrken på datamaskinhøyttalerne og programmets volumkontroll er satt høyt nok til at du kan høre lyd.

Metode 1: Start datamaskinen på nytt

Start datamaskinen på nytt minst én gang etter at du installerer en oppdateringspakke for Windows Vista for å undersøke at alle installasjonsprosessene er fullført.

Kontroller om du kan høre lyd etter at du har startet datamaskinen på nytt. Hvis du kan høre lyd, er problemet løst. Hvis du ikke kan høre lyd, prøver du metode 2.

Metode 2: Prøv en annen lydenhet

Hvis det er mulig, prøver du å koble en annen lydenhet til datamaskinen. Hvis du for eksempel bruker høyttalere, kan du forsøke et annet høyttalerpar eller hodetelefoner for å undersøke at problemet ikke ligger i lydenheten.

Kontroller om du kan høre lyd. Hvis du kan høre lyd, er det et problem med den originale lydenheten, og problemet er løst. Hvis du ikke kan høre lyd, plugger du inn den originale lydenheten igjen og går til metode 3.

Metode 3: Plugg ut datamaskinhøyttalerne

Plugg ut datamaskinhøyttalerne eller andre lydenheter du bruker, for eksempel hodetelefoner, fra datamaskinen. Plugg dem deretter tilbake igjen i den samme porten. De fleste lydkort som er kompatible med Windows Vista har en funksjon som oppdager når lydenheter plugges inn i lydutgangen. Denne prosedyren kan starte funksjonen for lydgjenkjenning for å oppdage og konfigurere lydenheten du vil bruke.

Kontroller om du kan høre lyd nå. Hvis du kan høre lyd, er problemet løst. Hvis du ikke kan høre lyd, prøver du metode 4.

Metode 4: Kontrollere at standard lydenhet er angitt riktig

Etter at du har installert en oppdateringspakke for Windows Vista, kan det hende at standard lydenhet, også kjent som avspillingsenhet, har blitt endret. Det kan også hende at lydkvaliteten har blitt endret. Kontroller standard lydenhet er angitt på riktig måte for lydenheten du bruker. Slik angir du standardenheten:
 1. Klikk Start
  Skjul dette bildetVis dette bildet
  Startknapp
  , og skriv inn Sound i Start søk-boksen.
 2. Klikk Sound i søkeresultatene øverst i Start-menyen.
 3. Klikk kategorien Avspilling. Se merket ved siden av standardenheten. For de fleste brukere er standardenheten Høyttalere. Kontroller at lydinnstillingene er konfigurert som ønsket. Følg denne fremgangsmåten:
  1. I fanen Avspilling velger du avspillingsenheten. Klikk deretter Egenskaper, og velg fanen Avansert. Undersøk at Standardformat er satt til den forventede verdien. Når du er ferdig, lukker du dette vinduet for å gå tilbake til det forrige vinduet.
  2. På fanen Avspilling velger du avspillingsenheten. Klikk deretter Konfigurer, og undersøk at konfigurasjonen er riktig.
  Hvis lydinnstillingene er riktige, du bruker høyttalere som lydenhet og høyttalerne dine allerede er satt som standardenhet, kan du gå til metode 5 nå.
 4. Velg lydenheten du vil bruke som standard lydenhet, og klikk Bruk som standard.
 5. Klikk OK for å lagre innstillingene og lukke dialogboksen Lyd.
Kontroller om du kan høre lyd nå. Hvis du kan høre lyd, er problemet løst. Hvis du ikke kan høre lyd, prøver du metode 5.

Metode 5: Kontroller at en lyddriver er installert

Du kan ikke høre lyd uten en lyddriver. Kontroller at lyddriveren er installert. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start
  Skjul dette bildetVis dette bildet
  startknapp
  , skriv inn Enhetsbehandling i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Utvid Lyd-, video- og spillkontrollere i dialogboksen Enhetsbehandling.

  Hvis det er et høyttalerikon ved siden av lyddriveren, er driveren installert. Hvis det vises et gult spørsmålstegn ved siden av lyddriveren, betyr det at driveren ikke finnes eller ikke kan lastes inn.
Gå til metode 6 til å laste inn gjeldende lyddriver, og test lyden på nytt.

Metode 6: Last inn den gjeldende lyddriveren på nytt

Hvis du i metode 5 fant ut at lyddriveren ikke er installert, eller hvis du oppdaget at lyddriveren er installert, men ikke fungerer, kan du prøve å laste inn lyddriveren på nytt. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start
  Skjul dette bildetVis dette bildet
  startknapp
  , skriv inn Enhetsbehandling i Start søk-boksen, og trykk deretter ENTER.
 2. Utvid Lyd-, video- og spillkontrollere i dialogboksen Enhetsbehandling.
 3. Finn lydenheten som fulgte med datamaskinen.
 4. Høyreklikk enheten, og klikk deretter Egenskaper.
 5. Klikk kategorien Driver, og klikk deretter Avinstaller.
 6. Kontroller at det ikke er merket av for Slett driverprogramvaren for denne enheten, og klikk deretter OK.
 7. Klikk Handling-menyen i dialogboksen Enhetsbehandling, og klikk deretter Søk etter maskinvareendringer.

  Det vil vises en melding om at en maskinvareenhet blir installert, og at den avinstallerte lydenheten nå vises i Enhetsbehandling.
 8. Lukk dialogboksen Enhetsbehandling.
Kontroller om du kan høre lyd nå. Hvis du kan høre lyd, er problemet løst. Hvis den gjeldende lyddriveren ikke ble lastet inn på nytt, eller hvis den ble lastet inn, men du likevel ikke hører lyd, kan du prøve metode 7.

Metode 7: Oppdater den gjeldende lyddriveren

Hvis den gjeldende lyddriveren ikke fungerer, kan du se om det finnes en oppdatert lyddriver du kan installere. Hvis du vil be om en oppdatert lyddriver, kontakter du produsenten av lyddriveren.

Hvis du vil vite hvordan du kan kontakte maskinvare- og programvareleverandører, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Merk I noen tilfeller kan produsenten be deg om å avinstallere gjeldende lyddriver og slette driverfilene. Da følger du fremgangsmåten i metode 5, men i trinn 6 merker du av for Slett driverprogramvaren for denne enheten.

Løste dette problemet?

Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser vanlige lydproblemer i Windows Vista, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://windows.microsoft.com/nb-no/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems
Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke lydenhetsdrivere som kan føre til problemer når du installerer oppdateringspakker for Windows Vista, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
971220 Informasjon om lydenhetsdrivere som kan føre til problemer når du installerer oppdateringspakker for Windows Vista


Relatert informasjon:

Feilsøking: Ikke lyd i Windows

Hjelp for musikk og lyd i Windows 7

Egenskaper

Artikkel-ID: 948481 - Forrige gjennomgang: 25. september 2011 - Gjennomgang: 12.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 2
Nøkkelord: 
kbmatsfixme kbsurveynew kbfixme kbtshoot kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbprb KB948481

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com