Identifikator ?lanka: 948984 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Kreiranje rezervne kopije i vra?anje registratora u prethodno stanje u operativnim sistemima Windows XP i Windows Vista

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario:
 • Konfiguri?ete Microsoft Office Outlook 2007 da se pokre?e u ke?iranom Exchange re?imu. U ovom slu?aju Outlook 2007 koristi datoteku vanmre?ne fascikle (.ost) za skladi?tenje e-poruka i drugih stavki.
 • Outlook 2007 ima pristup nekim datotekama li?nih fascikli (.pst).
 • Kada odgovorite na poruku koja je uskladi?tena u vanmre?noj fascikli, ru?no kopirate poruku u li?nu fasciklu.
 • Kopirate odgovor na ovu poruku iz fascikle ?Poslate stavke? u vanmre?noj fascikli u fasciklu ?Poslate stavke? u istoj li?noj fascikli.
U ovom scenariju kada se prijavite u nalog na mre?i koji koristi ovu li?nu fasciklu, fascikla ?Otpremno po?tansko sandu?e? ukazuje na to da poruka ?eka na slanje. Ova poruka se prikazuje samo u programu Outlook Web Access (OWA). Ova poruka se ne prikazuje u programu Outlook 2007.

Nabavka hitne ispravke

Ovaj problem je re?en u paketu hitnih ispravki za Outlook 2007 koji je objavljen 7. februara 2008. Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
948716 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2007: 7. februar .2008.
Kada instalirate hitnu ispravku, morate tako?e dodati podatke registratora u Outlook klijent da biste omogu?ili ispravku.

Napomena Ako konfiguri?ete podatke registratora da biste omogu?ili ovu ispravku, Outlook se vra?a na pona?anje prethodne verzije pri kojem se poslate poruke otpremaju dvaput na server koji koristi Microsoft Exchange kada radite u ke?iranom re?imu. Detaljnije informacije potra?ite u odeljku ?Vi?e informacija?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski omogu?ili ovu hitnu ispravku, kliknite na dugme ili vezu Popravi, u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Napomena: Budu?i da je ova promena u vezi sa hitnom ispravkom, pored toga ?to ?ete pokrenuti ?arobnjak za re?avanje problema, morate instalirati hitnu ispravku. Ako samo pokrenete ?arobnjak za re?avanje problema, a ne instalirate hitnu ispravku, problem ne?e biti re?en.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50323


Napomena Kada instalirate ovu hitnu ispravku i dodate podatke registratora da biste omogu?ili hitnu ispravku, poruke koje su bile prikazane u otpremnom po?tanskom sandu?etu pre instalacije hitne ispravke i dalje se pojavljuju u programu OWA. Ova hitna ispravka spre?ava pojavljivanje problema koji re?i samo za nove e-poruke. Ako morate da uklonite poruke koje se i dalje pojavljuju u fascikli ?Otpremno po?tansko sandu?e?, morate ih ukloniti pomo?u programa OWA.

Popravi?u sâm

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Da biste omogu?ili ovu hitnu ispravku, sledite ove korake:
 1. Iza?ite iz programa Outlook 2007.
 2. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?.
  • U operativnom sistemu Windows Vista kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte regedit i pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam budu zatra?ene administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju? registratora i zatim kliknite na njega desnim tasterom mi?a:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Cached Mode
 4. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost.
 5. Otkucajte SendOne, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku SendOne, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U polju Podaci o vrednosti otkucajte 0 i kliknite na dugme U redu.
 8. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili alatku ?Ure?iva? registratora?.

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

U programu Outlook 2007 ili u programu Microsoft Office Outlook 2003 zajedno sa po?tanskim sandu?etom sistema Microsoft Exchange Server 2003, Outlook izvr?ava slede?e radnje kada po?aljete poruku u ke?iranom re?imu:
 • Outlook ?alje poruku (ovo je prvo otpremanje u sistem Exchange).
 • Outlook postavlja kopiju te poruke u lokalnu fasciklu ?Postale stavke? (.ost).
 • Outlook sinhronizuje fasciklu ?Poslate stavke? sa sistemom Exchange (ovo je drugo otpremanje u sistem Exchange).
Me?utim, u programu Outlook 2007 zajedno sa po?tanskim sandu?etom sistema Microsoft Exchange Server 2007 ili zajedno sa po?tanskim sandu?etom sistema Microsoft Exchange Server 2010, Outlook koristi druga?iji proces slanja i poruka se otprema na Exchange server samo jednom.

Ako konfiguri?ete podatke registratora navedene u ovom ?lanku (SendOne = 0), onemogu?ava se ova nova funkcionalnost programa Outlook 2007. U tom slu?aju Outlook se vra?a na pona?anje prethodne verzije koje podrazumeva slanje poruka sistemu Exchange dva puta.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 948984 - Poslednji pregled: 11. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
Klju?ne re?i: 
kboffice2007presp2fix kbemail kbexpertisebeginner kbqfe kbbug kbfix kbmsifixme kbfixme KB948984

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com