Straipsnio ID: 949109 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Bandant pervardyti arba perkelti fail? ar aplank? kompiuteryje su ?Windows Vista? parodomas klaidos prane?imas, pana?us ? toliau pateikiam?:
Tokio failo arba aplanko n?ra.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad <Aplanko ID> registro raktas toliau nurodytame daliniame registro rakte yra sugadintas arba panaikintas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions

Leiskite taisyti pa?iam

Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, sukurkite tr?kstam? <Aplanko ID> registro rakt? toliau pateikiamame daliniame registro rakte pagal reik?mes, esan?ias knownfolders.h:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions


Pastabos
 • Jei raktas KnownFolders yra, ta?iau reik?m? skiriasi nuo tos, kuri pateikiama knownfolders.h, parodomas puslapis ?Vartotojo veiksmai ?vykus failo ir aplanko klaidai?. Galite pasirinkti TAIP ir nustatyti rakto KnownFolders numatytuosius parametrus arba pasirinkti NE ir i?saugoti esamus parametrus.
 • Papildomo aplanko nuorod?, kurias registre sukuria tre?i?j? ?ali? programos, negalima modifikuoti.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2394521 Sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Vista? ne?manoma i?tu?tinti ?iuk?lin?s
934160 Parodomas klaidos parane?imas ?Tinklo arba failo teis?s? arba ?tokio aplanko n?ra?
813711 Prarandami dyd?io, rodinio, piktogramos arba pad?ties pakeitimai
2394740 Atnaujinus versij? i? ?Windows XP? ? ?Windows Vista? negalima pasirinkti keli? element?
2396571 Sistemoje ?Windows? netinkamai pakei?iamos piktogramos

Savyb?s

Straipsnio ID: 949109 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmatsfixme KB949109

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com