วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใน Windows Vista แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดที่เกิดปัญหา บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่เกิดขึ้นใน Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานอื่น ๆ ใน Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
950684วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างการเริ่มต้นระบบใน Windows
950686วิธีการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงานออก ด้วยการสแตนด์บาย ไฮเบอร์เนต และดำเนินต่อใน Windows Vista

ภาพรวม

บทความนี้อธิบายขั้นตอนที่ใช้ในการเริ่มการทำงานการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใน Windows Vista

ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่คุณอาจพบในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการตัดสินค้าจากคลังที่ต่อไปนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์อาจใช้เวลานานในการเริ่มการทำงาน หรือโปรแกรมประยุกต์อาจทำงานช้าลงที่เกินกว่าที่คาดไว้
 • คุณอาจสังเกตว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีการใช้งานฮาร์ดดิสก์สูงอย่างสม่ำเสมอหรือใช้งาน cpu สูง
 • เสียงและวิดีโออาจปรากฏหาย ๆ
 • ประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อคุณรันโปรแกรมประยุกต์หรือเกมที่แน่นอน
 • โปรแกรมประยุกต์อาจจะไม่ตอบสนอง
 • ปิดการใช้ windows aero ก็อาจกลายเป็นงาน
 • windows Vista อาจใช้เวลานานในการปิดเครื่อง
หมายเหตุ:ก่อนที่คุณเริ่มการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ มีความสำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อกำหนด expectations ที่ถูกต้อง ถ้าคุณได้ติดตั้ง Windows Vista บนคอมพิวเตอร์ที่เท่านั้น เป็นไปตามข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ขั้นต่ำสุด แต่คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ คุณไม่สามารถทำการปรับปรุงที่ noticeable เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ Windows Vista จนกว่าคุณปรับรุ่นฮาร์ดแวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปิดการใช้งานบางคุณลักษณะของ Windows Vista ลักษณะการทำงานเหล่านี้อาจรวมถึงตัวสร้างดัชนีการค้นหาหรือลักษณะพิเศษเสมือนบางอย่าง

คอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่ำสุดที่จะเรียกกันว่า "Windows Vista สามารถ" และคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดแนะนำจะเรียกว่า "Windows Vista ค่าพร้อมกัน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista สามารถและ Windows Vista ค่า Ready แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc507845.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบสำหรับ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
919183ความต้องการของระบบสำหรับ Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาประสิทธิภาพการทำงานใน Windows Vista ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบ Windows Experience Index

windows Vista รวมถึงเครื่องมือการจัดอันดับประสิทธิภาพการทำงานที่ชื่อ winsat ได้ This tool measures the performance of a computer, and the tool gives information about the performance in a way that is easy to understand for the end-user. The performance information about the computer is known as the "Windows Experience Index." You can use the information in this Index to determine what the expected performance levels are for the computer that is based on the rating of each component. When you review the performance rating for the computer, you see an overall score and a sub-score for individual components in the computer. The overall score is determined by the lowest sub-score on the computer. Therefore, if the lowest sub-score for a component in the computer is 2.6, the overall score for the computer will also be 2.6. This is because the component with the lowest performance in the system is considered the bottleneck.

When you review this score, you can use this information to determine whether there is a component in the computer that is causing the startup performance issue. When you determine the Windows Experience Index for your computer, you can use this information to correctly set expectations about the level of performance that you can expect to achieve with the current configuration. After you set the expectations, it is important to continue to troubleshoot the issue by proceeding with the next troubleshooting step. This is because, although the computer may have slower hardware, the computer may also have other issues with software configurations that can further decrease performance.

For guidance about how to make recommendations about computer performance that is based on the Windows Experience Index, visit the following Microsoft Web site:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/f59082f4-6385-4a61-ba7e-2de9625a780a1033.mspx
หมายเหตุ:If the computer has an overall system score of 1.0 because the video sub-score was 1.0, this overall score may not be an accurate representation of the computer's performance. In order to test the performance of the video card in the computer, Windows Vista Display Driver Model (WDDM) drivers must be installed for the video card. If the drivers for the video card are not WDDM drivers, the sub-score will automatically be recorded as 1.0 because the card cannot be tested for performance.

When you have identified performance expectations by using the Windows Experience Index, go to the next troubleshooting step.

Step 2: Check Windows Update

If a driver or an operating system component causes the performance issue, there may be an update that is available on Windows Update that addresses the issue. Visit Windows Update, and install any driver or operating system updates that are available. To do this, visit the following Windows Update Web site
http://windowsupdate.microsoft.com
If you install an updated driver or operating system components from Windows Update, and this does not resolve the performance issue, go to the next troubleshooting step.

Step 3: Check for performance warnings

Frequently, Windows Vista can automatically detect any issues that are related to performance and can make recommendations about how to troubleshoot these problems. When this happens, a warning is displayed in Control Panel. To access these warnings, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  คลิกขวาคอมพิวเตอร์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกwindows Experience Index.
 3. คลิกAdvanced Tools.
 4. ในการAdvanced Toolswindow, click the performance-related links to examine detailed information about the computer.
After you click the links in theAdvanced Toolswindow, follow the recommendations that appear. When you have resolved all the issues that appear in this list, restart the computer to see whether the startup performance issue is resolved. If the problem continues to occur, go to the next troubleshooting step.

Step 4: Check the Reliability Monitor

When you troubleshoot a performance issue, it is important to determine whether the problem always occurred after you installed Windows Vista or if the problem began sometime after you installed Windows Vista. You must clarify this before you continue.

If the problem has always occurred, go to Step 5.

If Windows Vista was performing acceptably after it was installed, and the startup performance problem only began to occur sometime after Windows Vista was performing acceptably, you can use the Reliability Monitor tool that is included with Windows Vista. This tool lets you examine the events that occurred around the time that the problem began so that you can determine any relationship between the event and the issue. To do this, you must determine approximately when the issue began to occur. When you determine the approximate time, you can examine the events that occurred around that time.
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:reliabilityในการเริ่มการค้นหาbox, and then press Enter.
 2. คลิกความน่าเชื่อถือและตรวจสอบประสิทธิภาพในการโปรแกรมรายการ
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. คลิกReliability Monitor.
In the line graph that appears, you will see a representation of the reliability of the computer. Each vertical bar represents a day, and the height of the line for that day is determined by the events that occurred on that day. If any errors or warnings occur, the line will go down, and if no events or only informational events occur then the line will start to go up.

To use this tool to troubleshoot a performance issue that began sometime after Windows Vista was installed, follow these steps:
 1. After finding out the approximate day that the problem began, select that day in the Reliability Monitor tool.
 2. อ่านการรายละเอียด คำเตือน และข้อผิดพลาดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในวันที่เริ่มต้นของปัญหา และสองวันก่อนที่ปัญหาการเริ่มต้น
 3. ณจุดนี้ คุณต้องใช้ข้อมูลที่คุณเก็บรวบรวมเพื่อเริ่มการแก้ปัญหาสาเหตุที่อาจเกิดปัญหาได้ ตัวอย่างบางส่วนเป็นไปได้ของวิธีการแก้ไขปัญหานี้จะแสดงรายการต่อไปนี้ ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผลน่าใช่ที่สุดคือ คุณมีการติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม:
  • ถ้าคุณเห็นว่า ปัญหาการเริ่มต้นในวันที่ติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุม คุณจำเป็นต้องดูว่า มีโปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่กว่าโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้ แล้ว คุณจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นใหม่เพื่อดูว่า โปรแกรมควบคุมที่ช่วยแก้ปัญหา ถ้าไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่มีอยู่ ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อย้อนกลับโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้ง
  • ถ้าคุณเห็นว่า ปัญหาการเริ่มทำงานหลังจากการติดตั้งของชิ้นใหม่ที่มีฮาร์ดแวร์ ปิดใช้งาน หรือถอดฮาร์ดแวร์ที่ และทดสอบเพื่อดูว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้น
  • ถ้าคุณเห็นว่า ปัญหาการเริ่มต้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมใหม่ ตรวจสอบการปรับปรุงใด ๆ สำหรับโปรแกรมนั้นบนเว็บไซต์ของผู้ขายซอฟท์แวร์ ถอนการติดถ้าไม่มีการปรับปรุง ตั้งโปรแกรมเพื่อทดสอบว่าปัญหายังคงเกิดขึ้น
หากปัญหายังคงเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงที่คุณระบุไว้ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือใด ๆ ที่อยู่ คุณต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ หรือผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง Windows Vista สนับสนุน หรือไม่ว่า มีอยู่ใด ๆ ปรับปรุงที่ต้องถูกติดตั้งเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เข้ากันได้

ขั้นตอนที่ 5: ตัวสร้างดัชนีที่ที่ปิดใช้งานสำหรับการค้นหาของ Windows

สาเหตุของประสิทธิภาพการทำงานของระบบที่ไม่ดีจะไม่มีโปรแกรมประยุกต์ หรือบริการซึ่ง constantly stresses บนฮาร์ดดิสก์ ซึ่งอาจทำให้คอมโพเนนต์ที่ใช้ไปเป็น deprived ของทรัพยากรที่พวกเขาต้องการทำงานอย่างถูกต้อง และ ที่มีความเร็วในการยอมรับได้

ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ของแอพลิเคชันชนิดนี้คือ ตัวสร้างดัชนีสำหรับการค้นหาของ Windows เนื่องจากตัวสร้างดัชนีการใช้ลำดับความสำคัญต่ำ I/O ประสิทธิภาพจะลดลงต่ำสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ นี่คือการได้เนื่องจากบริการตัวสร้างดัชนีการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์เท่านั้นเมื่อมีการให้บริการตัวสร้างดัชนีกำหนดว่า ส่วนประกอบอื่นของระบบกำลังไม่เข้าแล้วถึงฮาร์ดดิสก์ และฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ใช้งาน ในที่เก่ากว่าคอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดดิสก์ที่ช้ากว่า ฮาร์ดดิสก์อาจสามารถ react อย่างรวดเร็วเพียงพอในการร้องขอใหม่สำหรับการเข้าถึงดิสก์จากคอมโพเนนต์ของระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดการลดประสิทธิภาพของระบบ

เมื่อต้องการทดสอบการทดสอบว่าบริการตัวสร้างดัชนีเป็นสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ปิดบริการการค้นหาของ Windows เพื่อให้การทำดัชนีไม่ปรากฏขึ้นอีก ก่อนที่คุณทำเช่นนี้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่า ตัวสร้างดัชนีที่เสร็จสมบูรณ์ระบบการจัดทำดัชนี การตรวจสอบสถานะของการบริการตัวสร้างดัชนี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  จากนั้น พิมพ์ดัชนีในการเริ่มการค้นหากล่อง
 2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกตัวเลือกการจัดทำดัชนี.
 3. ที่ด้านบนของหน้าต่างที่ปรากฏอยู่ คุณเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งการทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์หรือลดความเร็วในการทำดัชนีลงเนื่องจากกิจกรรมของผู้ใช้.
ถ้าคุณเห็นลดความเร็วในการทำดัชนีลงเนื่องจากกิจกรรมของผู้ใช้ตัวสร้างดัชนีที่ไม่ได้เสร็จเอกสารของผู้ใช้และข้อความอีเมล์ในระบบการทำดัชนีไว้ ถ้าคุณเห็นการทำดัชนีเสร็จสมบูรณ์ระบบเสร็จสมบูรณ์เอกสารของผู้ใช้และข้อความอีเมล์ในระบบการทำดัชนีไว้ อย่างไรก็ตาม ตัวสร้างดัชนีที่ยังคงใช้งานอยู่เพื่อให้คุณสามารถจัดทำดัชนีใด ๆ เอกสารใหม่หรือข้อความอีเมล์ที่ปรากฏอยู่บนระบบ

ในกรณีที่เป็น คุณสามารถทดสอบเพื่อดูว่า ตัวสร้างดัชนีที่เป็นสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน โดยการปิดการใช้งานของบริการการค้นหาของ Windows เมื่อต้องการปิดการใช้บริการการค้นหาของ Windows ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:บริการในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกบริการ.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. เลื่อนลง และบริการที่มีการติดป้ายชื่อการค้นหาค้นหาของ windows.
 4. คลิกขวาที่บริการนี้ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. ตั้งค่าชนิดการเริ่มต้นที่ปิดใช้งาน.
 6. คลิกSTOP:การหยุดบริการ แล้ว คลิกตกลง.
 7. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
Now, try to reproduce the performance issue to see whether the problem still occurs. Then, consider the following scenarios.

สถานการณ์สมมติ 1

In this scenario, the performance issue no longer occurs. Additionally, you find that the indexing process had not completed. In this scenario, the likely cause of the performance issue is the Windows Search service. We recommend that you turn the service back on and leave it running to enable the index process to be completed. The system will continue to be slow during the initial indexing phase. However, when the indexing is complete, system performance will likely return to expected levels.

สถานการณ์สมมติ 2

In this scenario, the performance issue no longer occurs. Additionally, you find that the indexing service had finished indexing. Or, you find that the performance issue did not previously exist, but that the performance issue occurred recently. In this scenario, it is likely that the database that the search indexer uses has become damaged or corrupted. In this case, you must rebuild that database. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Step A: Restart the Windows Search service
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:บริการในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกบริการ.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  If you are prompted for an administrator password or for confirmation, type the password, or provide confirmation.
 3. Scroll down and locate the service that is labeledWindows Search.
 4. Right-click this service, and then clickคุณสมบัติ.
 5. ตั้งค่านี้Startup type:เมื่อต้องการอัตโนมัติ (การเริ่มต้นที่เลื่อน).
 6. คลิกเริ่มการทำงานto start the service, and then clickตกลง.
Step B: Rebuild the database that is used by the search indexer
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  ประเภท:indexในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ในการโปรแกรมรายการ คลิกตัวเลือกการจัดทำดัชนี.
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  หากคุณได้รับการพร้อมท์เพื่อใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 3. คลิกขั้นสูง.
 4. คลิกสร้างใหม่แล้ว คลิกตกลงto the warning that appears.
 5. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกการจัดทำดัชนี.
หมายเหตุ:Now, the system must re-index the documents and the e-mail. However, when the indexing is completed, it is likely that system performance will return to acceptable levels. If the system continues to experience performance problems, go to the next troubleshooting step.

For help with Windows Search problems in Windows Vista automatically, clickRun nowbutton from the Automated Troubleshooting Services page and follow the steps in this wizard:
Fix problems in which Windows Search is not working or searches are slower

Step 6: Disable Aero Glass

Another potential cause of performance issues in Windows Vista occurs when Aero Glass is enabled. However, the performance issues occur when the system only meets the minimum requirements for Aero Glass. This experience resembles the experience that you have when you run any software on a system that only meets the minimum requirements. In this case, the experience may not be optimal.

To test whether performance issues are related to Aero Glass, disable Aero Glass on the computer. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. In Windows Vista, right-click the desktop, and then clickตั้งค่าส่วนบุคคล.
 2. คลิกWindows Color and Appearance.
 3. คลิกเปิดคุณสมบัติของลักษณะที่ปรากฏแบบคลาสสิกสำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม.
 4. ภายใต้Color schemeเลือกWindows Vista Basicแล้ว คลิกตกลง.
หมายเหตุ:When Aero Glass is disabled, the system uses the GDI method that Windows XP uses to draw the desktop.

When Aero Glass is disabled, try to reproduce the performance issue to see whether the problem still occurs.

ถ้าคุณไม่พบปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถใช้ Aero แก้วเพื่อทำให้ Windows Vista ประสบการณ์แสดงผลที่ดีที่สุด ถ้าคุณต้อง การใช้แก้ว Aero และหลีกเลี่ยงการลักษณะพิเศษ adverse ประสิทธิภาพการทำงาน คุณต้องปรับรุ่นฮาร์ดแวร์ของคุณ ในกรณีนี้ คุณน่าใช่ที่สุดมีการปรับรุ่นการ์ดแสดงผลของคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณตัดสินใจที่จะปรับรุ่นการ์ดแสดงผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การ์ดที่คุณเลือกมีโลโก้ "รับรองสำหรับ Windows Vista" เมื่อต้องการดูโลโก้นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/logo.mspx
เมื่อต้อง การค้นหาการ์ดแสดงผล และตรวจสอบว่า ระดับโลโก้ของ เบี้ยประกัน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft
http://winqual.microsoft.com/hcl/
หากคุณยังประสบปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน ปัญหาส่วนใหญ่มักไม่เกี่ยวข้องกับแก้ว Aero เปิดใช้ในกรณีนี้ คุณต้องงาน Aero แก้วก่อนที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ใน Windows Vista คลิกขวาเดสก์ท็อป และคลิกตั้งค่าส่วนบุคคล.
 2. คลิกสีของ windows และลักษณะที่ปรากฏ.
 3. คลิกเปิดคุณสมบัติของลักษณะที่ปรากฏแบบคลาสสิกสำหรับตัวเลือกสีเพิ่มเติม.
 4. ภายใต้โครงร่างสีเลือกโครงร่างสีอื่น (ไม่เลือกwindows Vista Basic.), แล้ว คลิกตกลง.
คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์เพื่อตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุน Windows Vista หรือไม่ว่า มีอยู่ใด ๆ ปรับปรุงที่ต้องถูกติดตั้งเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์เข้ากันได้

ขั้นตอนที่ 7: เริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในที่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น คุณสามารถระบุว่า สาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใช้งานเกี่ยวกับบริการพื้นหลัง หรือโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการเริ่มในเซฟโหมด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การเอาออกทั้งหมดฟลอปปีดิสก์ ซีดี และดีวีดีจากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่มการทำงานของปุ่ม
  คลิกลูกศรอยู่ถัดจากนั้นล็อกปุ่ม แล้วคลิกเริ่มต้นใหม่.
 3. กด แล้วกดแป้น F8 ไว้เป็นการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ:คุณต้องกดแป้น F8 ก่อนที่โลโก้ Windows ปรากฏขึ้น ถ้าโลโก้ Windows ปรากฏอยู่ คุณต้องพยายามรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ รอจนกว่าพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ Windows ปรากฏ ชัตดาวน์เครื่องแล้ว และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 4. ในการตัวเลือกการเริ่มระบบขั้นสูงหน้าจอ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกนั้นSafe Modeตัวเลือก และกด enter
 5. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่คุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด ปัญหาอาจเกิดขึ้นสำหรับอย่างน้อยหนึ่งเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
 • ไม่มีปัญหากับฮาร์ดแวร์ underpowered หรือชำรุด
 • ไม่มีปัญหากับโปรแกรมควบคุมที่ติดตั้ง
 • ไม่มีปัญหากับคอมโพเนนต์ระบบปฏิบัติการ
ถ้าคุณสามารถตรวจสอบว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมดปกติ และไปที่ขั้นตอนการแก้ปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการแก้ไขปัญหาคลีนบูต

ถ้าคุณตรวจสอบว่า ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เกิดขึ้นในเซฟโหมด เริ่มต้น Windows Vista ในสภาพแวดล้อมการคลีนบูตเพื่อดูว่าโปรแกรมหรือบริการที่เป็นสาเหตุของปัญหา กระบวนการนี้จะ systematically กำจัดการบริการของบริษัทอื่นหรือโปรแกรมประยุกต์ที่รันในระบบที่ได้อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการคลีนบูตใน Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
929135วิธีการแก้ไขปัญหา โดยการทำคลีนบูตใน Windows Vista

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
Keywords: 
kbhowto kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB950685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com