ไม่มีใช้การตั้งค่านโยบายกลุ่มคอมพิวเตอร์สมาชิกที่เรียกใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1 เมื่อบางนโยบายการลงลายมือชื่อใน SMB จะเปิดใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 950876 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • นโยบายต่อไปนี้จะเปิดใช้งานบนตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 ในโดเมน:
  • เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Microsoft คอมพิวเตอร์: เซ็นชื่อแบบดิจิทัลสื่อสาร (เสมอ)
  • เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Microsoft คอมพิวเตอร์: สื่อสารแบบลายมือชื่อ (หากไคลเอนต์ตกลง)
 • นโยบายต่อไปนี้จะเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 ในโดเมนเดียวกัน:
  • ไคลเอ็นต์ของเครือข่าย Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Microsoft คอมพิวเตอร์: เซ็นชื่อแบบดิจิทัลสื่อสาร (เสมอ)
  • ไคลเอ็นต์ของเครือข่าย Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Microsoft คอมพิวเตอร์: สื่อสารแบบลายมือชื่อ (หากเซิร์ฟเวอร์ตกลง)
ในสถานการณ์สมมตินี้ Group Policy จะไม่ใช้การตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ของสมาชิก นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในบันทึกของระบบบนคอมพิวเตอร์ของสมาชิก:

วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1058
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้::UserSID
คอมพิวเตอร์:CompuerName
คำอธิบาย::
การประมวลผลนโยบายกลุ่มล้มเหลว Windows พยายามอ่านไฟล์ \\เส้นทาง\gpt.ini จากตัวควบคุมโดเมน และไม่สำเร็จ การตั้งค่านโยบายกลุ่มอาจไม่สามารถใช้จนกว่าที่เหตุการณ์นี้ได้รับการแก้ไข ปัญหานี้อาจเป็น transient และอาจมีสาเหตุมาจากการหนึ่งต่อไปนี้:
แบบ) เชื่อมต่อเครือข่าย/การแก้ปัญหาชื่อตัวควบคุมโดเมนปัจจุบัน
b) แฟ้มเวลาแฝงบริการการจำลองแบบที่(จำลองแฟ้มสร้างขึ้นบนตัวควบคุมโดเมนอื่นได้ไม่แบบตัวควบคุมโดเมนปัจจุบัน)
c) ไคลเอ็นต์ Distributed File System (DFS) ถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) เท่านั้น จะไม่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือรุ่นวางจำหน่ายของ Windows Vista

สาเหตุ

เมื่อการบล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMB) รุ่นไคลเอ็นต์ 1 สร้างเซสชันที่ไม่ใช่บัญชี guest หรือเซสชันที่ไม่ใช่แบบไม่ระบุชื่อกับเซิร์ฟเวอร์ ไคลเอนต์ทำให้ลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยสำหรับเซิร์ฟเวอร์ เซสชันหลังจากนั้นสืบทอดลำดับลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยที่ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

เมื่อต้องการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย Windows Server 2008 และ Windows Vista SP1 ป้องกันไม่ให้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรับรองความถูกต้องจากกำลัง maliciously downgraded ไปยังเซสชันบัญชี guest หรือไป ยังเซสชันที่ไม่ระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม ปรับปรุงความปลอดภัยนี้ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Server 2008

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Server 2008, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22156211,96812 2008 Apr00:43x86
windows Server 2008 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22156655,36012 2008 Apr00:54IA-64
windows Server 2008, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22156272,38412 2008 Apr01:17x64

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Vista SP1 ติดตั้ง

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
windows Vista Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22156211,96812 2008 Apr00:43x86
windows Vista Service Pack 1 เวอร์ชันที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22156655,36012 2008 Apr00:54IA-64
windows Vista Service Pack 1, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mrxsmb10.sys6.0.6001.22156272,38412 2008 Apr01:17x64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

ปิดการใช้งานนโยบายต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1:
ไคลเอ็นต์ของเครือข่าย Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Microsoft คอมพิวเตอร์: เซ็นชื่อแบบดิจิทัลสื่อสาร (เสมอ)

วิธีที่ 2

บนคอมพิวเตอร์สมาชิกที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ค้นหารายการรีจิสทรี RequireSecuritySignature ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. คลิกขวาRequireSecuritySignatureแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

วิธีที่ 3

บนคอมพิวเตอร์สมาชิกที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista Service Pack 1 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง และกด enter
 2. ค้นหารายการรีจิสทรี AllowGuestAuthWhenSigningRequired ภายใต้คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters
 3. คลิกขวาAllowGuestAuthWhenSigningRequiredแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 5. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 950876 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB950876 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:950876

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com