หยุดข้อผิดพลาดใน Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2: " 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 951418 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
STOP 0x00000050 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
หมายเหตุ
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด "Stop 0x00000050" ไม่ทั้งหมดมีสาเหตุจากปัญหานี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อริการเซิร์ฟเวอร์จัดการการร้องขอบาง SMB จากคอมพิวเตอร์บางเครื่องระยะไกล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาในโปรแกรมควบคุมบริการเซิร์ฟเวอร์ ปัญหานี้ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เพิ่มเซสชัน SMB ใหม่ไปยังตารางเซสชันส่วนกลาง และดำเนินการที่ปิดเซสชันของ SMB ทำให้ในปัญหานี้เกี่ยวกับเวลา ไดรเวอร์บริการ Server ตรงดำเนินการเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น มีเซสชัน SMB ถูกเพิ่มเข้าไปตารางเซสชันส่วนกลางหลังจากเซสชันถูกลบออก ดังนั้น รายการในการอ้างอิงตารางเซสชันสากลลงหน่วยความจำ เมื่อมีการเข้าถึงหน่วยความจำ freed คุณได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาด Stop ที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งบนคอมพิวเตอร์:
 • Windows Vista:
 • Windows 7
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า อ้างอิงถึงในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนส่วน "นำไปใช้กับ" เสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Srvnet.sys6.0.6001.2263298,81612 2010 Feb11:58x86
Srvnet.sys6.0.6002.2233798,81612 2010 Feb11:46x86
srv.sys6.0.6001.22632302,08012 2010 Feb11:59x86
srv.sys6.0.6002.22337302,59212 2010 Feb11:46x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Srvnet.sys6.0.6001.22632140,80012 2010 Feb12:16x64
Srvnet.sys6.0.6002.22337142,84812 2010 Feb11:55x64
srv.sys6.0.6001.22632451,58412 2010 Feb12:16x64
srv.sys6.0.6002.22337452,09612 2010 Feb11:56x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Srvnet.sys6.0.6001.22632286,20812 2010 Feb12:01IA-64
Srvnet.sys6.0.6002.22337286,20812 2010 Feb11:44IA-64
srv.sys6.0.6001.22632964,09612 2010 Feb12:01IA-64
srv.sys6.0.6002.22337964,60812 2010 Feb11:44IA-64
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Srvnet.sys6.1.7600.20639113,66409 2010 Feb03:14x86
srv.sys6.1.7600.20639310,78409 2010 Feb03:15x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Srvnet.sys6.1.7600.20639162,30409 2010 Feb03:41x64
srv.sys6.1.7600.20639464,38409 2010 Feb03:41x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Srvnet.sys6.1.7600.20639346,11209 2010 Feb02:53IA-64
srv.sys6.1.7600.206391,026,04809 2010 Feb02:54IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,623
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,461
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,461
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,113
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,951
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,951
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,367
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,694
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,421
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,690
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,694
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,713
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_53b2f9fea02b4da06a9ceedd339400ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_619b0fb1aaac6813.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_abeb33adad80db4cb20db78ea1bb7b15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_d25b351aa5b0b4ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_b12f8ddca495c2d65b0285ac2a75b607_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_b1775b5d0e4eac91.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_baa2d210880f76332bc0dc7ee30c6d2f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_94d0a369220712ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_0441654d295b2ec5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,227
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_062cd8a7267d029c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,227
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_da62a0740fa7afe3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,627
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_dc4e13ce0cc983ba.manifest หน้าต่าง - smbserver -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,627
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_04c50466536d42edeb17ac7a0728a049_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_d7ed3444a6e06a05.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_0c46c9dd2a65df4cf79231ddbb273c2d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_7529a7b709505364.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_3ad9dd76af2f7dec92a0f4613a7fbc66_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_372e0f214bb239c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_643eccc5115aa202fe806eb8da545778_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_2f93930be6289235.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_606000d0e1b89ffb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,493
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_624b742adeda73d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,493
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_36813bf7c8052119.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,891
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_386caf51c526f4f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,891
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,639
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,475
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,475
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,135
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,971
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,971
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,375
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,702
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,711
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,723
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_631e4727188d11f027658c0029fd9666_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_b6e3eb6db3dc54d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_d1d32ce689c84a9438a6411945bed81c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_4e3c6bcff87b6409.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_e518cde8de3ad14863862a9362d1cda1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_4fdf16f2a1d0f72a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_f5b12e62f24576d5b4aba4bf314dae29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_b3adb560c25bef52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_04430943295937c1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:14
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_062e7c9d267b0b98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,488
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)15:35
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22632_none_da64446a0fa5b8df.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,885
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)16:11
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22337_none_dc4fb7c40cc78cb6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,885
วันที่ (UTC)12 2010 Feb
เวลา (UTC)15:31
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,468
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,468
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,793
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb951418 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,795
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,530
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,429
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,533
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb951418_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,718
วันที่ (UTC)13 2010 Feb
เวลา (UTC)03:23
แฮ sha-1ไม่สามารถใช้งานได้
---

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,459
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_0c28267da7fa5efc0b5b5505062a2677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_a86ca3cd3850eff4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม700
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_0f75dfd3be12c28cad24e9b771bac90a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_86374fa9f7e68828.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_047035b28a6c1fe7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,552
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)07:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_da9170d970b8a105.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,022
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)07:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_20efa0a700e9c94c9f838a263e26c4c3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_547d057b025d45f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_e17a04b54f4e425d0201ed7e1a407673_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_a94af58cee738a65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม708
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_608ed13642c9911d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,554
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)08:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_36b00c5d2916123b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,026
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)08:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,689
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_51598edbf5020e3974d365667784787c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_779523637fbb30e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_546eb731fdabcdc110df0f32e4ba40be_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_f4f765521d4ae0e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_0471d9a88a6a28e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,553
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)08:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-smbserver-v1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20639_none_da9314cf70b6aa01.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,024
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)08:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)09 2010 Feb
เวลา (UTC)18:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
---
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 951418 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB951418 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:951418

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com