อักขระ DBCS ภาษาญี่ปุ่นได้รับความเสียหายเมื่อคุณตอบกลับข้อความ หรือส่งต่อข้อความในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007 SP1, Exchange Server 2010 หรือ Exchange Server 2010 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 952583 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณตอบกลับข้อความ หรือส่งต่อข้อความ โดยใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Office Outlook ใน Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1), Exchange Server 2010 หรือสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2010 SP1 อักขระ DBCS ภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในฟิลด์ต่อไปนี้เสียหาย:
 • ชื่อที่ใช้แสดงของผู้ส่ง
 • ชื่อที่ใช้แสดงของผู้รับ
 • ชื่อเรื่อง
 • ชื่อแฟ้มของสิ่งที่แนบมา
 • เนื้อหาของข้อความ
ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าฟิลด์เป็นไบต์ที่หนึ่ง คะนะ

ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าข้อความถูกส่งโดย Outlook Web Access (OWA) ในสภาพแวดล้อมของ Exchange Server 2007 SP1, Exchange Server 2010 หรือ Exchange Server 2010 SP1

หมายเหตุ บทความนี้แสดงรายการเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้หัวข้อนี้ ปัญหาอาจเกิดขึ้น
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงล่าสุด สำหรับการแลกเปลี่ยน 2007 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการ ล่าสุดเซอร์วิสแพ็คแลกเปลี่ยน หรือปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรม ดูวิธีต่อไปนี้อัตราแลกเปลี่ยนใช้ หัวข้อ:หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง service pack ล่าสุด หรือการปรับปรุงการยกเลิกโปรแกรมสำหรับ Exchange 2007 คุณต้องเพิ่มรายการใหม่ในแฟ้ม Edgetransport.exe.config XML เพื่อเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถูกรวมไว้ ใน Exchange Server 2010 และ ใน Exchange Server 2010 SP1 อย่างไรก็ตาม คุณต้องเพิ่มรายการใหม่ใน XML Edgetransport.exe.config เพื่อเปิดการใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน

 1. บนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บทบาทการขนส่งของฮับ เปิด Windows Explorer
 2. ค้นหาโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ไดรฟ์ : \Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin
 3. ทำสำเนาสำรองของแฟ้ม EdgeTransport.exe.config โดย บันทึกรุ่นของแฟ้ม ชื่อสำเนาสำรองEdgeTransport.exe.config.old.
 4. เปิดแฟ้ม EdgeTransport.exe.config ใน Notepad และ แล้ว ค้นหาบรรทัดต่อไปนี้ระหว่างส่วนของ<appsettings>และ </appsettings>เซ็กเมนต์:
  <add key="PreferredInternetCodePageForShiftJIS" value="50220" />
  
  หมายเหตุ ถ้าไม่มีบรรทัดนี้อยู่ระหว่างการ<appsettings> เซ็กเมนต์และ</appsettings>เซ็กเมนต์ แทรกบรรทัดนี้

  หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งค่าของเครื่อง PreferredInternetCodePageForShiftJIS หลักการ "50222" ปัญหาเกิดขึ้น
 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้ว ออกจาก Notepad
 6. เริ่มบริการการขนส่งของอัตราแลกเปลี่ยน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 952583 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB952583 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:952583

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com