หยุดในกล่องโต้ตอบ "เชื่อมต่อของคุณเมาส์และแป้น" ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องมา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 953694 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณเชื่อมต่อบลูทูธ Microsoft เมาส์หรือแป้นพิมพ์ Microsoft Bluetooth เมาส์หรือแป้นพิมพ์ใช้เทคโนโลยี "เชื่อมต่อครั้งแรก" แล้ว คุณติดตั้งซอฟต์แวร์การตั้งค่า IntelliPoint หรือ IntelliType Pro

ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง การการเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ของคุณกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น คุณทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ กับเมาส์ หรือแป้นพิมพ์ และคุณคลิกถัดไป. ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้งพยายามทำตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth เข้าสู่โหมดบลูทูธจัดการซอฟต์แวร์ แล้ว มีพยายามเชื่อมต่อเมาส์ หรือแป้นพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธ

ทำงานในสถานการณ์สมมตินี้ การเชื่อมต่อไม่ และการเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ของคุณกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้นอีกครั้ง ถ้าคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อเมาส์หรือแป้นพิมพ์อีกครั้ง การเชื่อมต่อทำงานล้มเหลวอีกครั้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องเปลี่ยนตัวรับส่งสัญญาณการใช้อุปกรณ์บลูทูโหมดที่ถูกจัดการฮาร์ดแวร์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกยกเลิกเมื่อต้องการปิดเครื่องการเชื่อมต่อเมาส์และแป้นพิมพ์ของคุณกล่องโต้ตอบ
 2. คลิก"ใช่".
 3. เปิดเครื่องเมาส์หรือแป้นพิมพ์สินค้าใน'แผงควบคุม' เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  • สำหรับเมาส์สินค้า:
   1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
   2. ในเปิดกล่อง ชนิดควบคุมเมาส์แล้ว กด ENTER
  • สำหรับแป้นพิมพ์สินค้า:
   1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
   2. ในเปิดกล่อง ชนิดแป้นพิมพ์ตัวควบคุมแล้ว กด ENTER
 4. คลิกเครือข่ายไร้สายแท็บ จากนั้นคลิกขั้นสูง.
 5. คลิกเพื่อเลือกจัดการฮาร์ดแวร์โหมดบลูทูธกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกตกลง. คุณได้รับข้อความต่อไปนี้:
  การเปลี่ยนแปลงนี้มีผล คุณต้องถอดออก และตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft replug

  เมื่อต้องการกลับไปยังโหมดจัดการซอฟต์แวร์ กลับไปยังกล่องโต้ตอบนี้ หรือกดปุ่มบนตัวรับส่งสัญญาณ Bluetooth ของ Microsoft ห้าวินาที
 7. ถอดตัวรับส่งสัญญาณบลูทูธ แล้วเสียบตัวรับส่งสัญญาณการกลับไปยังคอมพิวเตอร์ ตัวรับส่งสัญญาณอยู่ในโหมดบลูทูธที่จัดการฮาร์ดแวร์ในขณะนี้
 8. ในพื้นที่แจ้งเตือน คลิกขวาที่ไอคอน Bluetooth และคลิ กเปิดการตั้งค่าบลูทูธ.
 9. คลิกอุปกรณ์แท็บ จากนั้นคลิกเพิ่ม.
 10. ที่ด้านล่างของอุปกรณ์บลูทูเมาส์หรือแป้นพิมพ์ กด ค้างไว้เชื่อมต่อปุ่มสำหรับ 5 วินาที

  หมายเหตุที่เชื่อมต่อปุ่มอาจมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ข้าง ๆ
 11. คลิกเพื่อเลือกติดตั้งอุปกรณ์ และพร้อมที่จะพบกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกถัดไป.
 12. ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในรายการ ทำซ้ำ 9 ถึง 11 ขั้นตอน

  หากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในรายการ เลือกอุปกรณ์ จากนั้น คลิกถัดไป. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับอุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามเพิ่ม:
  • สำหรับเมาส์บลูทูธ:
   1. คลิกไม่ต้องใช้พาสคีย์แล้ว คลิกถัดไป.
   2. คลิกเสร็จสิ้น.
  • สำหรับแป้นพิมพ์บลูทูธ:
   1. คลิกเลือกพาสคีย์ให้ฉันแล้ว คลิกถัดไป.
   2. แสดงสายอักขระตัวเลขสำหรับหมายเลขรหัสผ่าน ในหมายเลขรหัสผ่านกล่อง พิมพ์ตัวเลขเหล่านี้ และจากนั้น กด ENTER
   3. คลิกเสร็จสิ้น.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 953694 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 8000
 • Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth
Keywords: 
dftsdahomeportal kbconfiguration kbconnection kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB953694 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:953694

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com