Microsoft Security Advisory: luki w zabezpieczeniach kodera-dekodera Indeo umożliwiają zdalne wykonywanie kodu: 8 grudnia 2009

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 954157 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby przeczytać ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/poland/technet/security/advisory/954157.mspx

Więcej informacji

Informacje dotyczące wewnętrznego kodera-dekodera Indeo firmy Microsoft

Kodera-dekodera Indeo można używać na wiele sposobów. Może on być wymagany przez pewne aplikacje. Może on być na przykład wymagany przez pewne witryny sieci Web i aplikacje biznesowe w środowisku firmowym. Taka sytuacja może występować częściej u klientów korzystających ze starszych wersji systemów operacyjnych Windows. Klienci, którzy nie muszą korzystać z tego kodera-dekodera, mogą go całkowicie wyrejestrować. W tym artykule omówiono dwa sposoby wyrejestrowywania tego kodera-dekodera: za pomocą poprawki automatycznej udostępnionej poniżej i przez ręczne wyrejestrowanie kodera-dekodera. Wyrejestrowywanie wewnętrznego kodera-dekodera Indeo firmy Microsoft za pomocą poprawki automatycznej Aby wyrejestrować koder-dekoder Indeo na komputerze, należy kliknąć przycisk Rozwiąż ten problem w pierwszej kolumnie poniższej tabeli. Po wykonaniu tej czynności nie będzie można używać tego kodera-dekodera w żadnej aplikacji. To narzędzie powoduje wyrejestrowanie plików binarnych kodera-dekodera z systemu i dodanie list kontroli dostępu uniemożliwiających ich używanie. W przyszłości można cofnąć tę akcję, korzystając z drugiej udostępnionej poprawki automatycznej.

Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Ten przycisk poprawki automatycznej służy do automatycznego wyrejestrowania plików kodera-dekodera Indeo.Ten przycisk poprawki automatycznej służy do automatycznego ponownego zarejestrowania plików kodera-dekodera Indeo.
Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50326
Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50327


Ręczne wyrejestrowywanie wewnętrznego kodera-dekodera Indeo firmy Microsoft

Z wewnętrznym koderem-dekoderem Indeo firmy Microsoft jest skojarzonych wiele plików. W zależności od wersji systemu Windows niektórych z wymienionych poniżej plików może nie być na komputerze. Użytkownicy, którzy chcą ręcznie wyrejestrować pliki wewnętrznego kodera-dekodera Indeo firmy Microsoft, muszą sprawdzić, czy znajdują się one na komputerze, odnaleźć katalog z tymi plikami, a następnie uruchomić przykładowy skrypt przedstawiony w tym artykule.

W celu ręcznego usunięcia wewnętrznego kodera-dekodera Indeo firmy Microsoft z systemu można zmienić nazwy jego plików binarnych na inne, na przykład na: „nazwa_pliku_binarnego.old”. Dzięki temu można w przyszłości cofnąć tę operację, aby ponownie móc korzystać z funkcji kodera-dekodera Indeo. W tym artykule przedstawiono przykładowy skrypt, za pomocą którego można przeprowadzić tę operację w używanym środowisku w bardziej zautomatyzowany sposób.

Uwaga Wyrejestrowanie koderów-dekoderów Indeo z systemu może powodować problemy ze zgodnością aplikacji w przypadku próby odtworzenia zawartości wymagającej tych koderów-dekoderów.

Uwaga W tej tabeli wymieniono nazwy plików binarnych i wersje koderów-dekoderów Microsoft Indeo, które można wyrejestrować. Nie wymieniono żadnych koderów-dekoderów innych producentów.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Windows 2000Wersja
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax 4.51.16.3
ir41_qc.dll 4.30.62.2
ir41_qcx.dll 4.30.64.1
ir50_32.dll 5.2562.15.55
ir50_qc.dll 5.0.63.48
ir50_qcx.dll 5.0.64.48
ivfsrc.ax 5.10.2.51
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Windows Server 2003 lub Windows XP, wersja dla systemów opartych na procesorach x64Wersja
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax 4.51.16.3
ir41_qc.dll 4.30.62.2
ir41_qcx.dll 4.30.64.1
ir50_32.dll 5.2562.15.55
ir50_qc.dll 5.0.63.48
ir50_qcx.dll 5.0.64.48
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Windows XPWersja
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax 4.51.16.3
ir41_qc.dll 4.30.62.2
ir41_qcx.dll 4.30.64.1
ir50_32.dll 5.2562.15.55
ir50_qc.dll 5.0.63.48
ir50_qcx.dll 5.0.64.48

Przykładowy skrypt do usunięcia kodera-dekodera Indeo
rem — lista plików kodera-dekodera Indeo
rem 
rem ir32_32.dll
rem ir41_32.ax 
rem ir41_qc.dll 
rem ir41_qcx.dll 
rem ir50_32.dll 
rem ir50_qc.dll 
rem ir50_qcx.dll 
rem ivfsrc.ax 

rem operacje dot. kopii zapasowej (wersja 32-bitowa)

copy %windir%\system32\ir32_32.dll %windir%\system32\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\ir41_32.ax %windir%\system32\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\ir41_qc.dll %windir%\system32\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\ir41_qcx.dll %windir%\system32\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_32.dll %windir%\system32\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_qc.dll %windir%\system32\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_qcx.dll %windir%\system32\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\ivfsrc.ax %windir%\system32\ivfsrc.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax.old


rem operacje dot. kopii zapasowej (wow64)

copy %windir%\syswow64\ir32_32.dll %windir%\syswow64\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir41_32.ax %windir%\syswow64\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax.old
copy %windir%\syswow64\ir41_qc.dll %windir%\syswow64\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_32.dll %windir%\syswow64\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_qc.dll %windir%\syswow64\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll.old
copy %windir%\syswow64\ivfsrc.ax %windir%\syswow64\ivfsrc.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax.oldrem operacje usuwania (wersja 32-bitowa)

if exist %windir%\system32\ir32_32.dll.old (
  del %windir%\system32\ir32_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll
  )
  
if exist %windir%\system32\ir41_32.ax.old (
  del %windir%\system32\ir41_32.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax
  )

if exist %windir%\system32\ir41_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\ir41_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll
  )
  
if exist %windir%\system32\ir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\ir41_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll
  )
  
if exist %windir%\system32\ir50_32.dll.old (
  del %windir%\system32\ir50_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\ir50_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\ir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\ir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\ir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\ivfsrc.ax.old (
  del %windir%\system32\ivfsrc.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax
  )
  

rem operacje usuwania (wow64)

if exist %windir%\syswow64\ir32_32.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir32_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll
  )
  
if exist %windir%\syswow64\ir41_32.ax.old (
  del %windir%\syswow64\ir41_32.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax
  )

if exist %windir%\syswow64\ir41_qc.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir41_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll
  )
  
if exist %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll
  )
  
if exist %windir%\syswow64\ir50_32.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir50_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll
  )

if exist %windir%\syswow64\ir50_qc.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\syswow64\ivfsrc.ax.old (
  del %windir%\syswow64\ivfsrc.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax
  )

Ponowne włączanie funkcji kodera-dekodera Indeo po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń

Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.

Ta aktualizacja zabezpieczeń powoduje wyłączenie niektórych funkcji kodera-dekodera Indeo, nie zezwalając programowi Windows Internet Explorer lub Windows Media Player na korzystanie z tego kodera-dekodera. Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować tych funkcji. Aby włączyć je ponownie, należy przywrócić wartości kluczy rejestru, które zostały zmienione w wyniku zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń. Zmiany kluczy rejestru różnią się w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows.

Uwaga Przywrócenie wartości kluczy rejestru może narazić użytkownika na problemy związane z zabezpieczeniami i obniżyć poziom zabezpieczeń komputera.

Aby cofnąć zmiany służące ograniczeniu ryzyka związanego ze zgodnością aplikacji (APPCOMPAT) bez odinstalowywania aktualizacji zabezpieczeń, należy zapoznać się z przedstawionymi poniżej instrukcjami dotyczącymi odpowiedniej wersji systemu operacyjnego Windows.
Microsoft Windows 2000
Usuń poniższe podklucze rejestru lub zmień ich nazwy.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
SkładnikPodklucz rejestru
Iexplore.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Iexplore.exe
Wmplayer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Wmplayer.exe
Mplayer2.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Mplayer2.exe
Mplay32.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCompatibility\Mplay32.exe
Windows XP
Utwórz poniższe podklucze rejestru.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
SkładnikPodklucz rejestru
Iexplore.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {5042648C-F439-468D-859B-6CD12BA02D3A}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Wmplayer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {46676BCD-88EB-42E1-B542-6929118E8029}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Mplayer2.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {F1DAD733-5C90-4212-AE22-FFDAEB2C5004}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Mplayer32.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {A5153E0F-B708-46AD-9011-8BE6CA921340}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Windows Server 2003 (wersje dla systemów opartych na procesorach x86 i x64)
Utwórz poniższe podklucze rejestru.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
SkładnikPodklucz rejestru
Iexplore.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {5042648C-F439-468D-859B-6CD12BA02D3A}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {5042648C-F439-468D-859B-6CD12BA02D3A}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {A731342D-6D9B-4FE5-970D-5A3D0B6BBB6C}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {A731342D-6D9B-4FE5-970D-5A3D0B6BBB6C}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Wmplayer.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {46676BCD-88EB-42E1-B542-6929118E8029}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {46676BCD-88EB-42E1-B542-6929118E8029}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {405BCD49-9AAE-47C8-8E30-A8A504B626CB}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {405BCD49-9AAE-47C8-8E30-A8A504B626CB}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Mplayer2.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {F1DAD733-5C90-4212-AE22-FFDAEB2C5004}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {F1DAD733-5C90-4212-AE22-FFDAEB2C5004}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {75A1B058-2189-422D-A967-F7AFF142237C}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags

REG_DWORD: {75A1B058-2189-422D-A967-F7AFF142237C}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001
Mplayer32.exeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A5153E0F-B708-46AD-9011-8BE6CA921340}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {A5153E0F-B708-46AD-9011-8BE6CA921340}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5B8661D5-ECE1-4BD9-93E8-5B7E56544EE2}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags
REG_DWORD: {5B8661D5-ECE1-4BD9-93E8-5B7E56544EE2}
Dane wartości: (szesn.) 0x00000001

Znane problemy

Plik Quartz.dll został uznany za niepodpisany plik binarny

Przykładowy scenariusz:
 • Tę aktualizację zainstalowano na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 i zainstalowanym programem DirectX 7 lub DirectX 8.
 • System uaktualniono do wersji z programem DirectX 8 lub DirectX 9.
 • Zostaje podjęta próba ponownego zaktualizowania systemu za pomocą tej aktualizacji.
W tym scenariuszu plik Quartz.dll zostaje pomyślnie zaktualizowany do zabezpieczonej wersji. Jednak może być przedstawiany jako niepodpisana biblioteka.

Aby uniknąć tego problemu, wykonaj następujące czynności:
 1. Odinstaluj aktualizację dla starszej wersji programu Microsoft DirectShow.
 2. Ręcznie usuń następujący plik wykazu:
  %systemroot%\system32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\KB971633.cat
 3. Wykonaj uaktualnienie do nowszej wersji programu DirectShow.
 4. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń odpowiednią dla nowej wersji programu DirectX.

Więcej informacji o tym dokumencie

Aby uzyskać dostęp do pakietów, kliknij poniższe łącza. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego dokumentu, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
955759 Microsoft Security Advisory: opis aktualizacji AppCompat dla kodera-dekodera Indeo: 8 grudnia 2009
976138 Microsoft Security Advisory: opis aktualizacji Quartz dla kodera-dekodera Indeo: 8 grudnia 2009

Właściwości

Numer ID artykułu: 954157 - Ostatnia weryfikacja: 16 maja 2011 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
Słowa kluczowe: 
kbsecadvisory kbfix atdownload kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB954157

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com