Microsoft Security Advisory: ช่องโหว่ในตัวแปลงสัญญาณ Indeo อาจทำให้โค้ดจากระยะไกล: 8 ธันวาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954157 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้ออก Microsoft Security Advisory เกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT คำแนะนำความปลอดภัยมีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม หากต้องการอ่านคำแนะนำความปลอดภัย ให้แวะไปที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/technet/security/advisory/954157.mspx

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับตัวแปลงสัญญาณ Indeo Microsoft ในกล่อง

ได้หลายวิธีที่อาจใช้ตัวแปลงสัญญาณ Indeo และโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรมอาจต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณ ตัวแปลงสัญญาณ Indeo อาจจำเป็นต้องใช้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ ในโปรแกรมประยุกต์บรรทัดธุรกิจขององค์กร ซึ่งอาจมีสถานการณ์ที่พบโดยทั่วไปมากขึ้นสำหรับลูกค้าที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นเก่า ที่อื่นครอง ลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณอาจต้องการดำเนินการขั้นตอนที่เพิ่มเติม และการถอนการลงทะเบียนตัวแปลงสัญญาณโดยสมบูรณ์ บทความนี้ครอบคลุมถึงสองวิธีที่ตัวแปลงสัญญาณอาจไม่ลงทะเบียน: โดยใช้ตัวเลือกการจึงแก้ไขที่ให้ไว้ด้านล่าง หรือ ด้วยตัวแปลงสัญญาณที่ unregistering ด้วยตนเอง

ถอนการลงทะเบียนของ Microsoft ในกล่องตัวแปลงสัญญาณ Indeo โดยใช้ตัวเลือกจึงแก้ไข

คลิกการแก้ไขปัญหานี้ปุ่มในคอลัมน์แรกของตารางต่อไปนี้เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียนตัวแปลงสัญญาณ Indeo บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณทำเช่นนี้ ตัวแปลงสัญญาณไม่ถูกใช้ โดยโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ เครื่องมือนี้ทั้ง unregisters ไบนารีตัวแปลงสัญญาณจากระบบ และเพิ่ม acl เพื่อป้องกันการใช้งาน การแก้ไขปัญหาจึงเป็นตัวที่สองจะพร้อมใช้งานที่ย้อนกลับการกระทำนี้ถ้าคุณตัดสินใจที่จะดำเนินการดังกล่าวในอนาคต

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ใช้ปุ่มนี้จึงแก้ไขการถอนการลงทะเบียนแฟ้มตัวแปลงสัญญาณ Indeo โดยอัตโนมัติใช้ปุ่มนี้จึงแก้ไขการลงทะเบียนใหม่แฟ้มตัวแปลงสัญญาณ Indeo โดยอัตโนมัติ
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50326
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50327


ถอนการลงทะเบียน Microsoft ในกล่องตัวแปลงสัญญาณ Indeo ด้วยตนเอง

มีแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft ในกล่องตัวแปลงสัญญาณ Indeo ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows แฟ้มไม่ทั้งหมดที่แสดงไว้ที่นี่อาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ที่ต้องการด้วยตนเองถอนการลงทะเบียนแฟ้มตัวแปลงสัญญาณของ Indeo ในกล่อง Microsoft ต้องการตรวจสอบว่า แฟ้มเหล่านี้มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ ค้นหาแฟ้มมีอยู่ของไดเรกทอรี และเรียกใช้สคริปต์ตัวอย่างที่มีอยู่ในบทความนี้

เมื่อต้องการเอาตัวแปลงสัญญาณของ Microsoft ในกล่องจากระบบด้วยตนเอง เราเสนอแนะ Microsoft ไบนารีตัวแปลงสัญญาณในกล่องถึงสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ ‘ binaryname.old ’ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับกระบวนการในอนาคตควรคุณต้องการอีกครั้งฟังก์ชัน Indeo บทความนี้มีสคริปต์ตัวอย่างที่สามารถใช้ในการทำเช่นนี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณในลักษณะที่มากขึ้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:ตัวแปลงสัญญาณ Indeo ไม่ลงทะเบียนจากระบบอาจทำให้เกิดปัญหาความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ถ้าคุณพยายามเล่นเนื้อหาที่ต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณเหล่านี้

หมายเหตุ:ตารางนี้แสดงชื่อไบนารีและรุ่นของตัวแปลงสัญญาณในกล่อง Indeo Microsoft ที่คุณสามารถถอนการลงทะเบียน คุณไม่มีตัวแปลงสัญญาณใด ๆ ของบริษัทอื่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Windows 2000:รุ่น
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax4.51.16.3
ir41_qc.dll4.30.62.2
ir41_qcx.dll4.30.64.1
ir50_32.dll5.2562.15.55
ir50_qc.dll5.0.63.48
ir50_qcx.dll5.0.64.48
ivfsrc.ax5.10.2.51
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
windows Server 2003 หรือ Windows XP, x รุ่นที่ใช้ x64รุ่น
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax4.51.16.3
ir41_qc.dll4.30.62.2
ir41_qcx.dll4.30.64.1
ir50_32.dll5.2562.15.55
ir50_qc.dll5.0.63.48
ir50_qcx.dll5.0.64.48
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Windows XP:รุ่น
ir32_32.dll3.24.15.3
ir41_32.ax4.51.16.3
ir41_qc.dll4.30.62.2
ir41_qcx.dll4.30.64.1
ir50_32.dll5.2562.15.55
ir50_qc.dll5.0.63.48
ir50_qcx.dll5.0.64.48

ตัวอย่างสคริปต์การเอาตัวแปลงสัญญาณ Indeo
rem - list of indeo files
rem 
rem ir32_32.dll
rem ir41_32.ax 
rem ir41_qc.dll 
rem ir41_qcx.dll 
rem ir50_32.dll 
rem ir50_qc.dll 
rem ir50_qcx.dll 
rem ivfsrc.ax 

rem backup operations 32-bit

copy %windir%\system32\ir32_32.dll %windir%\system32\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\ir41_32.ax %windir%\system32\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\ir41_qc.dll %windir%\system32\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\ir41_qcx.dll %windir%\system32\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_32.dll %windir%\system32\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_qc.dll %windir%\system32\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\ir50_qcx.dll %windir%\system32\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\ivfsrc.ax %windir%\system32\ivfsrc.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax.old


rem backup operations wow64

copy %windir%\syswow64\ir32_32.dll %windir%\syswow64\ir32_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir41_32.ax %windir%\syswow64\ir41_32.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax.old
copy %windir%\syswow64\ir41_qc.dll %windir%\syswow64\ir41_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_32.dll %windir%\syswow64\ir50_32.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_qc.dll %windir%\syswow64\ir50_qc.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll.old
copy %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll.old
copy %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll.old
copy %windir%\syswow64\ivfsrc.ax %windir%\syswow64\ivfsrc.ax.old
copy %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax.oldrem deletion operations - 32bit

if exist %windir%\system32\ir32_32.dll.old (
  del %windir%\system32\ir32_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir32_32.dll
  )
  
if exist %windir%\system32\ir41_32.ax.old (
  del %windir%\system32\ir41_32.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir41_32.ax
  )

if exist %windir%\system32\ir41_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\ir41_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir41_qc.dll
  )
  
if exist %windir%\system32\ir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\ir41_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir41_qcx.dll
  )
  
if exist %windir%\system32\ir50_32.dll.old (
  del %windir%\system32\ir50_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir50_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\ir50_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\ir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\ir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\ir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\ivfsrc.ax.old (
  del %windir%\system32\ivfsrc.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\ivfsrc.ax
  )
  

rem deletion operations - wow64

if exist %windir%\syswow64\ir32_32.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir32_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir32_32.dll
  )
  
if exist %windir%\syswow64\ir41_32.ax.old (
  del %windir%\syswow64\ir41_32.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir41_32.ax
  )

if exist %windir%\syswow64\ir41_qc.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir41_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir41_qc.dll
  )
  
if exist %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir41_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir41_qcx.dll
  )
  
if exist %windir%\syswow64\ir50_32.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir50_32.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir50_32.dll
  )

if exist %windir%\syswow64\ir50_qc.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir50_qc.dll
  )

if exist %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\syswow64\ir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wir50_qcx.dll
  )

if exist %windir%\syswow64\ivfsrc.ax.old (
  del %windir%\syswow64\ivfsrc.ax
  )

if exist %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax.old (
  del %windir%\system32\dllcache\wivfsrc.ax
  )

เปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงานของ Indeo หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน Indeo บางอย่าง โดยไม่ให้ Windows Internet Explorer หรือ Windows Media Player ใช้ตัวแปลงสัญญาณ ผู้ใช้บางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้ และสามารถเปิดใช้งานนี้ทำงานของตัวแปลงสัญญาณ Indeo โดยการเปลี่ยนแปลงคีย์รีจิสทรีที่ทำ โดยการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้กำลังการย้อนกลับภาย เปลี่ยนแปลงรีจิสทรีคีย์ที่แตกต่างกันในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นต่าง ๆ ได้

หมายเหตุ:กำลังย้อนกลับภายการเปลี่ยนแปลงของคีย์รีจิสทรีอาจให้ผู้ใช้สามารถปัญหาด้านความปลอดภัย และ weaken ส่วนกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการย้อนกลับสู่ APPCOMPAT mitigation โดยไม่ต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย โปรดดูคำแนะต่อไปนี้ Windows ระบบปฏิบัติการเฉพาะนำที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
Microsoft Windows 2000
ลบ หรือเปลี่ยนชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์คีย์ย่อยของรีจิสทรี
iexplore.exe
Manager\AppCompatibility\Iexplore.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
Wmplayer.exe
Manager\AppCompatibility\Wmplayer.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
Mplayer2.exe
Manager\AppCompatibility\Mplayer2.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
Mplay32.exe
Manager\AppCompatibility\Mplay32.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
Windows XP:
สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์คีย์ย่อยของรีจิสทรี
iexplore.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

reg_dword: {5042648c f439 468 d - 859b - 6cd12ba02d3a }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
Wmplayer.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

reg_dword: {46676bcd-88eb-42e1-b542-6929118e8029 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
Mplayer2.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

reg_dword: {f1dad733 5 c 90-4212-ae22-ffdaeb2c5004 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
Mplayer32.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

reg_dword: {a5153e0f-b708-46ad-9011-8be6ca921340 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
windows Server 2003, x ที่ใช้ x86 และรุ่นที่ใช้ x64 x
สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอมโพเนนต์คีย์ย่อยของรีจิสทรี
iexplore.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

reg_dword: {5042648c f439 468 d - 859b - 6cd12ba02d3a }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows

reg_dword: {5042648c f439 468 d - 859b - 6cd12ba02d3a }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

reg_dword: {a731342d-6d9b-4fe5-970 d-5a3d0b6bbb6c }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows

reg_dword: {a731342d-6d9b-4fe5-970 d-5a3d0b6bbb6c }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
Wmplayer.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

reg_dword: {46676bcd-88eb-42e1-b542-6929118e8029 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows

reg_dword: {46676bcd-88eb-42e1-b542-6929118e8029 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

reg_dword: {405bcd49-9aae-สีกัน c 8-8e30-a8a504b626cb }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows

reg_dword: {405bcd49-9aae-สีกัน c 8-8e30-a8a504b626cb }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
Mplayer2.exe
NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

reg_dword: {f1dad733 5 c 90-4212-ae22-ffdaeb2c5004 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows

reg_dword: {f1dad733 5 c 90-4212-ae22-ffdaeb2c5004 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows

reg_dword: {75a1b058-2189-422d-a967-f7aff142237c }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows

reg_dword: {75a1b058-2189-422d-a967-f7aff142237c }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001
Mplayer32.exeNT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
reg_dword: {a5153e0f-b708-46ad-9011-8be6ca921340 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags Wow6432Node\Microsoft\Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
reg_dword: {a5153e0f-b708-46ad-9011-8be6ca921340 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
reg_dword: {5b8661d5-ece1-4bd9-93e8-5b7e56544ee2 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

NT\CurrentVersion\AppCompatFlags Wow6432Node\Microsoft\Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
reg_dword: {5b8661d5-ece1-4bd9-93e8-5b7e56544ee2 }
ค่าข้อมูล: (ฐานแปด) 0x00000001

ปัญหาที่ทราบ

แสดงรายการแฟ้ม Quartz.dll เป็นไบนารีได้รับการรับรอง

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 และที่มี DirectX 7 หรือ 8 DirectX ที่ติดตั้ง
 • คุณปรับรุ่นระบบ DirectX 8 หรือ DirectX 9
 • คุณพยายามปรับปรุงระบบอีกครั้ง ด้วยการปรับปรุงนี้
ในสถานการณ์สมมตินี้ แฟ้ม Quartz.dll ไม่สำเร็จอัพเดตไปเป็นรุ่นที่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แฟ้มอาจถูกแสดงเป็นไบนารีได้รับการรับรอง

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การถอนการติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ Microsoft DirectShow รุ่นก่อนหน้า
 2. ลบแฟ้มแค็ตตาล็อกต่อไปนี้ด้วยตนเอง:
  %systemroot%\system32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\KB971633.cat
 3. การปรับรุ่นไปเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของ DirectShow
 4. การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับ DirectX รุ่นใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ advisory นี้

การเข้าถึงแพคเกจโปรแกรม คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ advisory นี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955759คำอธิบาย Advisory การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: AppCompat โปรแกรมปรับปรุงสำหรับตัวแปลงสัญญาณ Indeo: 08 ธันวาคม 2009
976138Microsoft Security Advisory: Description of the Quartz update for Indeo codec: December 08, 2009

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954157 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbsecadvisory kbfix atdownload kbbug kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbmt KB954157 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:954157

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com