การแก้ไข: ใบรับรองข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บไซต์ SSL โดยใช้ Internet Explorer 7: "เกิดปัญหากับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 954312 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 หากต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณเรียกใช้ Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเว็บเพจ Microsoft: การสนับสนุน Windows บางรุ่นกำลังจะสิ้นสุดลง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย คุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Internet Explorer 7 ใน Windows Vista Service Pack 1 (SP1) หรือบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008
 • คุณกำหนดค่าคอนฟิกนโยบายกลุ่มต่อไปนี้สำหรับ Internet Explorer:
  • คุณเปิดใช้งานนโยบาย "Locked-Down Local Machine Zone Template"
  • คุณปิดใช้งานนโยบาย "Web sites in less privileged Web content zones can navigate into this zone"
 • คุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ Secure Sockets Layer (SSL) โดยใช้ Internet Explorer 7 บนคอมพิวเตอร์ที่คุณตั้งค่านโยบายกลุ่มข้างต้น
ในสถานการณ์นี้ เว็บเพจข้อผิดพลาดของใบรับรองต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
เกิดปัญหากับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้
ปัญหาใบรับรองความปลอดภัยอาจแสดงว่ามีความพยายามหลอกลวงหรือดักข้อมูลที่คุณส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
ขอแนะนำให้คุณปิดเว็บเพจนี้ และอย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อ
คลิกที่นี่เพื่อปิดเว็บเพจนี้
ดำเนินต่อไปยังเว็บไซต์นี้ (ไม่แนะนำ)
ข้อมูลเพิ่มเติม
หากคุณมาถึงหน้านี้โดยคลิกลิงก์ โปรดตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ในแถบที่อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นที่อยู่ที่คุณต้องการ เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ เช่น https://example.com ให้ใส่ 'www' หน้าที่อยู่ https://www.example.com หากคุณเลือกข้ามข้อผิดพลาดนี้และดำเนินการต่อ อย่าป้อนข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ข้อผิดพลาดของใบรับรอง" ในวิธีใช้ Internet Explorer
หลังจากคลิก ดำเนินการต่อไปยังเว็บไซต์นี้ (ไม่แนะนำ) และไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เว็บไซต์ SSL ที่คุณพยายามเข้าอยู่ในโซนที่จำกัดสิทธิ์มากกว่าโซนอินเทอร์เน็ต เช่น โซนอินทราเน็ต

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไข Windows Vista Service Pack 1 และ Windows Server 2008

ขณะนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ดี โปรแกรมแก้ไขด่วนมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ ขอแนะนำให้รอ service pack รุ่นถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนโปรดติดต่อ Microsoft Customer Support Services เพื่อรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรับบริการจาก Microsoft Customer Support Services โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้
Microsoft:http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษอาจมีการยกเว้นค่าบริการที่เรียกเก็บตามปกติ หากพนักงานสนับสนุนของ Microsoft พิจารณาว่าการปรับปรุงดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณ ค่าใช้จ่ายในการรับบริการตามปกติจะเรียกเก็บจากการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายการปรับปรุงโดยเฉพาะ

การแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 รวมกันในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ดี อาจมีเพียงผลิตภัณฑ์เดียวที่แสดงอยู่ในรายการในหน้า “คำขอการแก้ไขด่วน” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้ได้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงเลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงในหน้านี้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดในการรีสตาร์ท

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลรีจิสทรี

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพื่อเป็นการป้องกันเพิ่มเติม โปรดสำรองรีจิสทรีก่อนปรับเปลี่ยน เพื่อให้สามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หลังจากติดตั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ regedit ในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl
 3. ที่เมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก คีย์
 4. พิมพ์ชื่อคีย์ต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  FEATURE_ERROR_PAGE_BYPASS_ZONE_CHECK_FOR_HTTPS_KB954312
 5. ที่เมนู แก้ไข เลือก สร้าง แล้วคลิก ค่า DWORD
 6. พิมพ์ iexplore.exe แล้วกด ENTER
 7. ในเมนู Edit ให้คลิก Modify
 8. พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 9. ออกจาก Registry Editor

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม เวลาจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น หากต้องการทราบความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันที่และเวลา ในแผงควบคุม

หมายเหตุของข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ สามารถระบุกำหนดเวลา (RTM,SPn) และสาขาบริการ (LDR, GDR) ได้จากการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังแสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.600 0 . 16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0 . 20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1 . 18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.600 1 . 22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008
 • แฟ้ม manifest และแฟ้ม .mum ที่ติดตั้งในแต่ละระบบแสดงรายการแยกต่างหาก แฟ้ม .mum และ .manifest และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะการปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับรุ่น 32 บิตของ Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll7.0.6001.222213,578,88012-Jul-200801:09x86
Mshtml.tlb7.0.6001.222211,383,42411-Jul-200823:00Not Applicable

สำหรับรุ่น 64 บิต ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll7.0.6001.222215,677,05612-Jul-200801:45x64
Mshtml.tlb7.0.6001.222211,383,42411-Jul-200823:40Not Applicable

สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mshtml.dll7.0.6001.2222110,062,84812-Jul-200801:26IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.222211,383,42411-Jul-200823:25Not Applicable

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
950067 เว็บเพจของข้อผิดพลาดใบรับรองปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามเข้าไปที่เว็บไซต์ SSL โดยใช้ Internet Explorer 7: "เกิดปัญหากับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และสำหรับ Windows Vista

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่น 32 บิตที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File namePackage_for_kb954312_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,367
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File nameX86_3adc02f2cff312dbec75e4532179c27b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22221_none_deec21ec25237bdf.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22221_none_13b811bf3b566946.manifest
File versionNot Applicable
File size840,275
Date (UTC)12-Jul-2008
Time (UTC)01:50

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่น 64 บิต ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameAmd64_acf199e83945a6d58f16fc02d66069f8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22221_none_2f89bf440c71b005.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22221_none_6fd6ad42f3b3da7c.manifest
File versionNot Applicable
File size840,336
Date (UTC)12-Jul-2008
Time (UTC)02:31
File namePackage_for_kb954312_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameIa64_10c209d41887ebc4aa225017661c4e8b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22221_none_8cdd02a458895f86.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22221_none_13b9b5b53b547242.manifest
File versionNot Applicable
File size840,306
Date (UTC)12-Jul-2008
Time (UTC)02:00
File namePackage_1_for_kb954312~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01
File namePackage_for_kb954312_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)13-Jul-2008
Time (UTC)18:01

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 954312 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กันยายน 2556 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbHotfixServer kbexpertiseinter kbqfe KB954312

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com