ตัวแสดงเหตุการณ์ปัญหาเมื่อคุณเปิดแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่มีขนาดใหญ่ และการเรียงลำดับรายการล็อก โดยคอลัมน์หนึ่งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957414 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเปิดแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตัวแสดงเหตุการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • ขนาดของแฟ้มบันทึกได้มากกว่า 2 เมกะไบต์
 • คุณเรียงลำดับรายการล็อก โดยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์
ในสถานการณ์สมมตินี้ ข้อยกเว้นเกิดขึ้น และตัวแสดงเหตุการณ์ขัดข้อง ปัญหานี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์หลายครั้งใน succession ที่รวดเร็วขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเซอร์วิสแพ็คติดตั้งบนคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และบริการสาขา (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008
 • รายการของแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานแต่ละการติดตั้งอยู่แสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Miguicontrols.dll6.0.6001.224233,375,10430 2009 Apr12:21x86
Miguicontrols.dll6.0.6002.221263,375,10430 2009 Apr12:06x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Miguicontrols.dll6.0.6001.224233,375,10430 2009 Apr12:21x64
Miguicontrols.dll6.0.6002.221263,375,10430 2009 Apr12:06x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Miguicontrols.dll6.0.6001.224233,375,10430 2009 Apr12:21IA-64
Miguicontrols.dll6.0.6002.221263,375,10430 2009 Apr12:06IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_aebfdc1155c62e33.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,76430 2009 Apr14:15ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_b0a94ed752e9cf5c.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,76430 2009 Apr19:08ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36701 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53001 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71301 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,52701 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42301 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42501 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53001 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71301 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vista

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_5ab22a0c0dfd9c326a0832b22c54aecb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_f7853fd7cdef5fe4.manifestไม่สามารถใช้งานได้68601 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_919c462503bc4be09d3d98ba5cfae9ab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_30281e342e6e0545.manifestไม่สามารถใช้งานได้68601 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_aebfdc1155c62e33.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,76430 2009 Apr14:15ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_b0a94ed752e9cf5c.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,76430 2009 Apr19:08ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37501 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,54001 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72301 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53701 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43101 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43301 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,54001 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72301 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_5ab22a0c0dfd9c326a0832b22c54aecb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_9b68484a158ff7aa.manifestไม่สามารถใช้งานได้68501 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_919c462503bc4be09d3d98ba5cfae9ab_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_d40b26a6760e9d0b.manifestไม่สามารถใช้งานได้68501 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22423_none_aebfdc1155c62e33.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,76430 2009 Apr14:15ไม่สามารถใช้งานได้
Msil_miguicontrols_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22126_none_b0a94ed752e9cf5c.manifestไม่สามารถใช้งานได้3,76430 2009 Apr19:08ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36601 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42601 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42901 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37001 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb957414_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71601 2009 พฤษภาคม11:53ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957414 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB957414 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957414

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com