MS09-062: Luki w zabezpieczeniach interfejsu GDI+ umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 957488 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-062. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń oraz informacje dotyczące znanych problemów z określonymi wersjami tego oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
958869 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla wszystkich wersji systemów Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 oraz dla systemu Windows Server 2000 z programem Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
970892 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 GDR: 13 października 2009
970894 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 3 QFE: 13 października 2009
970895 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 GDR: 13 października 2009
970896 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu SQL Server 2005 z dodatkiem Service Pack 2 QFE: 13 października 2009
970899 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla usług SQL Server 2000 Reporting Services z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009
971022 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2003 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
971023 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
971104 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 8.0 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
971105 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009
971108 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
971110 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
971111 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2: 13 października 2009
971117 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2005 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
971118 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008: 13 października 2009
971119 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
972221 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2008: 13 października 2009
972222 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 13 października 2009
972580 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 13 października 2009
972581 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office System 2007: 13 października 2009
974811 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office XP: 13 października 2009
973636 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Works 8: 13 października 2009
975337 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla pakietu redystrybucyjnego Microsoft Platform SDK Redistributable: 13 października 2009
975365 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ dla programu Microsoft Visio 2002: 13 października 2009
975962 MS09-062: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Forefront Client Security w systemie Windows 2000: 13 października 2009


Uwaga Oprócz produktów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” ta aktualizacja dotyczy również pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Report Viewer 2008 z dodatkiem SP1.

Właściwości

Numer ID artykułu: 957488 - Ostatnia weryfikacja: 21 października 2009 - Weryfikacja: 2.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista na następujących platformach
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Dodatek Service Pack 1 do systemu Windows Vista na następujących platformach
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Forefront Client Security na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
 • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Tools for the Microsoft Office System
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
  • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
  • Microsoft Visual J# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 Service Pack 1
 • Microsoft Report Viwer Redistributable 2008
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1 (x86)
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Microsoft Visual FoxPro 9.0 Service Pack 2
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 SP1
 • Platform SDK Redistributable: GDI+
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 na następujących platformach
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition Community Technology Preview
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer x64 Edition Community Technology Preview
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition Community Technology Preview
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition Community Technology Preview
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium-based Systems Community Technology Preview
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard x64 Edition Community Technology Preview
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition Community Technology Preview
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 na następujących platformach
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
  • Microsoft Office Access 2007
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Office Excel Viewer 2007
  • Microsoft Office InfoPath 2007
  • Microsoft Office OneNote 2007
  • Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
  • Microsoft Office Publisher 2007
  • Microsoft Office Visio Professional 2007
  • Microsoft Office Visio Standard 2007
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
  • Word Viewer
  • Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats
  • Microsoft Office Groove 2007
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 na następujących platformach
  • Microsoft Office Basic 2007
  • Microsoft Office Standard 2007
  • Microsoft Office Professional 2007
  • Microsoft Office Small Business 2007
  • Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych
  • Microsoft Office Enterprise 2007
  • Microsoft Office Ultimate 2007
  • Microsoft Office Access 2007
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Office Excel Viewer 2007
  • Microsoft Office InfoPath 2007
  • Microsoft Office OneNote 2007
  • Microsoft Office OneNote 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007
  • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
  • Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007
  • Microsoft Office Project Professional 2007
  • Microsoft Office Project Standard 2007
  • Microsoft Office Publisher 2007
  • Microsoft Office Visio Professional 2007
  • Microsoft Office Visio Standard 2007
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
  • Word Viewer
 • Microsoft Office 2007 Compatibility Pack Service Pack 1
 • Microsoft Office Groove 2007
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3 na następujących platformach
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office Excel Viewer 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Microsoft Office Word Viewer 2003 Service Pack 3
 • Word Viewer
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Works 8
 • Microsoft Expression Web
 • Microsoft Expression Web 2
Słowa kluczowe: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew KB957488

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com