การแก้ไข: บนคอมพิวเตอร์ที่มีใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ติดตั้ง มีข้อยกเว้นมี thrown เมื่อโปรแกรมประยุกต์เรียกเมธอด GetOptionalCustomModifiers หรือเมธอด GetRequiredCustomModifiers บนวัตถุ ParameterInfo ของอินเทอร์เฟซแบบทั่วไป

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 957541 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณมีโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกเมธอดGetOptionalCustomModifiersหรือเมธอดGetRequiredCustomModifiersบนวัตถุParameterInfoของอินเทอร์เฟซแบบทั่วไป เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้ง มีข้อยกเว้นมี thrown และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
เกิดเกิดข้อยกเว้นของชนิด 'System.ExecutionEngineException' ใน mscorlib.dll
นอกจากนี้ ID 1023 ของเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน เหตุการณ์นี้คล้ายกับต่อไปนี้:

รันไทม์.NET เวอร์ชั่น 2.0.50727.3053 - พลาดการเอ็นจินการปฏิบัติการร้ายแรง (734E7706) (80131506)

นอกจากนี้อาจบันทึกรหัสเหตุการณ์ 1000 ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ เหตุการณ์นี้คล้ายกับต่อไปนี้:

การที่ไม่ถูกต้องแอพลิเคชัน ConsoleApplication1.exe เวอร์ชั่น 1.0.0.0 ประทับเวลา 0x48dce3f5 ที่ไม่ถูกต้องของ mscorwks.dll โมดูล เวอร์ชั่น 2.0.50727.3053 ประทับเวลา 0x4889dc18 รหัสข้อยกเว้น 0xc0000005 ข้อบกพร่องออฟเซต 0x0002d2b5 ประมวลผล id 0 x 9% แอพลิเคชันเริ่มเวลา 0x % 10

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก มีปัญหาในการ SP1 .NET Framework 3.5

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จากเก็บรหัส MSDN แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://code.msdn.microsoft.com/KB957541

หมายเหตุ เก็บรหัส MSDN แสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณอยู่ในรายการ ได้เนื่องจากหน้ากระดาษที่เก็บรหัสทรัพยากรไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ชื่อ
หมายเหตุ ถ้าคุณต้องมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับ Windows Server 2008 หรือ สำหรับ Windows Vista Service Pack 1 ขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน 957542 แทน โปรแกรมแก้ไขด่วน 957542 ช่วยแก้ไขปัญหานี้ และจะพร้อมใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957542การแก้ไข: บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน.NET Framework 3.5 Service Pack 1 คอมไพเลอร์ JIT และตัวการดั้งเดิมรูปสร้าง (Ngen.exe) ที่ใช้แฟ้ม Mscorjit.dll อาจสร้างรหัสที่ไม่ถูกต้อง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SP1 3.5 Framework .NET ที่ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากแฟ้มที่ได้รับการปรับปรุงใด ๆ ที่กำลังถูกใช้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003, x เวอร์ชั่น 86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-200813:13
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-200813:13
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-200813:13
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003, x เวอร์ชั่น 64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-200813:13x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-200813:13x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-200813:13x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.30681,767,94416-200810:33x 64
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,562,94416-200810:33x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.306810,079,74416-200810:33x 64
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 เวอร์ชั่น IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.3068992,26416-200813:13x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,546,56016-200813:13x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.30685,815,80816-200813:13x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.30683,087,88016-200810:44IA-64
Mscorlib.dll2.0.50727.30684,005,88816-200810:44IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.306820,153,85616-200810:44IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้เกิดปัญหา

เมื่อต้องการทบทวนเกิดปัญหา สร้างโครงการ Microsoft Visual C# และจากนั้น เรียกใช้รหัสดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีใน.NET Framework 3.5 ติดตั้ง SP1
using System;
namespace GetCustomModifiersBug
{
  public interface IGenericInterface<T1, T2>
  {
    void GenericIfcMethod<T3>(T3 t3);
  }
  class Program
  {
    static void Main()
    {
      
        Type ifc = typeof(IGenericInterface<int, int>);
        // Either of the following lines on their own will cause the problem
        ifc.GetMethod("GenericIfcMethod").GetParameters()[0].GetOptionalCustomModifiers();
        ifc.GetMethod("GenericIfcMethod").GetParameters()[0].GetRequiredCustomModifiers();
            
    }
  }
}

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 957541 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbqfe kbmt KB957541 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:957541

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com