Κωδικός σφάλματος 0x80070490 κατά τη χρήση του Windows Update ή του Microsoft Update στο Web για την εγκατάσταση ενημερώσεων

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 958044 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη


Κατά τη χρήση του Windows Update ή του Microsoft Update για την εγκατάσταση ενημερώσεων, ενδέχεται να παρουσιαστεί ο κωδικός σφάλματος: 0x80070490 εάν είναι κατεστραμμένη η δήλωση Συντήρηση βάσει στοιχείων (CBS).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε το ζήτημα, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.
Μέθοδος 1: Εκτελέστε το εργαλείο System Update Readiness tool (Checksur.exe)
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed

Windows 8

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να εκτελέσετε το εργαλείο System Update Readiness Tool, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Πραγματοποιήστε σάρωση από το δεξιό άκρο της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε στην επιλογή Αναζήτηση. (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση).
 2. Πληκτρολογήστε γραμμή εντολών στο πλαίσιο αναζήτησης.
 3. Στη λίστα με τα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε σάρωση προς τα κάτω ή κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση ως διαχειριστής.
 4. Στο παράθυρο "Διαχειριστής: Γραμμή εντολών", πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, ακριβώς όπως εμφανίζονται. Πατήστε το πλήκτρο Enter έπειτα από κάθε εντολή:
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
  • DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
 5. Για να κλείσετε το παράθυρο "Διαχειριστής: Γραμμή εντολών", πληκτρολογήστε Έξοδος και, στη συνέχεια, Enter.
 6. Επανεκτελέστε το Windows Update.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista και Windows Server 2008

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να εκτελέσετε το εργαλείο System Update Readiness Tool, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 
 1. Κάντε λήψη και εκτέλεση του εργαλείου System Update Readiness tool. Αυτό το εργαλείο εκτελεί μια μοναδική σάρωση για ασυνέπειες που ενδέχεται να αποτρέψουν μελλοντικές λειτουργίες συντήρησης.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης και εκτέλεσης του εργαλείου Checksur.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft: 947821Περιγραφή του εργαλείου System Update Readiness για Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 και Windows Server 2008 R2
 2. Δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τις ενημερώσεις.
Σημείωση Μετά την εκτέλεση του εργαλείου, το αρχείο Checksur.log αποθηκεύεται στην ακόλουθη τοποθεσία: %systemroot%\Logs\CBS

Σε μια προεπιλεγμένη εγκατάσταση των Windows, το στοιχείο %systemroot% αντιπροσωπεύει τον κατάλογο των Windows.

Εάν το πρόβλημα δεν επιδιορθώθηκε με αυτήν τη μέθοδο, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο 2.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed
Μέθοδος 2: Εκτελέστε μια επιδιόρθωση εγκατάστασης των Windows
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed

Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ή Windows Server 2008

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 

Εάν αυτό το πρόβλημα δεν επιδιορθώθηκε με τη μέθοδο 1, μπορείτε να εκτελέσετε μια επιδιόρθωση εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος για να επαναφέρετε την τρέχουσα εγκατάσταση των Windows στην έκδοση του DVD εγκατάστασης. Αυτό απαιτεί επίσης εγκατάσταση όλων των ενημερώσεων που δεν περιλαμβάνονται στο DVD εγκατάστασης.

Σημείωση Η εκτέλεση μιας επιδιόρθωσης εγκατάστασης δεν θα καταστρέψει αρχεία και εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας.

Για να εκτελέσετε μια επιδιόρθωση εγκατάστασης των Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista ή του Windows Server 2008, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.
 2. Εισαγάγετε το DVD των Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 ή του Windows Server 2008 R2 στη μονάδα DVD του υπολογιστή σας. 
 3. Στο παράθυρο του προγράμματος εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση εγκατάσταση (Install Now).

  Σημείωση Εάν τα Windows δεν ανιχνεύσουν αυτόματα το DVD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start)
   Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    κουμπί "Έναρξη" (Start button)
   και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Drive:\setup.exe στο πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης (Start Search).

   Σημείωση Το σύμβολο κράτησης θέσης Drive είναι το γράμμα μονάδας της μονάδας DVD του υπολογιστή.
  2. Στη λίστα Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Setup.exe.
  3. Στο παράθυρο του προγράμματος εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση εγκατάσταση (Install Now).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεθείτε για να λάβετε τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις για εγκατάσταση (προτείνεται) (Go online to obtain the latest updates for installation (recommended)).
 5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό-κλειδί του CD εάν σας ζητηθεί.
 6. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα στη σελίδα "Εγκατάσταση των Windows (Install Windows)" της οποίας επιθυμείτε την Αναβάθμιση (Upgrade) ή την Άμεση επεξεργασία (Inplace).[Εισαγάγετε το κείμενο εδώ]
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Yes (Ναι) για να αποδεχθείτε τους Όρους άδειας χρήσης λογισμικού Microsoft.
 8. Στην οθόνη Ποιον τύπο εγκατάστασης θέλετε; (Which type of installation do you want?), κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση (Upgrade).
 9. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και έπειτα επιχειρήστε την εγκατάσταση των ενημερώσεων.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Windows XP, Windows Server 2003 και Windows 2000

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα σε Windows XP, Windows Server 2003 ή Windows 2000, χρησιμοποιήστε τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος" (System File Checker) για να επαληθεύσετε ότι διαθέτετε τις σωστές εκδόσεις των αρχείων συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Αντιγράψτε και, στη συνέχεια, επικολλήστε (ή πληκτρολογήστε) την παρακάτω εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER: cmd
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε sfc /scannow και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.

  Σημείωση Εάν σας ζητηθεί το CD των Windows XP, εισαγάγετε το CD στη μονάδα CD.
 4. Αφού ολοκληρωθεί ο Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker), δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τις ενημερώσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base): 310747Περιγραφή του Ελεγκτή Αρχείου Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe) των Windows XP και του Windows Server 2003 Εάν ο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να εκτελέσετε μια επιδιόρθωση εγκατάστασης των Windows XP.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης επιδιόρθωσης εγκατάστασης των Windows ΧΡ, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base): 315341Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP
Αφού ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση εγκατάστασης, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά τις ενημερώσεις.

Σημείωση Η εκτέλεση μιας επιδιόρθωσης εγκατάστασης δεν θα καταστρέψει αρχεία και εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα αυτήν τη στιγμή στον υπολογιστή σας.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης του Windows Update σε Windows 7, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: 
Αντιμετώπιση προβλημάτων με την εγκατάσταση ενημερώσεων

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 958044 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 - Αναθεώρηση: 5.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Λέξεις-κλειδιά: 
kbupdateissue kbinstallation kbexpertisebeginner kbtshoot kberrmsg kbprb KB958044

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com