Τρόπος επιδιόρθωσης των σφαλμάτων διακοπής σε μπλε οθόνη τα οποία προκαλούν την απροσδόκητη επανεκκίνηση ή τον τερματισμό των Windows Vista

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 958233 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Εισαγωγή

Όταν ο υπολογιστής σας αντιμετωπίζει ένα ανεπανόρθωτο πρόβλημα υλικού ή λογισμικού, τα Windows Vista τερματίζουν τη λειτουργία ή κάνουν επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Όταν συμβαίνει αυτό, τα Windows Vista ενδέχεται να εμφανίσουν μια μπλε οθόνη. Αυτή η μπλε οθόνη περιλαμβάνει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι "Η λειτουργία των Windows τερματίστηκε για να αποτραπεί βλάβη στον υπολογιστή σας". Άλλες φορές, τα Windows Vista εμφανίζουν ένα μήνυμα μετά τη σύνδεσή σας που υποδεικνύει ότι έγινε αποκατάσταση των Windows μετά από ένα σοβαρό σφάλμα ή απροσδόκητο τερματισμό λειτουργίας. Στη συνέχεια, τα Windows Vista σάς ζητούν να αναζητήσετε μια λύση για το πρόβλημα. Αυτά τα σφάλματα είναι γνωστά ως "σφάλματα μπλε οθόνης" ή σφάλματα διακοπής και μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες.

Οδηγίες βήμα προς βήμα για αρχάριους έως μεσαίου επιπέδου χρήστες υπολογιστών

Προτού ξεκινήσετε

Τα σφάλματα που εμφανίζονται σε μπλε οθόνη μπορεί να οφείλονται σε κάποιο πρόβλημα υλικού ή λογισμικού. Αυτό το άρθρο περιέχει μόνο τα βήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτά τα βήματα, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε πρόβλημα υλικού. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή έναν τεχνικό υλικού υπολογιστών για βοήθεια σχετικά με τα προβλήματα του υλικού.

Για να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

Έλεγχος για λύσεις σε προβλήματα

Όταν ένα πρόγραμμα σταματήσει να λειτουργεί, τα Windows μπορούν να αναζητήσουν μια λύση για εσάς. Ακόμη και αν τα Windows δεν βρήκαν μια λύση την πρώτη φορά που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, ενδέχεται να βρουν τη λύση στη συνέχεια. Επομένως, θα πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα αυτήν τη μέθοδο.

Για να ελέγξετε αν τα Windows εντόπισαν λύσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Εναλλακτικά τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στο παράθυρο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αναφορές προβλημάτων και λύσεις (Problem Reports and Solutions). Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα και συντήρηση (System and Maintenance) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναφορές προβλημάτων και λύσεις (Problem Reports and Solutions).
 3. Στην ενότητα Αναφορές προβλημάτων και λύσεις (Problem Reports and Solutions), του τμήματος παραθύρου Εργασίες (Tasks) (στην επάνω αριστερή πλευρά του παραθύρου), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση νέων λύσεων (Check for new solutions). Τα Windows θα αναζητήσουν λύσεις για τα προβλήματα. Για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα χρειαστούν αρκετά λεπτά.
 4. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι Δεν βρέθηκαν νέες λύσεις (No new solutions found), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close). Εναλλακτικά, αν εμφανιστεί κάποια σύνδεση στην ενότητα Λύσεις προς εγκατάσταση (Solutions to install) ή Πληροφορίες για άλλα προβλήματα (Information about other problems), κάντε κλικ σε κάθε σύνδεση και ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση: Η προβολή και η επιδιόρθωση ορισμένων προβλημάτων και λύσεων μπορεί να γίνει μόνο από κάποιον διαχειριστή. Επομένως, θα πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό διαχειριστή για την προβολή και την επιδιόρθωση αυτών των προβλημάτων.

Επόμενα βήματα

Εάν τα προηγούμενα βήματα επιδιόρθωσαν το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν αυτά τα βήματα δεν επιδιόρθωσαν το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις των Windows. 
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αναζητήστε και εγκαταστήστε όλες τις απαιτούμενες ενημερώσεις των Windows

Οι ενημερώσεις των Windows συμβάλουν στην προστασία της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του υπολογιστή σας. Αν θέλετε, μπορείτε να ρυθμίσετε τα Windows ώστε να εγκαθιστούν αυτόματα τις προτεινόμενες ενημερώσεις την καθορισμένη στιγμή. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε έλεγχο για ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Για την εκτέλεση του Windows Update με μη αυτόματο τρόπο ώστε να γίνει αναζήτηση για ενημερώσεις και νέα προγράμματα οδήγησης με τη χρήση του μενού "Έναρξη" στα Windows Vista, ακολουθήστε τα εξής βήματα
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel). Εναλλακτικά τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στο παράθυρο Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Windows Update. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα και συντήρηση (System and Maintenance) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Windows Update.
 3. Αν το μήνυμα στο παράθυρο που ανοίγει δηλώνει ότι τα Windows είναι ενημερωμένα, μεταβείτε στην ενότητα Αναζήτηση και εγκατάσταση ενημερωμένων προγραμμάτων οδήγησης από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Διαφορετικά, εάν τα Windows εντοπίσουν ενημερώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση (Install).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις των Windows, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα Βοήθειας και διαδικασιών:
Εγκατάσταση ενημερώσεων των Windows

Επόμενα βήματα

Εάν τα προηγούμενα βήματα επιδιόρθωσαν το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν το πρόβλημα δεν επιδιορθώθηκε με αυτά τα βήματα, ελέγξτε αν πρέπει να εγκαταστήσετε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης για το υλικό σας και άλλο λογισμικό. 
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αναζήτηση και εγκατάσταση ενημερωμένων προγραμμάτων οδήγησης από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας

Ένα πρόγραμμα οδήγησης είναι λογισμικό που επιτρέπει στον υπολογιστή σας να επικοινωνεί με υλικό ή συσκευές. Χωρίς τα προγράμματα οδήγησης, το υλικό που συνδέετε στον υπολογιστή σας (για παράδειγμα, μια κάρτα γραφικών ή μια κάμερα Web) δεν λειτουργεί σωστά. Οι κατασκευαστές υπολογιστών αναθεωρούν ανά διαστήματα τα προγράμματα οδήγησής τους ώστε να υποστηρίζονται αλλαγές στο λογισμικό και το υλικό. Αν ο υπολογιστής σας δεν χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση ενός προγράμματος οδήγησης, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα κατά την επικοινωνία με το εγκατεστημένο υλικό ή λογισμικό. Για την ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης για το υλικό του υπολογιστή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του κατασκευαστή του υπολογιστή σας στο Web και ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται για να εντοπίσετε, να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε τα ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης. Ακολουθεί μια λίστα με τις τοποθεσίες υποστήριξης των δημοφιλέστερων κατασκευαστών υπολογιστών
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed

 • Acer
 • Asus
 • Dell
 • Fujitsu
 • Πύλη
 • HP
 • Lenovo
 • Panasonic
 • Sony
 • Toshiba
Για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας περισσότερων κατασκευαστών υλικού και λογισμικού, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Επόμενα βήματα

Αν αυτή η εγκατάσταση των ενημερωμένων προγραμμάτων οδήγησης επιδιορθώσει το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτήν την εγκατάσταση, προσπαθήστε να το επιδιορθώσετε με τη χρήση του εργαλείου Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Χρήση επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση

Η Επιδιόρθωση εκκίνησης είναι ένα εργαλείο αποκατάστασης των Windows Vista που μπορεί να επιδιορθώσει ορισμένα προβλήματα, όπως αρχεία συστήματος που απουσιάζουν ή έχουν καταστραφεί που ενδέχεται να αποτρέψουν την ορθή εκκίνηση των Windows. Επίλυση
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Όταν εκτελείται η Επιδιόρθωση εκκίνησης, σαρώνει τον υπολογιστή σας για το πρόβλημα και έπειτα επιχειρεί να το επιδιορθώσει ώστε ο υπολογιστής σας να μπορεί να εκκινηθεί σωστά. Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τα Windows, η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση μπορεί να εκτελεστεί αυτόματα. Εάν δεν εκτελεστεί αυτόματα, δοκιμάστε να την εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της Επιδιόρθωσης κατά την εκκίνηση με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στο ακόλουθο θέμα Βοήθειας και διαδικασιών:

Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση: συνήθεις ερωτήσεις

Επόμενα βήματα

Εάν η Επιδιόρθωση κατά την εκκίνηση επιλύσει το πρόβλημα, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με αυτό το εργαλείο, προσπαθήστε να το επιδιορθώσετε με τη χρήση της δυνατότητας Επαναφορά συστήματος.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Χρήση της Επαναφοράς συστήματος

Η Επαναφορά του συστήματος είναι μια δυνατότητα των Windows που σας βοηθά να επαναφέρετε τα αρχεία του συστήματος του υπολογιστή σας σε ένα χρονικό σημείο πριν από την εμφάνιση του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αναιρέσετε αλλαγές συστήματος στον υπολογιστή σας χωρίς να επηρεάσετε τα προσωπικά σας αρχεία όπως τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα έγγραφα ή οι φωτογραφίες σας. Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε ένα προηγούμενο σημείο επαναφοράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
 1. Πρώτα, αποθηκεύστε τυχόν ανοιχτά αρχεία και κλείστε όλα τα προγράμματα. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή η επαναφορά συστήματος θα επανεκκινήσει τον υπολογιστή σας όταν ολοκληρωθεί.
 2. Ανοίξτε την Επαναφορά συστήματος. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs)Προγράμματα (Programs)).
 3. Στα Βοηθήματα (Accessories), κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
  • Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
    Δικαίωμα "Έλεγχος λογαριασμού χρήστη" (User Account Control)
   Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ή κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια (Continue).
 4. Όταν ανοίξει ο Οδηγός επαναφοράς συστήματος, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή διαφορετικού σημείου επαναφοράς (Choose a different restore point).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 6. Επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς που εκτιμάτε ότι δημιουργήθηκε πριν εμφανιστεί το πρόβλημα.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 8. Περιμένετε όσο η Επαναφορά Συστήματος επανεκκινεί τον υπολογιστή σας.

Επόμενα βήματα

Αν δεν υπάρχουν σημεία επαναφορά τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή αν το πρόβλημα δεν επιδιορθώθηκε με την Επαναφορά Συστήματος, θα πρέπει να εκτελέσετε καθαρή εγκατάσταση των Windows Vista για την επιδιόρθωση του προβλήματος.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Εγκατάσταση νέας ή "καθαρής" έκδοσης των Windows

Αν διαθέτετε έναν δίσκο επαναφοράς ή αποκατάστασης (CD-ROM ή DVD) από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για τη γρήγορη επαναφορά των Windows και όλου του λογισμικού που ήταν προεγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό που δεν ήταν ήδη εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να εισαγάγετε τον δίσκο και, στη συνέχεια, να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαναφοράς. Επίλυση
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding start collapsed
Αν δεν διαθέτετε CD-ROM ή DVD επαναφοράς, μπορείτε να εγκαταστήσετε μια νέα, ή καθαρή, έκδοση των Windows χρησιμοποιώντας το δίσκο εγκατάστασης των Windows. Ωστόσο, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε όλο το υπόλοιπο λογισμικό ξεχωριστά σε αυτήν την περίπτωση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης των Windows από τον δίσκο εγκατάστασης των Windows, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
918884 Τρόπος εγκατάστασης των Windows Vista
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets folding end collapsed

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων με την εκκίνηση των Windows, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Τι πρέπει να κάνετε αν η εκκίνηση των Windows δεν γίνεται σωστά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων λογισμικού για προχωρημένους ή για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος υλικού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας ή έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό υλικού.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 958233 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 8.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Service Pack 1 για Windows Vista
Λέξεις-κλειδιά: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbtshoot kbcip KB958233

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com