วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดการหยุดทำงานบนจอสีฟ้าที่ทำให้ Windows Vista ชัตดาวน์หรือรีสตาร์ตโดยไม่คาดคิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958233 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณพบกับฮาร์ดแวร์ที่ไม่สามารถกู้คืนหรือปัญหาซอฟต์แวร์ Windows Vista ชัตดาวน์ หรือรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น Windows Vista อาจแสดงจอสีฟ้า จอสีฟ้านี้จะแสดงข้อความที่ระบุว่า "Windows ถูกชัตดาวน์เพื่อป้องกันความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ" ในบางครั้ง Windows Vista จะแสดงข้อความหลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบที่ระบุว่า Windows ได้ฟื้นฟูจากข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงหรือการชัตดาวน์ที่ไม่คาดคิด จากนั้น Windows Vista จะแจ้งเตือนให้คุณตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหานี้ ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะรู้จักกันในชื่อว่า "ข้อผิดพลาดจอสีฟ้า" หรือข้อผิดพลาดการหยุดทำงาน ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นและระดับกลาง

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในหน้าจอสีฟ้าอาจเกิดจากปัญหาของซอฟต์แวร์หรือปัญหาของฮาร์ดแวร์ บทความนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่คุณสามารถใช้เพื่อลองแก้ไขปัญหาด้านซอฟต์แวร์เท่านั้น ถ้าคุณไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจจะประสบกับปัญหาฮาร์ดแวร์ ในกรณีนี้ คุณต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือช่างเทคนิคด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เพื่อขอความช่วยเหลือในปัญหาด้านฮาร์ดแวร์

ในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหา ให้ปฏิบัติตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบวิธีแก้ไขปัญหา

เมื่อโปรแกรมหยุดการทำงาน Windows สามารถตรวจหาการแก้ไขปัญหาสำหรับคุณ แม้ว่า Windows ไม่พบวิธีการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นครั้งแรก แต่ Windows อาจพบวิธีการแก้ไขหลังจากปัญหาครั้งแรกเกิดขึ้น ดังนั้นคุณควรลองวิธีการนี้ก่อน 

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า Windows ค้นพบวิธีการแก้ไขหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม หรือไปยัง การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใน แผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่ รายงานปัญหาและวิธีการแก้ไข หรือคลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก รายงานปัญหาและวิธีการแก้ไข
 3. ใน รายงานปัญหาและวิธีการแก้ไข ในบานหน้าต่าง งาน (ทางด้านซ้ายบนของหน้าต่าง) ให้คลิก ตรวจสอบวิธีการแก้ไขใหม่ Windows จะตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งหรือนานกว่านั้น
 4. หากข้อความที่ปรากฏขึ้นได้ระบุว่า ไม่พบวิธีการแก้ไขใหม่ ให้คลิก ปิด หรือหากลิงค์ปรากฏขึ้นภายใต้ วิธีการแก้ไขที่จะติดตั้ง หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอื่น คลิกที่แต่ละลิงค์ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้ไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ: ปัญหาและวิธีการแก้ไขบางอย่างสามารถดูและแก้ไขได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น ดังนั้น คุณต้องเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้บัญชีของผู้ดูแลระบบเพื่อดูและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ขั้นตอนถัดไป

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมปรับปรุงของ Windows รุ่นล่าสุดทั้งหมด 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ตรวจหา และติดตั้งการปรับปรุง Windows จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด

โปรแกรมปรับปรุงของ Windows ช่วยป้องกันความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่แนะนำในเวลาที่คุณกำหนดโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงได้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเรียกใช้การปรับปรุง Windows ด้วยตนเองและตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงและไดรเวอร์ใหม่เมื่อคุณกำลังใช้เมนูเริ่มต้นของ Windows Vista ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม หรือไปยัง การตั้งค่า แล้วคลิก แผงควบคุม
 2. ใน แผงควบคุม ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือคลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก โปรแกรมปรับปรุงของ Windows
 3. หากหน้าต่างที่เปิดขึ้นระบุว่า Windows เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว ให้ไปยังส่วน ตรวจสอบและติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือหาก Windows พบโปรแกรมปรับปรุง ให้คลิก ติดตั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุง Windows ดูหัวข้อวิธีใช้และวิธีต่อไปนี้:
ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows

ขั้นตอนถัดไป

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากขั้นตอนเหล่านี้แก้ปัญหาไม่ได้ ให้ตรวจดูว่าคุณอาจต้องติดตั้งไดรเวอร์ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของคุณหรือไม่ 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ตรวจหา และติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ

ไดรเวอร์คือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ หากไม่มีไดรเวอร์ ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น วิดีโอการ์ดหรือเว็บแคม) จะทำงานผิดปกติ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ตรวจทานของโปรแกรมควบคุมเป็นระยะๆ เพื่ออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ใช้ไดรเวอร์รุ่นล่าสุด อาจมีปัญหาทางด้านการสื่อสารกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บางตัวที่ติดตั้งภายในเครื่อง ในการปรับปรุงไดรเวอร์สำหรับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของพวกเขาเพื่อค้นหา ดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุด รายการไซต์ที่สนับสนุนสำหรับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมคือ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

 • Acer
 • Asus
 • Dell
 • Fujitsu
 • Gateway
 • HP
 • Lenovo
 • Panasonic
 • Sony
 • Toshiba
สำหรับข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมของผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ขั้นตอนถัดไป

หากการติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากการติดตั้งนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือ Startup Repair ได้หรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้ Startup Repair

Startup Repair คือ เครื่องมือการฟื้นฟูของ Windows Vista ที่สามารถซ่อมแซมปัญหาได้บางประเภท ได้แก่ แฟ้มของระบบที่ได้รับความเสียหายหรือที่สูญหายที่อาจป้องกันให้ Windows เริ่มต้นการทำงานได้อย่างถูกต้อง วิธีแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อคุณเรียกใช้ซ่อมแซมการเริ่มต้นระบบ จะมีการสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อค้นหาปัญหา และจากนั้นก็จะพยายามแก้ไขเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่สามารถเริ่มต้น Windows เครื่องมือ Startup Repair อาจทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้ามันไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ พยายามเรียกใช้งานด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ Startup Repair ด้วยตนเองได้ ดูหัวข้อวิธีใช้และวิธีต่อไปนี้:

Startup Repair: คำถามที่พบบ่อย

ขั้นตอนถัดไป

หาก Startup Repair สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากเครื่องมือนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้คุณสมบัติ System Restore ได้หรือไม่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ใช้ System Restore

System Restore คือ คุณสมบัติของ Windows ที่จะช่วยให้คุณสามารถคืนค่าแฟ้มของระบบคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น นี่คือวิธีในการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยได้ส่งผลกระทบกับแฟ้มส่วนตัว เช่น ข้อความอีเมล เอกสาร หรือภาพถ่าย หากต้องการคืนค่าคอมพิวเตอร์ไปยังจุดคืนค่าก่อนหน้านี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 1. บันทึกแฟ้มเปิด และปิดโปรแกรมทั้งหมดก่อน คุณต้องทำขั้นตอนนี้เนื่องจาก System Restore จะเริ่มต้นการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่เมื่อเสร็จสิ้น
 2. เปิด System Restore ในการทำดังกล่าว คลิก เริ่มต้น แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด (หรือ โปรแกรม)
 3. คลิก Accessories คลิก System Tools แล้วคลิก System Restore
  • ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   การอนุญาตควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับแจ้งขอรหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือขอการยืนยันรหัส ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิก ดำเนินการต่อ
 4. เมื่อตัวช่วยของ System Restore เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม เลือกจุดการคืนค่าอื่น
 5. คลิก ถัดไป
 6. เลือกจุดการคืนค่าที่คุณคาดว่าได้ถูกสร้างก่อนจะเกิดปัญหาขึ้น
 7. คลิก ถัดไป และคลิก เสร็จสิ้น
 8. รอสักครู่ในขณะที่การคืนค่าระบบรีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าไม่มีจุดคืนค่าที่คุณสามารถใช้ได้ หรือถ้าการใช้การคืนค่าระบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เราขออภัยที่คุณจะต้องดำเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมดของ Windows Vista เพื่อแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ติดตั้ง Windows ใหม่หรือแบบ "ใหม่ทั้งหมด"

หากคุณมีแผ่นดิสก์คืนค่าหรือฟื้นฟู (CD-ROM หรือ DVD) จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้แผ่นดิสก์ดังกล่าวเพื่อคืนค่า Windows และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ติดตั้งโดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่อีกครั้ง หากคุณใช้วิธีนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณสามารถใส่แผ่นดิสก์แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มกระบวนการคืนค่า วิธีแก้ไขปัญหา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หากคุณไม่มีแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดีสำหรับการคืนค่า คุณก็สามารถติดตั้ง Windows รุ่นใหม่หรือติดตั้งใหม่ทั้งหมดได้โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows แต่ในกรณีนี้คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ แต่ละรายการใหม่ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง Windows ใหม่จากแผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
918884 วิธีการติดตั้ง Windows Vista (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ Windows ให้ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
สิ่งที่ควรทำเมื่อ Windows ไม่เริ่มต้นทำงานตามปกติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ขั้นสูง หรือวิธีการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ โปรดติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือช่างเทคนิคด้านฮาร์ดแวร์ที่มีคุณสมบัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958233 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbtshoot kbcip KB958233

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com