การแก้ไข: ชื่ออินสแตนซ์เริ่มต้นถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้องให้ SQLEXPRESS เมื่อคุณติดตั้ง SQL Server 2008 Express

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 958778 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 Express ชื่ออินสแตนซ์การเริ่มต้นถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้องเพื่อ SQLEXPRESS

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้นในการเซ็ตอัพ 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ พิมพ์mssqlserverในการตัวอย่างที่มีชื่อกล่องบนการตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์หน้าระหว่างการติดตั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น โปรแกรมประยุกต์ที่มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่เริ่มต้นของ SQL Server อาจจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์เริ่มต้น SQL Server 2008 Express

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

สถานการณ์สมมติ 1

  1. เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Express ของ SQL Server 2008
  2. ในการชื่ออินสแตนซ์หน้า ชนิดmssqlserverในการชื่ออินสแตนซ์กล่อง แล้วคลิกถัดไป.
  3. ในการความต้องการเนื้อที่ดิสก์หน้า คลิกสำรองข้อมูลเมื่อต้องการกลับไปชื่ออินสแตนซ์หน้า

    ขอให้สังเกตว่า ชื่ออินสแตนซ์ได้sqlexpress.

สถานการณ์สมมติ 2

  1. เริ่มโปรแกรมติดตั้ง Express ของ SQL Server 2008
  2. ในการการตั้งค่าคอนฟิกอินสแตนซ์หน้า คลิกตัวอย่างการเริ่มต้น.

    ขอให้สังเกตว่า ชื่ออินสแตนซ์ได้sqlexpress.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 Express แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/express/sql/Default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 958778 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Express
Keywords: 
kbsetup kbtshoot kbprb kbmt KB958778 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:958778

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com