คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ GDR 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL: 10 กุมภาพันธ์ 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09-004 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้ระบุ โดยเหล่านี้ปัญหาที่ทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือที่ภายในของ Microsoft สำหรับการตัดสินค้าจากคลังของสนับสนุนการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การสากลบริการเว็บไซต์:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
ลูกค้าองค์กรสามารถรับการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยผ่านของผู้ติดต่อการสนับสนุนปกติ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบทความชื่อบทความ
953739sql Server 2005 installers ไม่ปรับปรุงอินสแตนซ์ของบริการ SQL Server ที่อยู่ในสถานะที่ถูกปิดใช้งาน
953741sql Server 2005 installers หยุดการบริการที่อ้างถึง
955250เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามถอนการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Edition ด่วนของ SQL Server 2005:"1731 แพ็คเกจการติดตั้งเป็นแหล่งที่มาสำหรับผลิตภัณฑ์ [2] ไม่เกิดเสียของซิงค์กับแพคเกจของไคลเอ็นต์"
957008sql Server 2005 Service Pack 2 จะไม่สำเร็จอัพเดตเมื่อคุณพยายามติดตั้ง หรือถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย
967095ฐานข้อมูล Windows ภายใน (WYukon) จะถูกเอาออกเมื่อคุณใช้รายการ Add or Remove Programs ใน'แผงควบคุม'เพื่อถอนการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2005
ถ้าการติดตั้ง Microsoft SQL Server 2005 หรือ Edition ด่วนของ SQL Server 2005 ติดตั้ง การปรับรุ่นจากรุ่นก่อนหน้าของ SQL Server คุณควรตรวจทานส่วนปัญหาที่พบในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
960082คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ GDR 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009
960083คำอธิบาย MS09-004: การปรับปรุงความปลอดภัย สำหรับ QFE 2000 เซิร์ฟเวอร์ SQL และ MSDE 2000: 10 กุมภาพันธ์ 2009

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

สำหรับทั้งหมดสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ SQL Server 2005 Service Pack 2 (SP2)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651218 08 dec4:24x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418 08 dec4:24x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818 08 dec4:24x86
msdtssrvr.exe9.0.3077.020259218 08 dec4:24x86
msmdsrv.exe9.0.3077.01489135218 08 dec4:24x86
nsservice.exe9.0.3077.01827218 08 dec4:24x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.012988818 08 dec4:24x86
reportingservicesservice.exe9.0.3077.01365618 08 dec4:24x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220818 08 dec4:25x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132899218 08 dec4:25x86
sqlaccess.dll2005.90.3077.034697618 08 dec4:25x86
sqlservr.exe2005.90.3077.02918127218 08 dec4:25x86
sqlwb.exe2005.90.3077.082057618 08 dec4:25x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ Itanium ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079650418 08 dec5:44x86
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651218 08 dec4:24x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418 08 dec4:24x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818 08 dec4:24x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
msdtssrvr.exe9.0.3077.019848818 08 dec5:44ia64
msmdsrv.exe9.0.3077.04875964818 08 dec5:44ia64
nsservice.exe9.0.3077.01826418 08 dec5:44x86
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.027120018 08 dec5:44ia64
reportingservicesservice.exe9.0.3077.01366418 08 dec5:44x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220818 08 dec5:44x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132899218 08 dec5:44x86
sqlaccess.dll2005.90.3077.034851218 08 dec5:44x86
sqlservr.exe2005.90.3077.07250620818 08 dec5:45ia64
sqlwb.exe2005.90.3077.082057618 08 dec4:25x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ SQL Server 2005 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
microsoft.reportingservices.diagnostics.dll9.0.3077.079651217-ธ.ค.-0823:57x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll9.0.3077.029270418 08 dec4:24x86
microsoft.sqlserver.maintenanceplantasksui.dll9.0.3077.071868818 08 dec4:24x86
microsoft.visualstudio.templatewizardinterface.dll8.0.50727.421587223-ก.ย.-056:56x86
msdtssrvr.exe9.0.3077.019849617-ธ.ค.-0823:57x64
msmdsrv.exe9.0.3077.03012284817-ธ.ค.-0823:57x64
reportingservicesnativeserver.dll2005.90.3077.015804017-ธ.ค.-0823:57x64
reportingservicesservice.exe9.0.3077.01365617-ธ.ค.-0823:57x86
reportingserviceswebserver.dll9.0.3077.0172220017-ธ.ค.-0823:57x86
reportingserviceswebuserinterface.dll9.0.3077.0132898417-ธ.ค.-0823:57x86
sqlaccess.dll2005.90.3077.035414417-ธ.ค.-0823:57x86
sqlservr.exe2005.90.3077.03966345617-ธ.ค.-0823:58x64
sqlwb.exe2005.90.3077.082057618 08 dec4:25x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 86 รุ่นของฐานข้อมูลภายใน Windows (WYukon)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsize
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5357,560
Mfc80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:261,093,632
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2640,960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2645,056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2665,536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2657,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2661,440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2661,440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2661,440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2649,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2649,152
Mfc80u.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:261,079,808
Msvcp80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:26548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:26626,688
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006 2007 Apr15:55122,368
Sqlwep.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5388,792
Instapi.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:3735,032
Sqldumper.exe2005.90.3042.010 2007 Feb11:2968,976
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010 2007 Feb11:2989,968
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010 2007 Feb11:2999,696
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29181,616
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2320,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2921,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2921,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2920,848
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2923,408
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48114,688
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:4995,744
Msvcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48479,232
Msvcp80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48548,864
Msvcr80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:48626,688
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5840,960
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5845,056
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5865,536
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5857,344
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5861,440
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5861,440
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5861,440
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5849,152
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:5849,152
Mfc80.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:161,093,632
Mfc80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:161,079,808
Mfcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:1669,632
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200507:1657,344
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2967,952
Batchparser90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:09127,856
Dbghelp.dll6.6.7.510 2007 Feb11:091,039,728
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23870,256
Odsole70.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4557,048
Opends60.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4521,208
Sqlaccess.dll2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.10:25346,976
Sqlboot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2950,032
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010 2007 Feb11:2978,192
Sqlos.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2917,776
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4919,160
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4917,624
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5029,912
Sqlservr.exe2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.10:2529,181,272
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29106,864
Xmlrw.dll2.0.3609.010 2007 Feb11:30169,840
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010 2007 Feb11:30123,760
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014 2005 Oct08:5348,856
Xplog70.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:3040,816
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:3022,384
Xpstar90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb11:30295,792
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb10:563,072
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:5549,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:5518,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:559,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:5511,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:2357,048
Odsole70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:2320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:232,118,000
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:239,432
Xplog70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.18:2312,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4418,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:469,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:1857,048
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:1720,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:232,109,808
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:179,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013 2006 แจวันที่ 14:0058,072
Odsole70.rll2005.90.1399.013 2006 แจวันที่ 14:0020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:232,066,800
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2324,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:569,432
Xplog70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:5612,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23162,160
Msxmlsql.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:3649,880
Odsole70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:3718,648
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:369,432
Xplog70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200513:3611,992
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0849,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0818,648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:231,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2322,896
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0811,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:สีกัน20,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:231,982,320
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4912,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:23160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5053,976
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:231,941,872
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29159,600
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2852,512
Odsole70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2720,256
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:291,968,496
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2924,944
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:269,504
Xplog70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2712,064
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29160,112
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5050,904
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:4919,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:291,834,352
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5020,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:499,432
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct08:5011,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29157,040
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0949,880
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0918,648
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:291,740,144
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2922,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:089,432
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ16:0911,992
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29155,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:3056,024
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:3020,184
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:292,014,064
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:2925,968
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:309,432
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ14:3012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb11:29162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:502,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb10:561,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:522,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:512,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:512,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:541,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:541,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:511,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:49804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb11:50828,928
Atl80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct05:2695,744

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นของฐานข้อมูลภายใน Windows (WYukon)

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นวันที่เวลาsizeCPU
Ssdebugps.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3863,192x64
Mfc80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน1,605,120x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน40,960x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน45,056x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน65,536x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน57,344x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน61,440x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน61,440x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน61,440x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน49,152x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:สีกัน49,152x86
Mfc80u.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:461,602,560x64
Msvcp80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:461,097,728x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:46822,784x64
Sqlvdi.dll2000.85.2102.006 2007 Apr15:57160,256x64
Sqlwep.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:36121,048x64
Dbghelp.dll6.6.7.510 2007 Feb15:561,329,520x64
Instapi.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:2341,688x64
Sqldumper.exe2005.90.3042.010 2007 Feb16:0384,336x64
Sqlwriter.exe2005.90.3042.010 2007 Feb16:03156,016x64
Sqlwtsn.exe9.0.3042.010 2007 Feb16:0399,696x86
Sqlwvss.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03374,640x64
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0221,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0222,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0221,360
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,896
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,384
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0321,872
Sqlwriter.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0323,920
Sqlctr90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0380,752x64
Batchparser90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb15:56182,128x64
Msxmlsql.dll2005.90.3042.010 2007 Feb15:571,403,248x64
Odsole70.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3188,280x64
Opends60.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3122,744x64
Sqlaccess.dll2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.05:57354,144x86
Sqlboot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0355,664x64
Sqlmaint.exe2005.90.3042.010 2007 Feb16:0393,040x64
Sqlos.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0318,288x64
Sqlresld90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3621,208x64
Sqlresourceloader.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3625,816x64
Sqlscm90.dll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3739,128x64
Sqlservr.exe2005.90.3077.018 2008 ธ.ค.05:5839,663,456x64
Sqlsvc90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03132,464x64
Xmlrw.dll2.0.3609.010 2007 Feb16:03282,480x64
Xmlrwbin.dll2.0.3609.010 2007 Feb16:03199,536x64
Xpadsi90.exe2005.90.1399.014 2005 Oct19:4167,288x64
Xplog70.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0352,592x64
Xpsqlbot.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0324,432x64
Xpstar90.dll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03546,160x64
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb15:433,584
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:1850,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:1819,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:021,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0222,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:179,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:1712,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:02156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:2057,560
Odsole70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:2021,208
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:022,118,512
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0225,456
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.012 2005 ธ.ค.17:2013,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:02162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3119,160
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:299,944
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3012,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4457,560
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:032,110,320
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0326,992
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:439,944
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4313,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03163,184
Msxmlsql.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:1458,584
Odsole70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:1320,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:032,067,312
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:139,944
Xplog70.rll2005.90.1399.013 2006 แจ13:1313,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03162,672
Msxmlsql.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:4250,392
Odsole70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:4219,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:429,944
Xplog70.rll2005.90.1399.0Dec-06-200512:4212,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2119,160
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2112,504
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3513,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3854,488
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3620,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,942,384
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3612,504
Msxmlsql.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2453,024
Odsole70.rll2005.90.1399.028 2006 Jun21:2320,768
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,969,008
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03160,624
Msxmlsql.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3751,416
Odsole70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3619,672
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,834,352
Sqlmaint.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3620,184
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:359,944
Xplog70.rll2005.90.1399.014 2005 Oct19:3612,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03157,552
Msxmlsql.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2150,392
Odsole70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2119,160
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:031,740,656
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0322,896
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:209,944
Xplog70.rll2005.90.1399.005 2006 แจ15:2012,504
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03156,016
Msxmlsql.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4656,536
Odsole70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4620,696
Sqlevn70.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:032,014,576
Sqlmaint.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:0326,480
Sqlsvc90.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:459,944
Xplog70.rll2005.90.1399.003 2006 แจ13:4513,016
Xpstar90.rll2005.90.3042.010 2007 Feb16:03162,160
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:092,107,904
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb15:431,730,048
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:102,004,480
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:092,099,712
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:102,057,216
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:101,142,272
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:081,106,944
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:101,972,736
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:101,932,288
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:091,958,912
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:091,824,256
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:09804,352
Sqlevn70.rll.mui2005.90.3042.010 2007 Feb16:09828,928
Atl80.dll8.0.50727.4214 2005 Oct17:46110,592x64
Atl80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:30110,592x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:27516,096x64
Msvcp80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:281,097,728x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4223 Sep 200505:26822,784x64
Mfc80chs.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0440,960x86
Mfc80cht.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0445,056x86
Mfc80deu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0465,536x86
Mfc80enu.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0457,344x86
Mfc80esp.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0461,440x86
Mfc80fra.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0461,440x86
Mfc80ita.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0461,440x86
Mfc80jpn.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0449,152x86
Mfc80kor.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0449,152x86
Mfc80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:001,605,120x64
Mfc80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:031,602,560x64
Mfcm80.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0565,024x64
Mfcm80u.dll8.0.50727.4223 Sep 200506:0663,488x64

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB960089 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com