สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 960598 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้แสดง builds Microsoft SQL Server 2005 ที่หลังจาก Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) ถูกนำออกใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้าง 9.00.4315 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 20 ธันวาคม 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438344แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4311 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 18 ตุลาคม 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2345449แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 12 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4309 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 16 สิงหาคม 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2258854แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 11 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3


สร้าง 9.00.4305 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 21 มิถุนายน 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
983329แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 10 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4294 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 เมษายน 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
980176แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4290

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 12 เมษายน 2010

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยการลงรายการบัญชี-SP3 hotfixe ต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
433034คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8623 และไม่ส่งข้อผิดพลาดตัวจัดกำหนดการเป็นระยะ ๆ เมื่อคุณพยายามที่จะล้างการแจ้งเตือนการหมดอายุเก่าใน SQL Server 2008

สร้าง 9.00.4285 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกเปิดบน Febuary 15, 2010
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
978915แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 8 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4278

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 11 มกราคม 2010

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP3 การลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
386855
392918
978791การแก้ไข: สูญเสียข้อมูลอาจเกิดขึ้นหากเธรดการมิเรอร์ฐานข้อมูลหยุดการตอบสนองเป็นเวลานานในระหว่างกระบวนการอัตโนมัติ failover ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008
392727978947ปัญหาที่ไม่ใช่ส่งอาจทำให้ฐานข้อมูลที่มิเรอร์ failover ใน SQL Server 2005 และ SQL Server 2008

สร้าง 09.00.4273 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 21 ธันวาคม 2009
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976951แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4268

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 4 พฤศจิกายน 2009

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยการลงรายการบัญชี-SP3 hotfixe ต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
369894977151ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณเพิ่มการบอกรับสมาชิก republisher ที่อยู่ในสิ่งพิมพ์เวียน ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008: “ไม่สามารถสร้างการบอกรับเป็นสมาชิกได้เนื่องจากการสมัครสมาชิกแล้วที่มีอยู่ในฐานข้อมูลการบอกรับสมาชิก ”

สร้าง 9.00.4267

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 31 ตุลาคม 2009

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยการลงรายการบัญชี-SP3 hotfixe ต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
368304977007การแก้ไข: MDX การสอบถามในสคริปต์คำนวณล้มเหลว ด้วยข้อยกเว้นภายใน และทำให้การบริการ SQL Server 2005 การวิเคราะห์การล้มเหลวเมื่อพวกเขาจะใช้ในการสร้างการคำนวณที่ซับซ้อนซึ่งมีการเรียกฟังก์ชันบางแอสเซมบลี DLL ภายนอก

สร้าง 09.00.4266 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 ตุลาคม 2009
For more information about the SQL Server 2005 post-Service Pack 3 hotfixes that are included in this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
974648แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 6 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

Build 9.00.4235

This build was released on September 24, 2009.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP3 hotfixe.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
353209973643การแก้ไข: การซิงโครไนส์สิ่งพิมพ์เวียนที่ใช้ในการซิงโครไนส์เว็บใช้เวลานานมากเพื่อจบหลังการซิงโครนัสการเริ่มต้น ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008

Build 9.00.4231

This build was released on August 19, 2009.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP3 hotfixes.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
344124974290FIX: You experience high latency for all the Peer-To-Peer transactional distribution agents when you insert lots of rows in a batch to multiple publications in a SQL Server 2005 Peer-To-Peer transactional replication

Build 09.00.4230 (cumulative update)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 17 สิงหาคม 2009
For more information about the SQL Server 2005 post-Service Pack 3 hotfixes that are included in this build, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
972511Cumulative update package 5 for SQL Server 2005 Service Pack 3

Build 9.00.4229

This build was released on July 30, 2009.

This build contains the following SQL Server 2005 post-SP3 hotfixes.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
337269972687ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณคืนค่าฐานข้อมูล SQL Server 2000 โดยใช้ SQL Server 2005 Management Studio หรือ SQL Server 2008 Management Studio: "ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบที่ร้องขอได้ การดึงข้อมูลที่ร้องขอนี้ (Microsoft.SqlServer.SmoEnum) ล้มเหลว"

สร้าง 09.00.4226 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้ในเดือน 15 มิถุนายน 2009
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970279แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4224

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 22 พฤษภาคม 2009

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP3 การลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
314351971409การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ประกอบด้วยเงื่อนไขในการเข้าร่วมที่ซ้ำกันใน SQL Server 2005: "ข้อผิดพลาดของตัวประมวลผลแบบสอบถามภายใน: ตัวประมวลผลการสอบถามไม่สามารถสร้างแผนการสอบถาม"

สร้าง 09.00.4220 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 20 เมษายน 2009
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอตฟิกซ์ Pack 3 post-Service SQL Server 2005 ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
967909แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4216

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 1 เมษายน 2009

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP3 การลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
293163967101การแก้ไข: ด้านประสิทธิภาพของฐานข้อมูลที่มิเรอร์ลดลงเมื่อคุณเรียกใช้งานการบำรุงรักษาฐานข้อมูลที่สร้างกิจกรรมในล็อกธุรกรรมจำนวนมากใน SQL Server 2005

สร้าง 9.00.4213

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 6 มีนาคม 2009

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP3 การลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
285471บริการ SQL Server 2005 Analysis Services ปัญหาเมื่อคุณดำเนินการให้ขนาดที่คุณใช้ตัวเลือกการประมวลผล ProcessUpdate

สร้าง 09.00.4211 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 16 กุมภาพันธ์ 2009

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.4207

สำหรับการเพิ่มเติม informationabout SQL Server 2005 post-Service Pack 3 ฮอตฟิกซ์ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
961930แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 9.00.4208

โครงสร้างนี้ถูกนำออกใช้บน 12 กุมภาพันธ์ 2009

โครงสร้างนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน SP3 การลงรายการบัญชีต่อไปนี้ของ SQL Server 2005
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขบัก VSTSหมายเลขบทความฐานความรู้คำอธิบาย:
273920แบบสอบถามอาจใช้มุมมองที่มีการจัดทำดัชนีไม่ถูกต้อง

สร้าง 09.00.4207 (การปรับปรุงที่สะสม)

แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถูกนำออกใช้บน 19 ธันวาคม 2008

สร้างพาเรนต์ของโครงสร้างนี้มี 09.00.4035

สำหรับการเพิ่มเติม informationabout SQL Server 2005 post-Service Pack 3 ฮอตฟิกซ์ที่รวมอยู่ในโครงสร้างนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
959195แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3

สร้าง 09.00.4035 (SQL Server 2005 Service Pack 3)

นี่คือการสร้างของ SQL Server 2005 Service Pack 3 ที่นำออกใช้บน 15 ธันวาคม 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ใน SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955706รายการของบักที่มีแก้ไขใน SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:นอกจากนี้ยังสามารถใช้ sql Server 2005 Service Pack 3 กับฐานข้อมูลภายในของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลภายในของ Windows แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754405.aspx

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับ informationabout เพิ่มเติมวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานใหม่และปรับปรุงใน SQL Server 2005 Service Pack 3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131442
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ที่ใช้กับ SQL Server 2005 และ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
957826ซึ่งคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 สร้างที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2008 และสร้าง SQL Server 2005 ที่นำออกใช้หลังจาก SQL Server 2005 Service Pack 2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 960598 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition with Advanced Services
Keywords: 
kbhowto kbsurveynew kbinfo kbmt KB960598 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:960598

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com