หลังจากปรับปรุง WMP คุณได้รับข้อผิดพลาดจาก wmploc.dll เกี่ยวกับความไม่ถูกต้องของหมายเลขรุ่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961047 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

แหล่งข้อมูล: ฝ่ายการสนับสนุนของ Microsoft

การกระทำ

คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนหรือการปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุง wmp.dll

ผลลัพธ์

คุณได้รับข้อผิดพลาด:
แฟ้ม wmploc.dll มีหมายเลขรุ่นเป็น 11.0.6001.7000 ซึ่งควรจะเป็น 11.0.6001.7004

Windows Media Player ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและต้องได้รับการติดตั้งใหม่

คุณต้องการติดตั้งโปรแกรมเล่นจากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือไม่

โปรดทราบว่าหมายเลขรุ่นที่ปรากฏอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows Media Player และรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ติดตั้งไว้

สาเหตุ

รุ่นของ wmp.dll มีข้อมูลไม่ตรงกับรุ่นที่กำหนดไว้ในรีจิสทรีของ Windows

วิธีแก้ปัญหา

เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้แก่คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

ในระบบปฏิบัติการของ Windows รุ่น 64 บิต โซลูชัน แก้ไขปัญหา นี้จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะปัญหาเท่านั้น ถ้ามีการติดตั้ง Windows Media Player ทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิตไว้ในเครื่อง คำสั่ง "unregmp2.exe /UpdateWMPVersion" จะสามารถปรับปรุงค่ารีจิสทรีคีย์ของ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Setup\Installed Versions\wmp.dll ได้เท่านั้น แต่จะไม่ปรับปรุง HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\MediaPlayer\Setup\Installed Versions\wmp.dll

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกที่การเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50579


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

ใน Windows Vista:
 1. บูตระบบใหม่
 2. เปิด cmd.exe ในฐานะผู้ดูแลระบบโดยเลือก Start/All Programs/Accessories
 3. คลิกขวาที่ Command Prompt และเลือก Run as administrator
 4. พิมพ์
  unregmp2.exe /UpdateWMPVersion
 5. กดปุ่ม Enter

ใน Windows XP และ Windows 2003 และรุ่นก่อนหน้านี้:
 1. บูตระบบใหม่
 2. เลือก Start/Run และพิมพ์:
  %SystemRoot%\inf\unregmp2.exe /UpdateWMP
 3. คลิก Ok
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961047 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 11
 • Microsoft Windows Media Player 10
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmsifixme kbfixme KB961047

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com